fbpx Biuro Współpracy Międzynarodowej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Biuro Wspołpracy Międzynarodowej- struktura i zadania

Biuro Współpracy Międzynarodowej

Rektorat ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk

pok. 202, 203, 204, 207

Pracownicy

Zadania Biura

Kamila Chomicz- Sokołowska

Kierownik Biura

+48 58 523 31 70

io@ug.edu.pl

pok. 204

 • współpraca międzynarodowa z uczelniami i instytucjami badawczymi na szczeblu ogólnouczelnianym
 • procedowanie porozumień międzynarodowych (MoU) na szczeblu ogólnouczelnianym
 • ewidencja dokumentacji związanej ze współpracą międzynarodową (umowy, porozumienia)
 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji międzynarodowych
 • organizacja i koordynacja wizyt gości zagranicznych
 • działania promocyjne związane z umiędzynarodowieniem UG

Maja Żemojtel

+ 48 58 523 31 58

io@ug.edu.pl

pok. 204

Sekcja Obsługi Studentów Zagranicznych

Pracownicy

Zadania sekcji

Dominika Brulińska

Kierownik Sekcji

+48 58 523 25 56

fso@ug.edu.pl

pok. 207

 • rekrutacja obcokrajowców (studentów) na cały tok studiów (studenci komercyjni oraz stypendyści Rządu Polskiego)
 • obsługa studentów zagranicznych z krajów niebędących członkami UE
 • sprawy związane z realizacją toku studiów cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez NAWA
 • sprawy związane z realizacją staży naukowo-badawczych cudzoziemców stypendystów Rządu RP, kierowanych przez NAWA
 • wsparcie organizacyjne zagranicznych studentów, doktorantów oraz profesorów wizytujących, którzy podejmują na UG studia, realizują programy badawcze/dydaktyczne

Anna Świniarska

+48 58 523 25 56

fso@ug.edu.pl

pok. 207

Magdalena Zieniutycz

+48 58 523 25 56

fso@ug.edu.pl

pok. 207

Sekcja Obsługi Programu Erasmus+

Pracownicy

  Prowadzone sprawy

  Zadania sekcji

Monika Butkiewicz

Kierownik Sekcji

+48 58 523 31 22

bwzs@ug.edu.pl

pok. 202

 • umowy międzyinstytucjonalne
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
 • zawieranie i procedowanie umów dwustronnych z uczelniami zagranicznymi w ramach programu Erasmus+, KA 107 oraz KA 103
 • koordynowanie procesu wnioskowania dot. Obsługiwanych programów
 • zarządzanie budżetem każdego z Programów zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
 • prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Programów (wnioski, umowy, raporty)
 • procedowanie spraw związanych z wyjazdami studentów i pracowników UG w ramach Programów
 • rekrutacja oraz organizacja pobytu dla studentów przyjeżdżających w ramach programu Erasmus
 • działania organizacyjne w ramach programu Erasmus

Magdalena Bednarek

+48 58 523 24 67

bwzs@ug.edu.pl

pok. 202

 • Obsługa finansowa Programów
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
Ewa Chmurzyńska

+48 58 523 24 42

erasmus@ug.edu.pl

pok. 203

 • Program KA 107
 • mobilność studentów-studenci przyjeżdżający w ramach Erasmus +

Katarzyna Flis

+48 58 523 24 42

erasmus@ug.edu.pl

pok. 203

 • mobilność studentów- studenci przyjeżdżający w ramach Erasmus +
 • Program KA 107
Klaudia Saczewska

+48 58 523 24 67

bwzs@ug.edu.pl

pok. 202

 • umowy międzyinstytucjonalne
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 • mobilność kadry UG
Joanna Szymańska

+48 58 523 31 22

bwzs@ug.edu.pl

pok. 202

 • mobilność kadry UG
 • mobilność studentów UG
 • praktyki w ramach Erasmus+
 

Procedury związane ze służbowymi wyjazdami zagranicznymi pracowników (wnioski, rozliczenia) obsługiwane są przez:

Sekcję Obsługi Wyjazdów Służbowych (wyjazdy i przyjazdy zagraniczne) pokój 511-512

Rektorat
ul. Bażyńskiego 8
80-309 Gdańsk
telefon: +48 58 523 23 04 i +48 58 523 24 60
e-mail: wyjazdy@ug.edu.pl

 

opis procedury- informacje:

https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wyjazdy_i_przyjazdy_zagraniczne/wyjazdy

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Maja Żemojtel
Treść wprowadzona przez: Maja Żemojtel
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 2 grudnia 2020 roku, 13:04