Stypendia dla Studentów i Doktorantów Szkół Doktorskich

O Biurze Stypendialnym

Wypłata świadczeń w roku akademickim 2021/22:

Stypendia socjalne i socjalne w zwiększeniu, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz przyznane zapomogi zostały wypłacone po raz pierwszy w roku akademickim 2021/22 16 listopada. Osobom, które spełniły odpowiednie kryteria (przede wszystkim złożenie wniosku przed 18 października i uzupełnienie dokumentów) stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu i stypendium dla osób niepełnosprawnych zostało wypłacone z wyrównaniem od października.

Stypendium Rektora zostanie wypłacone tym, którzy je otrzymają, z wyrównaniem od października, między 13 a 17 grudnia. Lista osób, które otrzymają stypendium rektora również zostanie opublikowana w tym miejscu między 13 a 17 grudnia.

Lista osób, które w listopadzie otrzymały stypendium socjalne, socjalne w zwiększeniu, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę

Celem sprawdzenia czy jest się na liście należy po otwarciu dokumentu wpisać w pole wyszukiwarki swój numer indeksu. Pole wyszukiwarki powinno pojawić się po wciśnięciu kombinacji klawiszy ctrl + f. 

Składanie wniosków na rok akademicki 2021/22:

Od wtorku, 19 października, z pracownikami Biura Stypendialnego telefonicznie będzie się można kontaktować jedynie w godz. 10.00-13.00 od poniedziałku do piątku.
W celu osobistego doniesienia brakujących dokumentów należy umawiać się mailowo - adresy do pracowników zajmujących się wnioskami z konkretnych wydziałów oraz pozostałymi sprawami (m.in. ubezpieczenia) na dole strony.

Do Biura Stypendialnego wnioski można było nadsyłać od 13 września do 18 października. Taki termin gwarantował dostarczenie wniosku do Biura na czas, tak żeby pierwszą ratę stypendium socjalnego można było wypłacić jak co roku w połowie listopada wraz z wyrównaniem za październik.

Po 18 października również można składać wnioski o stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości i stypendium dla osób niepełnosprawnych - ale ich wnioskodawcy nie dostaną już wyrównania stypendium za październik - wyjątkiem studenci z rekrutacji kończących się po 1 października - szczegóły poniżej.

Po 18 października nie można już składać wniosków o stypendium Rektora! Złożone ewentualnie po 18 października wnioski o stypendium Rektora będą przez Uczelnianą Komisję Stypendialną rozpatrywane negatywnie! - wyjątkiem studenci z rekrutacji kończących się po 1 października - szczegóły poniżej.
 
Aplikacja o każde świadczenie musi być złożona na oddzielnym wniosku! Nie rozpatrujemy wniosków przysłanych mailem!

Pierwsza wypłata stypendiów socjalnych i specjalnych nastąpi w połowie listopada (dla tych, którzy złożyli wnioski przed 18 października z wyrównaniem za październik). Pierwsza wypłata stypendiów rektora nastąpi w połowie grudnia (z wyrównaniem za październik i listopad).

Krótkie instrukcje: 

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane przez cały rok akademicki. Wypłata, w przypadku przyznania świadczenia przez komisję, następuje w następnym miesiącu po miesiącu złożenia wniosku (np. wniosek złożony w listopadzie - pierwsza wypłata w grudniu).

Wnioski o stypendium socjalne są przyjmowane do 16 października (decyduje data stempla) włącznie jeżeli studentom zależy na otrzymaniu w połowie listopada także wyrównania za październik.

Studenci, którzy na studia dostaną się z październikowych rekrutacji mają dwa tygodnie na złożenie wniosków o stypendia Rektora, socjalne, specjalne od dnia ogłoszenia listy osób przyjętych. Mogą wówczas liczyć na przyznanie stypendiów z wyrównaniem za październik.

Informacje jak poprawnie wypełnić wniosek i jakie załączniki do niego dołączyć znajdują się w zakładkach poszczególnych stypendiów, które można znaleźć w menu po lewej stronie. Koniecznie należy się z nimi zapoznać! Należy też zwrócić uwagę na treści zawarte w sekcji Stypendialne FAQ - pytania i odpowiedzi.

Adres i telefon: 

Biuro Stypendialne znajduje się w budynku tzw. starego rektoratu przy ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk w pokojach 110, 116 i 117 (na pierwszym piętrze)

Z Biurem Stypendialnym można kontaktować się mailowo pod adresem: stypendia@ug.edu.pl i telefonicznie pod numerami telefonów: 58-523-20-52, 58-523-21-87, 58-523-24-30.

Pracownicy Biura Stypendialnego:

Pani Agnieszka Szylka (agnieszka.szylka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Filologicznego.

Pani Joanna Żywicka (joanna.zywicka@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii oraz Wydziału Ekonomicznego.

Pani Bogumiła Czapiewska (bogumila.czapiewska@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Zarządzania.

Pani Karina Sputo (karina.sputo@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Nauk Społecznych.

Pani Karolina Becmer (k.becmer@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Historycznego oraz Wydziału Prawa i Administracji.

Pani Kinga Korcala (kinga.korcala@ug.edu.pl, 58-523-21-87) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydziału Chemii oraz Wydziału Biologii.

Pani Renata Kowalewska (renata.kowalewska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich, ubezpieczeniami studentów oraz doktorantów, którzy ukończyli 26 rok życia, nagrodami Rektora dla studentów.

Pani Agnieszka Licznerska (agnieszka.licznerska@ug.edu.pl, 58-523-24-30) zajmuje się wnioskami dotyczącymi stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów oraz stypendiami jednostek samorządu terytorialnego, m.in.: stypendium prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni.

Pan Maciej Ciemny (maciej.ciemny@ug.edu.pl, 58-523-20-52) zajmuje się wnioskami studentów Wydziału Oceanografii i Geografii. Zajmuje się także obsługą stypendialną słuchaczy Szkół Doktorskich z niepełnosprawnościami.

Pokaż rejestr zmian

Submitted on sobota, Sierpień 24, 2019 - 11:00 by Maciej Ciemny Changed on poniedziałek, Grudzień 6, 2021 - 10:48 by Maciej Ciemny