SP Nauczanie języka polskiego jako obcego | Serwis główny UG

SP Nauczanie języka polskiego jako obcego

Czas trwania i forma studiów

Studia trwają dwa semestry (zjazdy odbywają się najczęściej co 2 tygodnie, w piątki - od godziny 15.30 - i w soboty od 8.30), obejmują 240 godzin dydaktycznych i 25 godzin praktyki dydaktycznej.

Studia niestacjonarne, łącznie 265 godzin, w tym 240 zajęć i 25 godzin praktyk (realizowanych poza terminem zjazdów)