wydarzenia | Serwis główny UG

wydarzenia

Logo PZZHIPD

W związku z podpisanym 6 sierpnia 2018 trójstronnym porozumieniem o wzajemnej współpracy między Uniwersytetem Gdański, Polskim Związkiem Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu (PZZHIPD) oraz Techtransbalt Sp. z o. o. dnia, 10 września odbyło się pierwsze seminarium dla biznesu realizujące cele postanowienia.

Rektor UG

Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego

 

mają zaszczyt zaprosić na

 

Inaugurację Roku Akademickiego 2018/2019

Uroczystość odbędzie się 1 października 2018r. o godz. 10.00

w Sali Teatralnej budynku Neofilologii (aula 02)

w Kampusie Bałtyckim Gdańsk Oliwa

(ul. Bażyńskiego 8)

 

Chonbuk National University w Korei Południowej

22 sierpnia 2018 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Piotr Stepnowski gościł Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej - prof. Myeongsook Yoon z Chonbuk National University w Korei Południowej.

Celem spotkania było podpisanie dwustronnego memorandum oraz dyskusja o możliwościach przyszłej współpracy akademickiej dotyczącej wymiany studentów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz wzajemnego udziału w innowacyjnych badaniach i publikacjach.

Oceanograf

Oceanograf, nowoczesny statek naukowo-badawczy Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, w eksploatacji. Chociaż naukowcy wciąż sprawdzają możliwości jednostki, prowadzone są już na niej badania środowiska i przyrody Morza Bałtyckiego. Z naszą kamerą spędziliśmy dzień na pokładzie tego nowoczesnego katamaranu. Robi wrażenie.

prof. Kowalski

25 sierpnia 2018 r. w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska członkowie Towarzystwa Kampanologów Litewskich wybiorą na członka honorowego profesora Krzysztofa Macieja Kowalskiego z Wydeziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Na cześć nowego członka zostanie zgrany specjalnie przygotowany utwór na carillon.

port Gdynia

Nawet 4,4 mld złotych mogą wynieść przychody Skarbu Państwa z opłat celno-skarbowych z 2 mln TEU w Porcie Zewnętrznym w Gdyni. Rozpoczęło się opracowywanie dokumentacji środowiskowej dla tej inwestycji. Umowę podpisano z Uniwersytetem Gdańskim we wtorek w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia.

Dom Polski w Wierszynie

Celem wyprawy „Wierszyna 2018” jest uchwycenie obrazu Wierszyny w tym szczególnym momencie jej historii, kiedy jeszcze żyją, urodzeni już na Syberii, mieszkańcy pamiętający pierwsze lata istnienia tej wsi, a jednocześnie transformacja nabiera niezwykłego tempa. Jest to niejako rodzaj antropologii naglącej, bowiem nie wiemy jak długo jeszcze Wierszyna pozostanie polską enklawą w tej części Syberii. 

Termin realizacji projektu: 4 - 20 września 2018 r.

Troć

Stacja Morska im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z partnerami, corocznie organizuje okolicznościowe lokalne święto pod nazwą Dzień Ryby w Helu.

Wydarzenie to ma przypominać społeczeństwu o roli ryb w ekosystemie Bałtyku, zwracać uwagę na gatunki chronione, funkcję ryb w gospodarce i życiu człowieka, uświadamiać o przyjaznych środowisku metodach pozyskiwania ryb na potrzeby ludzi.

Współpraca Uniwersytetu Gdańskiego z Portem Gdańsk 0

Współpraca w zakresie praktyk studenckich, projektów badawczo-rozwojowych oraz szkoleń i konferencji, a także transferu wiedzy i komercjalizacji wyników badań naukowych – to obszary wspólnych działań w ramach porozumienia podpisanego 23 lipca 2018 roku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Portem Gdańsk.

reprezentanta European Universities - prof. Jose A. Munoz-Cueto z University of Cadiz w Hiszpanii

5 lipca 2018 r. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. Piotr Stepnowski gościł reprezentanta European Universities - prof. Jose A. Munoz-Cueto z University of Cadiz w Hiszpanii.

Celem spotkania była dyskusja o możliwościach przyszłej współpracy akademickiej dotyczącej wymiany studentów, pracowników naukowych i administracyjnych oraz wzajemnego udziału przy badaniach
i publikacjach.

Strony

Subskrybuj RSS - wydarzenia