fbpx Zasady płatności stypendium | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Zasady płatności stypendium

Zasady płatności stypendium

Stawki stypendialne obowiązujące przy wyjazdach studentów i absolwentów na praktykę w roku 2017/2018 przedstawione w tabeli poniżej zostały ustalone przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w oparciu o wytyczne KE i w porozumieniu z władzą krajową właściwą do spraw szkolnictwa wyższego. Uczelnia nie może zmienić przyporządkowania kraju do określonej grupy, nie może tworzyć podgrup w ramach danej grupy i nie ma możliwości modyfikowania wysokości kwoty stypendium. Nie jest również możliwe podniesienie stawki stypendium w stosunku do kwoty ogłoszonej przez Narodową Agencję Programu ERASMUS+ nawet w przypadku posiadania przez uczelnię wolnych środków finansowych z budżetu programu.

TABELA NR 1. Stawki stypendialne. 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium w €

Miesięczna stawka stypendium w PLN dla studenta wyjeżdżającego na  praktykę z prawem do „dodatku socjalnego” (PO WER)

Grupa 1: Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

600 €

3015 PLN

Grupa 2: Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

550 €

2799 PLN

Grupa 3: Bułgaria, FYROM (Była Jugosłowiańska Republika Macedonii), Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry

450 €

2369 PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady płatności stypendium

  • Zaleca się studentom posiadanie rachunków bankowych w walucie EURO, w której realizowane są płatności stypendiów w ramach programu ERASMUS+ (oprócz płatności stypendiów z dodatkiem z funduszy PO WER, które realizowane i rozliczane są w PLN). Nie ma możliwości pobrania stypendium w kasie uczelni lub oddziale w banku prowadzącym konta UG.
  • Stypendium wypłacane jest w dwóch transzach.
  • Pierwsza transza stanowi ok. 70% całkowitej kwoty stypendium i zostaje przekazana na rachunek bankowy uczestnika w przeciągu 30 dni od daty podpisania umowy między  uczelnią i beneficjentem. Pozostała kwota jest wypłacana po terminowym wypełnieniu formalnych wymogów rozliczeniowych (procedura wyjazdowa - czynności po zakończeniu mobilności) w ciągu 30 dni od daty zakończenia rozliczenia. Terminowość płatności zależy  od otrzymania przez uczelnię środków z Narodowej Agencji Programu ERASMUS+.
  • Stypendium wypłacane z programu Erasmus+ przeznaczone jest na dofinansowanie (nie zaś sfinansowanie) kosztów podróży, ubezpieczenia, zakwaterowania i utrzymania za granicą.
  • Kwoty poszczególnych transz stypendium ilustrują poniższe tabele:  

 

TABELA NR 2. Wysokości płatności otrzymywanych przez studentów wyjeżdżających na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 bez dodatku socjalnego z funduszu PO WER. Waluta rozliczeniowa EURO

 

Praktyka dwumiesięczna

Praktyka trzymiesięczna

Grupa krajów docelowych

I transza

II transza

I transza

II transza

1 grupa

840

360

1260

540

2 grupa

770

330

1150

500

3 grupa

630

270

950

400

 

TABELA NR 3. Wysokości płatności otrzymywanych studentów wyjeżdżających na praktyki Erasmus+ w roku akademickim 2017/18 uprawnionych do dodatku socjalnego z funduszu PO WER. Waluta rozliczeniowa PLN

 

Praktyka dwumiesięczna

Praktyka trzymiesięczna

Grupa krajów docelowych

I transza

II transza

I transza

II transza

1 grupa

4220

1810

6335

2710

2 grupa

3918

1680

5877

2520

3 grupa

3318

1420

4975

2132

WAŻNE! Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się z tego tytułu o dodatkowe dofinansowanie na czas mobilności równe przewidywanym kosztom rzeczywistym związanym z niepełnosprawnością. Więcej szczegółów na stronie: http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/dodatkowe_dofinansowanie_z_tytulu_niepelnosprawnosci_w_programie_erasmus .

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Zaborowska
Treść wprowadzona przez: Monika Butkiewicz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 21 września 2017 roku, 8:48