Projekty (z)realizowane w UG

(Z)realizowane w UG projekty współpracy Erasmus+ z krajami partnerskimi

I. Australia 

Uczelnia w kraju partnerskim: Western Sydney University, School of Business

Jednostka współpracująca w UG: Wydział Ekonomiczny

Autor i koordynator projektu: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. nadzwyczajny

Kwota dofinansowania: 6 520,00 €

Zakres współpracy i zrealizowane mobilności: 

Mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych. W dniach 3-9 kwietnia 2017r. trzy wykładowczynie WE zrealizowały pobyt o charakterze naukowo-dydaktycznym w uczelni australijskiej. Zajęcia były skierowane do studentów zarówno I, jak i II stopnia studiów i dotyczyły m.in. Światowej Organizacji Handlu (WTO) czy międzynarodowej konkurencyjności państw Europy Środkowej i Wschodniej. Na wiosnę roku 2018 planowana jest wizyta nauczyciela z Australii na WE.

 

II. Federacja Rosyjska 

Uczelnia w kraju partnerskim: Rosyjski Uniwersytet Przyjaźni Narodów (Peoples’ Friendship University of Russia), Moskwa

Jednostka współpracująca w UG: Instytut Pedagogiki, Wydział Nauk Społecznych

Autorzy i koordynatorzy projektu: dr Grażyna Szyling, dr Wojciech Siegień

Kwota dofinansowania: 30 405,00 €       

Zakres współpracy i zrealizowane mobilności:  

1. Mobilność studentów w celu realizacji studiów: w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 Instytut Pedagogiki UG gościł pięciu studentów RUDN, korzystających z przewidzianej dla studentów programu Erasmus+ wydziałowej oferty przedmiotów w języku angielskim.

2. Mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych w celu prowadzenia zajęć: W dniach 5-9 grudnia 2016r. IP WNS odwiedziły cztery przedstawicielki RUDN – pracownice naukowo-dydaktyczne Instytutu Psychologii i Pedagogiki Wydziału Filologicznego RUDN oraz Instytutu Medycznego (Katedra Pielęgniarstwa) RUDN, w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla studentów UG i wzięcia udziału w konferencji.

Na przełomie marca i kwietnia 2017r. pracownicy naukowo-dydaktyczni Instytutu Pedagogiki UG: dr hab. Maria Groenwald, prof. ndzw., dr Grażyna Szyling oraz dr Wojciech Siegień wyjechali do RUDN z cyklem wykładów dla studentów rosyjskich.

Dr Grażyna Szyling jest również koordynatorką przygotowania projektu współpracy z Federacją Rosyjską złożonego w konkursie roku 2017, który ma na celu kontynuowanie wspólnych działań naukowo-dydaktycznych z RUDN oraz ich rozszerzenie na inne uczelnie rosyjskie, a także inne jednostki organizacyjne UG.

 

III. Japonia

Uczelnia w kraju partnerskim: Kobe University, Grduate School of Economics

Jednostka współpracująca w UG: Wydział Ekonomiczny

Autorzy i koordynatorzy projektu: dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. nadzwyczajny

Kwota dofinansowania: 6 520,00 €

Zakres współpracy i zrealizowane mobilności:

Mobilność pracowników naukowo-dydaktycznych. W dniach 8-14 maja 2017 na Wydziale Ekonomicznym UG gościł prof. Masahiko Yoshii, prezentując wykłady omawiające historię ekonomiczną Japonii, skierowane do studentów studiów licencjackich. Dwie mobilności pracowników WE UG odbędą się w roku akademickim 2017/18.

 

IV. Serbia

Uczelnia w kraju partnerskim: Univerzitet u Novom Sadu, Nowy Sad

Jednostka współpracująca w UG: Katedra Slawistyki, Wydział Filologiczny

Autor i koordynator projektu: dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. nadzwyczajny   

Kwota dofinansowania 2015: 6 455,00 €

Kwota dofinansowania 2016: 22 650,00 €

Zakres współpracy i zrealizowane mobilności:

Współpraca z Serbią w ramach Erasmus+ rozpoczęła się w wyniku konkursu wniosków roku 2015, w którym przyznano dofinansowanie na realizację mobilności pracowników. Dzięki niemu odbyły się dwie wizyty pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Nowym Sadzie z gościnnymi wykładami w Katedrze Slawistyki UG oraz rewizyta koordynatora projektu w celu przeprowadzenia zajęć w Nowym Sadzie.

Wymiana pracowników naukowych stanowiła wstęp do kontynuowania współpracy w ramach konkursu 2016, w którym przyznano dofinansowanie na realizację sześciu mobilności studentów (trzy przyjazdy z UNS do UG oraz trzy wyjazdy z UG do UNS w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/2018. Aktualnie studenci z obu uczelni przygotowują się do realizacji swoich mobilności. Katedra Slawistyki ubiegała się o dofinansowanie również w konkursie roku 2017, którego wyniki zostaną ogłoszone pod koniec czerwca 2017 r. W przypadku przyznania środków kooperacja między UNS a UG ma szansę wpisać się na stałe we współpracę międzynarodową naszej uczelni.

 

V. Ukraina

Uczelnie w kraju partnerskim:

a)      współpracujące z Instytutem Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG:

East European Institute of Psychology, Kijów

Institute of Problems on Education of the National Academy of Education Sciences of Ukraine, Kijów

Pereyaslav-Khmelnytsky Hrygoriy Skovoroda State Pedagogical University

b)      współpracujące z Instytutem Geografii Wydziału Oceanografii i Geografii UG:

Lviv Regional Institute of Public Administration, National Academy for Public Aministration under the President of Ukraine

Autorzy i koordynatorzy projektu: dr hab. Maria Groenwald, prof. nadzwyczajny i dr Wojciech Siegień (Instytut Pedagogiki) oraz dr hab. Tomasz Michalski, prof. nadzwyczajny (Instytut Geografii)

Kwota dofinansowania: 9 045,00 €         

Zakres współpracy i zrealizowane mobilności: 

Ze względu na sytuację polityczną kraju partnerskiego uzyskanie zaproszenia na przyjazd do Polski i przeprowadzenia zajęć w UG stanowi bardzo atrakcyjną możliwość dla pracowników naukowo-dydaktycznych z Ukrainy. Z tego powodu koordynatorzy projektu z UG podjęli decyzję o zamianie pierwotnie przyznanych przez Narodową Agencję Erasmusa wyjazdów dydaktycznych na przyjazdy gości ukraińskich do UG, mając na uwadze fakt, że takie działanie umożliwi pełniejszą realizację założeń programu. Dzięki wizytom w UG ukraińscy pracownicy naukowo-dydaktyczni będą mogli, oprócz wzbogacenia oferty wykładowej współpracujących instytutów swoimi zajęciami, zapoznać się ze stosowanymi przez UG rozwiązaniami administracyjnymi w programie Erasmus+.

Jedna z wizyt (w Instytucie Geografii UG) już się odbyła (w dniach 22-30 maja 2017r.). Prof. Matviyishyn z Lwowskiego Regionalnego Instytutu Administracji Publicznej przeprowadził zajęcia dotyczące m.in. polityki regionalnej i sposobów przeprowadzania i oceny projektów samorządów lokalnych. Wizyty w Instytucie Pedagogiki odbędą się w roku akademickim 2017/18.

Ponadto współpraca z Ukrainą umożliwia również jeden przyjazd studenta z uczelni w Perejasławiu, który nastąpi w semestrze zimowym roku akademickiego 2017/18.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 2 Czerwiec, 2017 - 16:53; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro Ostatnia zmiana: piątek, 2 Czerwiec, 2017 - 16:53; osoba wprowadzająca: Barbara Wawro