Kontakt

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Adres: ul. Jana Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk (Rektorat UG, II piętro, pok. 202 i 203)
Telefony: (58) 523 31 22; (58) 523 24 67; (58) 523 24 42
e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl
Godziny otwarcia: pon., wt., czw., pt.: 9.00-14.00 (środa: biuro nieczynne)

Uczelniany Koordynator Programu ERASMUS+ (Institutional Coordinator):  mgr Monika Butkiewicz, pok. 202, tel. (0 58) 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: erasmus.eu@ug.edu.pl
mgr Dominika Brulińska, pok. 203, tel. (0 58) 523 31 70 lub wew. 31 70, dominika.brulińska@ug.edu.pl  (kierownik biura)
mgr Ewa Chmurzyńska, pok. 203, tel. (0 58) 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: erasmus.noneu@ug.edu.plrekec@ug.edu.pl (realizacja programu KA107, POLON, przyjazdy studentów na studia, umowy międzyinstytucjonalne)
mgr Magdalena Bednarek, pok. 202, tel. (0 58) 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: magdalena.bednarek@ug.edu.pl (budżet programu, raporty z realizacji działań, prowadzenie statystyk, wyjazdy studentów na studia)
mgr Joanna Szymańska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 31 22 lub wew. 31 22, e-mail: joanna.szymanska@ug.edu.pl
mgr Klaudia Saczewska, pok. 202, tel. (0-58) 58 523 24 67 lub wew. 24 67, e-mail: klaudia.saczewska@ug.edu.pl (umowy międzyinstytucjonalne, wyjazdy studentów na praktyki)
mgr Katarzyna Flis, pok. 203, tel. (0-58) 58 523 24 42 lub wew. 24 42, e-mail: katarzyna.flis@ug.edu.pl (przyjazdy studentów na studia)

Główne zadania:
 1. Prowadzi sprawy dotyczące współpracy zagranicznej Uniwersytetu z uczelniami zagranicznymi w oparciu o programy międzynarodowe.
 2. Koordynuje Program Erasmus poprzez:
  1. aktualizowanie informacji o Programie,
  2. opracowywanie aplikacji o przyznanie Kontraktu Uczelnianego/Karty Erasmusa dla Uniwersytetu,
  3. pomoc przy zawieraniu umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi,
  4. opracowanie podziału środków finansowych dla Uczelni oraz indywidualnych beneficjentów zgodnie z wytycznymi Programu,
  5. organizację cyklicznych spotkań informacyjnych dla studentów oraz koordynatorów wydziałowych
  6. podpisywanie umów z indywidualnymi beneficjentami Programu,
  7. prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programu,
  8. organizowanie wymiany studentów i nauczycieli akademickich oraz innych pracowników Uczelni,
  9. rekrutację studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus.
 3. Prowadzi doradztwo w zakresie możliwości wyjazdów studentów na stypendia zagraniczne.
 4. Organizuje przyjazdy gości zagranicznych w ramach Programów Europejskich, w tym programu Erasmus.

 

Koordynatorzy wydziałowi/ instytutowi

Wydział/ Instytut

Koordynator Erasmusa

E-mail

Centrum Języków Obcych mgr Monika Mechlińska-Pauli m.mechlinska-pauli@ug.edu.pl
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii

dr Anna Ihnatowicz

ihnatowicz@biotech.ug.edu.pl

Wydział Biologii
dr Adrianna Kilikowska
adrianna.kilikowska@ug.edu.pl
Wydział Chemii
dr hab. Dagmara Strumińska-Parulska, prof. UG (studenci przyjeżdżający)
dr hab.Grzegorz Romanowski (studenci wyjeżdżający)
Wydział Ekonomiczny (Kat. Biznesu Międzynarodowego)
dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG
Wydział Ekonomiczny (Kat. Transportu i Handlu Morskiego)
dr Olga Dębicka
Wydział Ekonomiczny (Kat. Ekonomiki Transportu) dr hab. Przemysław Borkowski, prof. UG przemyslaw.borkowski@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Mikroekonomii)
dr hab. Anna Blajer-Gołębiewska
Wydział Ekonomiczny (Kat. Badań Integracji Europejskiej)
dr Maciej Krzemiński
m.krzeminski@ug.edu.pl
Wydział Ekonomiczny (Kat. Zrównoważonych Procesów Rynkowych) dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG k.zoladkiewicz@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Anglistyki i Amerykanistyki
dr Martin Blaszk
dr Wioleta Karwacka (koordynator pomocniczy)
Wydział Filologiczny - Inst. Badań nad Kulturą
dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG
g.piotrowski@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Germańskiej
dr Ewa Wojaczek
finew@univ.gda.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Polskiej
dr hab. Magdalena Horodecka, prof. UG
horodecka@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej
dr Katarzyna Kotowska
k.kotowska@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Filologii Romańskiej (Iberystyka)
dr Joanna Drzazgowska 
finjd@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Lingwistyki Stosowanej
dr Piotr Kallas
piotr.kallas@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Rucystyki i Studiów Wschodnich
dr Tatiana Kananowicz (współpraca z krajami UE i Rosją)
tatiana.kananowicz@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Inst. Skandynawistyki i Fennistyki
dr Helena Garczyńska
finhg@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Zakład Filologii Klasycznej dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG filtkr@ug.edu.pl
Wydział Filologiczny - Zakład Slawistyki i Studiów Bałkańskich
mgr Agnieszka Bielińska (współpraca z krajami UE)
dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG (współpraca z Serbią)

agnieszka.bielinska@ug.edu.pl
vp@wp.pl

Wydział Filologiczny - Inst. Logopedii dr Aneta Lica aneta.lica@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Archeologia)
prof. dr hab. Nicholas Sekunda
sekunda@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Archeologii i Etnologii (Etnologia)
dr Monika Milewska monika.milewska@ug.edu.pl
Wydział Historyczny - Inst. Historii
dr Piotr Derengowski
Wydział Historyczny - Inst. Historii Sztuki
dr Anna Sobecka
anna.sobecka@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Fizyka)
dr Justyna Strankowska
j.strankowska@ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Informatyka)
dr Maciej Dziemiańczuk maciej.dziemianczuk@inf.ug.edu.pl
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (Matematyka)
dr hab. Michał Stukow, prof. UG
Wydział Nauk Społecznych mgr Magdalena Sawicz wns.international@ug.edu.pl  
Wydział Oceanografii i Geografii
(Geografia)
dr Włodzimierz Golus
Wydział Oceanografii i Geografii
(Oceanografia)
dr hab. Adam Sokołowski, prof. UG
oceas@ug.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji
dr hab. Tomasz Widłak, prof. UG
tomasz.widlak@prawo.ug.edu.pl
Wydział Zarządzania
dr hab. Angelika Kędzierska - Szczepaniak, prof. UG