Aktualności

Ilustracja: Prima Aprilis :) Niezwykłe odkrycie: hiszpańskie żaby kumkacze pojawiły się na kampusie UG!

Prima Aprilis :) Niezwykłe odkrycie: hiszpańskie żaby kumkacze pojawiły się na kampusie UG!

Ponieważ 01 kwietnia to Prima Aprilis, więc i ja postanowiłam  zażartować i tak powstał tekst o niezwykłych żabach, które pojawiły się na Kampusie UG. Żab nie ma, ale mam nadzieję, że kilka osób, które to przeczytało -…
Prof. Andrzej Dziembowski z prestiżowym ERC Advanced Grant!

Prof. Andrzej Dziembowski z prestiżowym ERC Advanced Grant!

Jako pierwszy polski naukowiec z dziedziny nauk o życiu prof. dr hab. Andrzej Dziembowski otrzymał ERC Advanced Grant. Badacz z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie prowadzi obecnie…

Posiedzenie Senatu UG w skrócie

Posiedzenie Senatu UG w skrócie

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 30 marca 2023r. rozpoczęto od przyjęcia porządku obrad, a następnie dr hab. Mariusz Bogusz, prof. UG przystąpił do omawiania proponowanych zmian w Statucie uczelni. Część z…

Prof. George DiCenzo "Do osiągnięcia pomyślnych rezultatów prac badawczych potrzeba umiejętnego połączenia analiz laboratoryjnych i

O bakteriach szkodliwych i korzystnych dla roślin rozmawiamy z prof. George'em DiCenzo z Queen's University w Canadzie, który przyjechał w marcu na Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii…

Wkrótce Dzień Otwarty Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG

Wkrótce Dzień Otwarty Wydziału Ekonomicznego i Wydziału Zarządzania UG

Przed nami Dzień Otwarty sopockich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego. To idealna okazja do tego, by poznać lepiej Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania UG. Poza rozmowami ze  studentami…

Porozumienie o współpracy UG z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku

Porozumienie o współpracy UG z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku

Uniwersytet Gdański zawarł kolejne porozumienie o współpracy, tym razem z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku. Nasza Uczelnia będzie organizowała specjalistyczne kursy i szkolenia dla…

Stypendia Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów UG

Stypendia Ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów UG

Dziesięcioro studentów Uniwersytetu Gdańskiego otrzymało w tym roku akademickim stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Trafili w ten…

O Uniwersytecie

Ilustracja: O Uczelni

O Uczelni

Informacje ogólne oraz historyczne, o władzach i strukturze organizacji, zamówieniach publicznych a także przewodnik po UG – mapa oraz wirtualny spacer.

Ilustracja: Nauka

Nauka

Informacje o badaniach naukowych, projektach krajowych i zagranicznych, konferencjach, seminariach i wyjazdach zagranicznych, stypendiach, nagrodach, urlopach naukowych, a także stopniach naukowych i tytułach.

Ilustracja: SEA-EU

SEA-EU

SEA-EU to sojusz 9 europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu, Malty, Algarve, Neapolu oraz Bodø. Naszą wizją jest stworzenie międzynarodowego i interdyscyplinarnego Uniwersytetu Europejskiego.

Ilustracja: Rekrutacja

Rekrutacja

Zapraszamy na studia: I i II stopnia, jednolite magisterskie, podyplomowe, do szkół doktorskich. Tutaj również oferta kursów, szkoleń i szkół letnich.

Ilustracja: Współpraca

Współpraca

Informacja o współpracy: międzynarodowej, międzyuczelnianej, z otoczeniem społeczno-gospodarczym, która realizowana jest w ramach projektów m.in. Erasmus+, Welcome to Poland (NAWA).

Ilustracja: Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Erasmus+ InnHUB – finansowanie projektów

Międzysektorowe centrum innowacji integrujące potencjał uczelni, szkół, ośrodków kształcenia zawodowego, przedsiębiorców na rzecz budowania systemu edukacji i kształtowania kompetencji zawodowych.

0

Studentów

0

Dydaktyków

0

Wydziałów/ Międzynarodowe Agendy Badawcze

0

Kierunków