Gdańsk ul. Legionów 9

Sprzedaż nieruchomości przy ul. Legionów 9

UNIWERSYTET GDAŃSKI

ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości:

w Gdańsku - Wrzeszczu, przy al. Legionów 9, obręb nr 43 , KW nr GD1G/00064955/8.

 

W skład nieruchomości wchodzą: działki nr 434/1 i nr 439/6 o łącznej powierzchni 3 425 m² oraz dwa budynki o powierzchniach użytkowych: 1 177 m² i 660 m².

Cena wywoławcza wynosi: 6 600 000,00 zł (sześć milionów sześćset tysięcy złotych)

Wadium w kwocie: 350 000,00 zł (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), należy wpłacić przelewem na konto:
PEKAO S.A. IV/O Gdańsk 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 7 kwietnia 2022 r.
(liczy się data wpływu na konto bankowe UG)

Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem i Informacją dotyczących przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości położonej w Gdańsku, przy al. Legionów 9 ” zamieszczonym pod adresem: https://nieruchomosci.ug.edu.pl w zakładce „Gdańsk, al. Legionów 9”, należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 12 kwietnia 2022 r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 320 z dopiskiem ”Przetarg al. Legionów 9 – NIE OTWIERAĆ”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.
Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:

 

  1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
  2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, luty 10, 2022 - 13:09; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: czwartek, luty 10, 2022 - 13:10; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor