fbpx Zasady płatności stypendium | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady płatności stypendium

Zasady płatności stypendium

Kwota dofinansowania

  • W oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego Narodowa Agencja określiła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2015/2016 przy wyjazdach studentów i absolwentów na praktykę do poszczególnych grup krajów docelowych:

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500

Grupa 3: Bułgaria, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400

Przyporządkowanie krajów do poszczególnych grup zostało dokonane przez Komisję Europejską w zależności od wysokości kosztów utrzymania. Uczelnie nie mają możliwości modyfikowania kwoty stypendium. Oznacza to, że wszyscy polscy studenci i absolwenci wyjeżdżający do danego kraju otrzymują taką samą miesięczną kwotę stypendium.

Zasady płatności stypendium

  • Zaleca się studentom posiadanie rachunków bankowych w walucie EURO, w której realizowane są płatności stypendiów w ramach programu ERASMUS+ (oprócz płatności stypendiów z dodatkiem z tytułu niepełnosprawności  PO WER, które realizowane i rozliczane są w PLN). Kurs przelicznika walut podaje Narodowa Agencja i wynosi on 1 EUR= 4,1942 PLN. Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub oddziale w banku prowadzącym konta UG.
  • Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach.
  • Pierwsza transza stanowi ok. 80% całkowitej kwoty stypendium. Jego pozostała kwota jest wypłacana po terminowym złożeniu prawidłowo przygotowanych dokumentów rozliczeniowych oraz ankiety stypendysty programu Erasmus+ na rachunek bankowy uczestnika mobilności, następuje w ciągu 30 dni od podpisania umowy cywilnoprawnej. Terminowość płatności zależy od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
  • Przekazanie pierwszej transzy stypendium na rachunek bankowy uczestnika odbywa się po przesłaniu na adres mailowy BWZE potwierdzenia przyjazdu na miejsce odbywania praktyki (Confirmation of Arrival-Traineeship). Stypendium wypłacane z programu Erasmus+ przeznaczone jest na dofinansowanie (nie zaś sfinansowanie) kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i utrzymania za granicą.
  • Kwoty poszczególnych transz stypendium ilustruje poniższa tabela:  

 

Praktyka dwumiesięczna

Praktyka trzymiesięczna

Grupa krajów docelowych

I transza

II transza

I transza

II transza

1 grupa

950

250

1450

350

2 grupa

800

200

1200

300

3 grupa

650

150

950

250

 

WAŻNE! Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością - szczegóły w dokumencie na stronie:http://ug.edu.pl/dodatkowe_dofinansowanie_z_tytulu_niepelnosprawnosci_w_programie_erasmus

 

 

 

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Barbara Wawro
Treść wprowadzona przez: Barbara Wawro
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 26 października 2015 roku, 13:40