Współpraca z krajami partnerskimi (KA107)

Współpraca z krajami partnerskimi - informacje ogólne

Od roku akademickiego 2015/2016 w ramach programu Erasmus+ możliwa jest współpraca nie tylko z krajami Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego czy z krajami kandydującymi do UE, ale również z tzw. krajami partnerskimi. Zalicza się do nich ogromna większość krajów ze wszystkich regionów świata, od państw graniczących z Polską na wschodzie poprzez Afrykę, Bliski i Daleki Wschód czy Amerykę Łacińską, aż po Australię. W ten sposób program Erasmus+ umożliwił zupełnie nowe kierunki mobilności, tworząc ramy i asygnując fundusze na współpracę z uczelniami z całego świata. Wykorzystano dobre doświadczenia i sprawdzone zasady trzydziestoletniego już programu Erasmus w jego różnych odsłonach i zastosowano je do rozwinięcia współpracy państw UE z praktycznie całym światem.

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów UG już dwukrotnie z sukcesem ubiegała się o środki umożliwiające mobilności do i z krajów partnerskich, składając do Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (NA) wnioski o dofinansowanie. Wnioski z konkursów organizowanych przez NA w roku 2015 oraz 2016 zostały wysoko ocenione dzięki pracy i zaangażowaniu pracowników naukowych już prowadzących współpracę z uczelniami spoza UE. To właśnie pomysł na wspólne prowadzenie działań dydaktycznych i naukowych z uwzględnieniem konkretnych osiągnięć i specyfiki zagranicznego partnera zaowocował wysoką oceną wniosku przez NA i przyznaniem dofinansowania.

 

Uczestnicy mobilności otrzymują dofinansowanie wg następujących stawek:

 

Rodzaj mobilności z krajami partnerskimi

Stawka stypendium  w €

Ryczałt
na podróż 
w €

Wyjazdy studentów UG

650 / miesiąc

od 180 do 1100 €
w zależności od dystansu w km wg kalkulatora odległości

Przyjazdy studentów z kraju partnerskiego do UG

750 / miesiąc

Wyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych UG

160 / dzień
(od 15. dnia pobytu 112 / dzień)

Przyjazdy pracowników naukowo-dydaktycznych
z kraju partnerskiego do UG 

140 / dzień
(od 15. dnia pobytu 98 / dzień)

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 1. Czerwiec 2017 - 16:07; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Październik 2021 - 08:59; osoba wprowadzająca: Paulina Miłkowska