Dodatkowe dofinansowanie z tytułu niepełnosprawności w programie Erasmus+