Archiwum Erasmus+

Archiwum Erasmus+

Logo Erasmus

Program Komisji Europejskiej Erasmus+, obejmujący lata 2014-2020, zastępuje siedem wcześniej obowiązujących programów KE w zakresie edukacji i szkoleń. Najbardziej popularny wśród studentów program LLP-Erasmus nadał nazwę nowemu programowi, który od roku akademickiego 2014/2015 funkcjonuje w ramach tzw. Akcji Pierwszej: „Mobilność edukacyjna” i sektora „Szkolnictwo wyższe”.

Na wniosek Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany przez Biuro Wymiany Zagranicznej Studentów, została przyznana naszej uczelni „Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego 2014-2020 ( Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020 – ECHE) o numerze: 50023-EPP-1-2014-1-PL-EPPKA3-ECHE
Karta ECHE uprawnia do dofinansowania wszystkich działań  w  ramach programu Erasmus+. Jest ona jednocześnie zobowiązaniem Uniwersytetu Gdańskiego do przestrzegania zasad w niej zawartych, a także do realizacji postanowień  „Deklaracji Polityki Erasmusa 2014-2020”
 

W ramach programu Erasmus+: Szkolnictwo wyższe możliwe są wyjazdy studentów:

  • w celu zrealizowania części studiów w zagranicznej uczelni;
  • w celu odbycia praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie.

Ponadto w ramach Programu Erasmus+ możliwe są wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej oraz kadry administracyjnej uczelni.

Pierwszym krokiem do realizacji wymiany akademickiej (studia oraz wyjazdy kadry dydaktycznej i administracyjnej) jest podpisanie umowy międzyinstytucjonalnej pomiędzy placówkami partnerskimi. Za jej przygotowanie odpowiedzialny jest koordynator wydziałowy/instytutowy.

 

Wykaz umów z krajami programu / wzór umowy / Erasmus Policy Statement 2014-2020

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 19. Marzec 2014 - 12:50; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: poniedziałek, 26. Czerwiec 2023 - 16:08; osoba wprowadzająca: Tomasz Ballaun