fbpx Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA
Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu na granty indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w programie Horyzont 2020. Jednym z laureatów jest doktor Wojciech Siwek, który zrealizuje projekt...
Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wprowadzonymi 9 i 18 lutego 2021 roku przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, bez konsultacji z Komisją Ewaluacji Nauki, zmianami w wykazie czasopism naukowych i...
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się wśród wyróżnionych stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe za rok akademicki 2020/2021. Do dnia...
Stworzenie platformy do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk, jak również podjęcie próby zbadania obowiązujących trendów i kierunków rozwoju otwartej nauki w Polsce – to główny cel IV Pomorskiej...