fbpx Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk | Uniwersytet Gdański - IN MARI VIA TUA
Z najgłębszym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Jerzego Limona, światowej sławy Szekspirologa i wybitnego wykładowcy na Wydziale Filologicznym UG.   Profesor dr hab. Jerzy...
W związku ze śmiercią prof. Jerzego Limona księga kondolencyjna Uniwersytetu Gdańskiego wystawiona jest do końca tygodnia w holu Neofilologii UG, a od 8.03 w holu Rektoratu UG.
Decyzją Urzędu Patentowego RP Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego otrzymał trzy nowe patenty. Wszystkie trzy patenty zostały...
- Moja rozprawa doktorska jest przede wszystkim dysertacją naukową, wynikiem żmudnego i długotrwałego projektu badawczego, który miał na celu zapisanie niepokojącej swoim istnieniem białej karty w...