Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Biurze Stypendialnym

Składanie wniosków na rok akademicki 2021/22:

Od wtorku, 19 października, z pracownikami Biura Stypendialnego telefonicznie będzie się można kontaktować jedynie w godz. 10.00-13.00 od poniedziałku do piątku.
W celu osobistego doniesienia brakujących dokumentów należy umawiać się mailowo - adresy do pracowników zajmujących się wnioskami z konkretnych wydziałów oraz pozostałymi sprawami (m.in. ubezpieczenia) na dole strony.
Brakujące dokumenty można też w odpowiednio podpisanych (szczegóły poniżej) kopertach wrzucać do urn stojących przy portierniach w "starym rektoracie" w Gdańsku i Wydziale Ekonomicznym w Sopocie. Można też wysyłać je tradycyjną pocztą na adres Biura Stypendialnego (ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk).

Do Biura Stypendialnego wnioski można było nadsyłać od 13 września do 18 października. Taki termin gwarantował dostarczenie wniosku do Biura na czas, tak żeby pierwszą ratę stypendium socjalnego można było wypłacić jak co roku w połowie listopada wraz z wyrównaniem za październik.

Po 18 października również można składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium dla osób niepełnosprawnych - ale ich wnioskodawcy nie dostaną już wyrównania stypendium za październik - wyjątkiem studenci z rekrutacji kończących się po 1 października - szczegóły poniżej.

Po 18 października nie można już składać wniosków o stypendium Rektora! Złożone ewentualnie po 18 października wnioski o stypendium Rektora będą przez Uczelnianą Komisję Stypendialną rozpatrywane negatywnie! - wyjątkiem studenci z rekrutacji kończących się po 1 października - szczegóły poniżej.
 
Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Nie rozpatrujemy wniosków przysłanych mailem!
 
Koperta wrzucana do urny musi być podpisana imieniem, nazwiskiem, numerem indeksu i kierunkiem składającego wniosek. 

Pierwsza wypłata stypendiów socjalnych i specjalnych nastąpi w połowie listopada (dla tych, którzy złożyli wnioski przed 18 października z wyrównaniem za październik). Pierwsza wypłata stypendiów rektora nastąpi w połowie grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad).

Składanie wniosków na rok akademicki 2021/22 - studenci z rekrutacji kończących się po 1 października:

Osoby, które na studia dostały się w ramach rekrutacji dodatkowych, gdy ogłoszenie listy osób przyjętych nastąpiło po 1 października, mają dwa tygodnie na złożenie powyższych wniosków, żeby przy pierwszej wypłacie liczyć na wyrównanie za poprzedni miesiąc.

Dla przykładu jeżeli na kierunku Ekonomia (studia stacjonarne drugiego stopnia) lista osób przyjętych zostanie ogłoszona 15 października to studenci z tego kierunku mają czas do 29 października, żeby złożyć wnioski o stypendium Rektora. Do 29 października mają też czas, żeby złożyć wnioski o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych i liczyć na wyrównanie za październik przy pierwszej wypłacie.

Do wniosku o stypendium Rektora należy dołączyć wydrukowaną z dziekanatu wiadomość o uzyskanej średniej w poprzednim roku akademickim. Nie ma znaczenia czy jest to wydruk skanu zaświadczenia czy wydruk wiadomości mailowej z podaną średnią wysłaną przez pracownika dziekanatu. Jednakże wydruk informacji o średniej jest niezbędny przy wniosku o stypendium Rektora.
Wszystkie wnioski o stypendium Rektora, także za osiągnięcia artystyczne, naukowe i sportowe potrzebują zaświadczenie o średniej. W tej sytuacji mogą być jednak wymagane także inne załączniki. Szczegóły na stronie stypendia.ug.edu.pl, w odpowiedniej zakładce.

Pierwsza wypłata stypendium socjalnego, stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości, stypendium dla osób niepełnosprawnych dla studentów, którym ogłoszono listę osób przyjętych w październiku powinna nastąpić w listopadzie, z wyrównaniem za październik, jeżeli dotrzymano odpowiednich terminów. Jednakże przy większej liczbie wniosków z kierunków, z których rekrutacja kończyła się pod koniec października, pierwsza wypłata może nastąpić w połowie grudnia, z wyrównaniem za październik i listopad jeżeli dotrzymano odpowiednich terminów.

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24 Sierpień 2019, 11:00 Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 18 Październik 2021, 15:36