pożegnania

pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość,   że w dniu 28 maja 2021 r. w wieku 91 lat  zmarł Profesor Henryk Samsonowicz  wybitny polski historyk, mediewista, Minister Edukacji Narodowej (1989-1991), Rektor Uniwersytetu Warszawskiego (1980-1982), członek korespondent (od 1994 roku) i członek rzeczywisty (od 2002 r.) Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Komitetu Badań Naukowych (1991-1996), Prezes Polskiego…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci prof. dra hab.  Andrzeja Mostowskiego wybitnego i cenionego naukowca, wieloletniego, zasłużonego Pracownika Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG   Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Załączniki…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 19 kwietnia 2021 zmarła Profesor dr hab. Regina Pawłowska ceniona językoznawczyni i  dydaktyk, związana z Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego od początku istnienia naszej uczelni. Jak sama kiedyś napisała: „…Pan Bóg obdarował mnie życiem trudnym w ciężkich czasach bolszewizmu, wojny, przemieszczeń się życiowych na duże odległości, ale jednocześnie – życiem…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Anny Bobłowskiej, wieloletniej Pracownicy Instytutu Psychologii WNS UG. Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Bliskim składają Dyrekcja, Pracownicy oraz Studenci Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Cześć Jej pamięci oddają również Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego
pożegnania
Z  głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 4 kwietnia 2021 r. zmarł    Profesor Wolfgang Elisabeth Krumbein   doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego Odszedł światowej sławy mikrobiolog, filozof przyrody, humanista i artysta. Żegnamy wspaniałego Człowieka – Przyjaciela Uniwersytetu Gdańskiego.   Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia   Cześć Jego pamięci oddają   Rektor, Senat oraz Społeczność Akademicka…