fbpx Wymiana bilateralna | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Wymiana bilateralna

Wymiana bilateralna naukowców

 

Cel i zakres tematyczny działań realizowanych w ramach Programu:

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

 

Adresaci:

  • uczelnie;
  • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze;
  • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, działające na terytorium Polski, posiadające kategorię naukową.

 

Aktualnie prowadzone nabory na wymianę bilateralną :

  • z Republiką Czeską – termin na składanie wniosków upływa 18 czerwca 2019 r.
  • z Republiką Federalną Niemiec – termin na składanie wniosków upływa 28 czerwca 2019 r.
  • z Republiką Francuską – termin na składanie wniosków upływa 3 lipca 2019 r.
  • z Republiką Indii - termin na składanie wniosków upływa 14 sierpnia 2019 r.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie NAWA

 

Procedura składania wniosków w UG:

Nabór jest prowadzony poprzez system teleinformatyczny NAWA. Wsparcia udziela Biuro Współpracy Międzynarodowej: telefon: +48 58 523 25 56,

e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl

 

Zapraszamy do aplikowania!

 

Źródło: NAWA

   

 

  

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Zieniutycz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Zieniutycz
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 14 czerwca 2019 roku, 12:17