pożegnania

pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr Henryka J. Lewandowskiego Kanclerza Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego Osobę wielce zasłużoną dla środowiska akademickiego naszej uczelni, Przyjaciela wielu z nas. Cześć Jego pamięci Rektor, Senat i Społeczność Akademicka Uniwersytetu Gdańskiego   Pogrzeb odbędzie się 06.10.2021 o godz. 13.30 na Cmentarzu Łostowickim w Gdańsku…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra hab.  Henryka Leszczyńskiego, prof. UG   wieloletniego i  zasłużonego Pracownika Instytutu Matematyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG.   Rodzinie oraz Bliskim wyrazy współczucia składają Rektor, Senat i Społeczność Akademicka  Uniwersytetu Gdańskiego  
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiany o śmierci studentki Kamili Bronk z Wydziału Nauk Społecznych, Instytutu Pedagogiki.   Rodzinie, bliskim oraz znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia.
pożegnania
Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dra hab. Andrzeja Ceynowy, prof. UG Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w latach 2002 – 2008 wybitnego organizatora, wizjonera, zaangażowanego całym sercem w działalność Uniwersytetu Gdańskiego. Prof. UG dr hab. Andrzej Ceynowa był wybitnym amerykanistą, zafascynowanym kognitywistyką, pasjonatem literatury, teatru, podróżnikiem i znakomitym znawcą muzyki klasycznej. W…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 28 sierpnia 2021 zmarła prof. dr hab. Grażyna Łopuszańska-Kryszczuk profesor zwyczajna w Instytucie Lingwistyki Stosowanej na Wydziale Filologicznym UG językoznawczyni w dyscyplinie językoznawstwo niemieckie, specjalistka m.in. w dziedzinie języka niemieckiego na polsko-niemieckim pograniczu językowym, znakomita wykładowczyni akademickiej. Cześć Jej pamięci oddają Rektor i…