fbpx Zasady płatności stypendium | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady płatności stypendium

Zasady płatności stypendium

Kwota dofinansowania

  • Stawki stypendialne obowiązujące przy wyjazdach studentów i absolwentów na praktykę w roku 2016/2017 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy, nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy i nie ma możliwości modyfikowania wysokości kwoty stypendium. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+  nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.

 

TABELA NR 1

 Stawki stypendialne  

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na  praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” (PO WER)

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600 €

2965 PLN

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

500 €

2541 PLN

Grupa 3: Bułgaria, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

400 €

2118 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady płatności stypendium

·  Zaleca się studentom posiadanie rachunków bankowych w walucie EURO, w której realizowane są płatności stypendiów w ramach programu ERASMUS+ (oprócz płatności stypendiów z dodatkiem z funduszy PO WER, które realizowane i rozliczane są w PLN). Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub oddziale w banku prowadzącym konta UG.

·   Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach.

·   Pierwsza transza stanowi ok. 80% całkowitej kwoty stypendium i zostaje przekazana na rachunek bankowy uczestnika w przeciągu 30 dni od daty podpisania umowy między  uczelnią i beneficjentem. Pozostała kwota jest wypłacana po terminowym wypełnieniu formalnych wymogów rozliczeniowych (procedura wyjazdowa - czynności po zakończeniu mobilności) w ciągu 30 dni od daty zakończenia rozliczenia. Terminowość płatności zależy  od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.

·   Stypendium wypłacane z programu Erasmus+ przeznaczone jest na dofinansowanie (nie zaś sfinansowanie) kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i utrzymania za granicą.

·   Kwoty poszczególnych transz stypendium ilustrują poniższe tabele:  

 

TABELA NR 2 

Dotyczy studentów wyjeżdżających na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 bez dodatku socjalnego z funduszu PO WER.

Waluta rozliczeniowa EURO.

 

 

Praktyka dwumiesięczna

Praktyka trzymiesięczna

Grupa krajów docelowych

I transza

II transza

I transza

II transza

1 grupa

950

250

1450

350

2 grupa

800

200

1200

300

3 grupa

650

150

950

250

 TABELA NR 3

Dotyczy studentów wyjeżdżających na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2016/17 uprawnionych do dodatku socjalnego z funduszu PO WER.

Waluta rozliczeniowa PLN

 

 

Praktyka dwumiesięczna

Praktyka trzymiesięczna

Grupa krajów docelowych

I transza

II transza

I transza

II transza

1 grupa

4700

1230

7100

1795

2 grupa

4100

982

6100

1523

3 grupa

3400

836

5100

1254

 

WAŻNE! Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością - http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2....

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Monika Butkiewicz
Treść wprowadzona przez: Monika Butkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 13 grudnia 2016 roku, 14:05