Inne stypendia

Inne stypendia

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego dodatkowo mogą ubiegać się między innymi także o przyznanie:

  • Nagrody Rektora [składaniem wniosków w tej sprawie zajmuje się pani Agnieszka Licznerska (mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl) z Biura Stypendialnego), więcej informacji tutaj
  • Stypendium Ministra dla Studentów za znaczące osiągnięcia [składaniem wniosków w tej sprawie zajmuje się pani Agnieszka Licznerska (mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl) z Biura Stypendialnego), więcej informacji tutaj
  • Stypendium Ministra właściwego do spraw nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych młodych naukowców, [składaniem wniosków w tej sprawie zajmuje się pani Agnieszka Licznerska (mail: agnieszka.licznerska@ug.edu.pl) z Biura Stypendialnego), więcej informacji tutaj
  • Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Sopotu,
  • Stypendium Prezydenta Miasta Gdyni,
  • XX Edycja Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/22 dla maturzystów z rodzin byłych pracowników PGR,
  • Stypendia pomostowe dla doktorantów w programie: Naukowych Stypendiów Doktoranckich, Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Naukowych Stypendiów Doktoranckich Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "PhDo", więcej informacji tutaj,
  • Pozostałych stypendiów fundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 

W sprawie stypendiów fundowanych przez jednostki samorządu terytorialnego należy kontaktować się z pracownikami odpowiednich dziekanatów, którzy pomagają w przygotowaniu zaświadczeń potrzebnych do złożenia wniosku. Więcej informacji o stypendiach jednostek samorządu terytorialnego tutaj.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: sobota, 24 Sierpień 2019, 13:12 Ostatnia modyfikacja: środa, 22 Wrzesień 2021, 13:05