fbpx Nagroda Rektora | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Nagroda Rektora

Nagroda Rektora

NAGRODA REKTORA
DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

 

Podstawa prawna:

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego (zał. do zarządzenia nr 116/R/20 Rektora UG z dnia 12 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania nagród Rektora dla doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego)

 

Nagroda Rektora dla doktorantów UG jest przyznawana raz w roku (pod koniec roku kalendarzowego), za osiągnięcia naukowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.

Doktorant zainteresowany przyznaniem nagrody powinien do dnia 25 października złożyć wniosek o jej przyznanie – odpowiednio za pośrednictwem Kierownika Studiów Doktoranckich albo Dyrektora Szkoły Doktorskiej. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uzyskane osiągnięcia.

Doktorant, któremu zostanie przyznana nagroda Rektora otrzyma nagrodę pieniężną oraz dyplom okolicznościowy.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Michalina Tomków
Treść wprowadzona przez: Małgorzata Kitowska-Czelińska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 10 lutego 2021 roku, 13:16

Nagroda Rektora

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora należy złożyć w Biurze Stypendialnym, ul. Bażyńskiego 1A pokój 110, do dnia 31 października danego roku.

Wnioski muszą zawierać dodatkowe uzasadnienie i podpis Dziekana Wydziału.

Regulamin przyznawania Nagrody Rektora

Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Licznerska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Licznerska
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 26 stycznia 2021 roku, 13:24