Zielony Uniwersytet Gdański: Instalacje fotowoltaiczne na budynku Neofilologii UG

panele

Kilkadziesiąt paneli fotowoltaicznych zamontowano na dachu budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego. Inicjatywa zrealizowana została w ramach projektu „Zielony Uniwersytet – dostawa, montaż i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej w Uniwersytecie Gdańskim”, dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚ).

- Wchodzimy w nowy etap – sięgania po alternatywne źródła energii. Zależy nam na stworzeniu kampusu, który będzie zestawem dobrych technologicznych praktyk w zakresie odnawialnych źródeł energii, czy mikrogospodarki wodnej – mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski. - Pierwsze instalacje fotowoltaiczne, które pojawiły się na budynkach UG to jedynie początek. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości każdy pracownik i student będzie mógł być dumny z tego, na jaką skalę budynki uniwersyteckiego kampusu oszczędzają energię i przyczyniają się do redukcji śladu węglowego.

Obecnie zrealizowany został pierwszy etap przedsięwzięcia związanego z tworzeniem „zielonego uniwersytetu”. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacją w kwocie 100 tys. zł. Koszt kupna i montażu instalacji o nominalnej mocy 36 kW na budynku Neofilologii wyniósł blisko 149.747,66.

Dalsze prace dotyczące optymalizacji systemów energetycznych infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego obejmą kolejno: optymalizację oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego w budynkach oraz obiektach infrastruktury UG, budowę wyspy energetycznej (zespołu różnego rodzaju instalacji wytwarzających energię, jak panele czy folie fotowoltaiczne), zasilenie energetyczne Błękitnej Wioski na Kampusie w Helu (z wykorzystaniem podsystemów OZE).

Przewidywany termin zakończenia projektu to 2024 r., a szacowany koszt inwestycji wynosi ok. 3 mln PLN.

Przedsięwzięcie udało się zrealizować dzięki bardzo dobrej współpracy zespołu Kanclerza ds. Infrastruktury i Administracji mgra Leszka Fiertka, Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG (na czele którego stoją Dyrektor dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG i jej zastępca dr Krzysztof Szczepaniak) oraz Centrum Infrastruktury Morskiej z drem Mirosławem Czapiewskim na czele. 

Warto dodać, że Uniwersytet Gdański od lat zaangażowany jest w działania związane z ochroną i promocją środowiska. Uczelnia nie tylko chroni tereny zielone, wspiera projekty, które są przyjazne środowisku ale też dba o to, by obiekty kampusu uczelnianego powstawały w harmonii z otoczeniem, przy wykorzystaniu technologii energooszczędnych. Więcej tu.

Więcej informacji o działalności WFOŚiGW w Gdańsku: wfos.gdansk.pl.

Fot. Alan Stocki i Mateusz Byczkowski - Centrum Komunikacji i Promocji UG
logo
EMW/Zespół Prasowy UG