Beata Jastrzębska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Jastrzębska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2002 roku

Beata Jastrzębska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Projektowanie i synteza analogów hormonów neuroprzysadkowych zawierających fragmenty ograniczające swobodę konformacyjną”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Bernard Lammek

Recenzenci: dr hab. Aleksandra Olma, prof. dr hab. Zbigniew Grzonka

Dyplom nr 2183.


Gdańsk, 21 października 2002 r.