pożegnania

pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość  o śmierci   ś.p.  mgra  Romualda Stańczyka magistra historii, emerytowanego wieloletniego wykładowcy oraz pracownika naukowo-technicznego Instytutu Politologii a wcześniej Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego a także Studium Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku.  Pan mgr Romuald Stańczyk był cenionym i lubianym przez pracowników i studentów…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że zmarła dr Stefania Kamińska zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1970-1975. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu składają         Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki UG, Rektor i Senat Uniwersytetu Gdańskiego.   Uroczystości żałobne rozpoczną się w poniedziałek 11 lipca o godz.…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci   dra Kazimierza Zimnego   wybitnego sportowca i olimpijczyka, wieloletniego nauczyciela akademickiego, starszego wykładowcę Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UG.   W latach 1974–1991 pracował w Studium Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Następnie w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu. Był trenerem lekkoatletów Klubu Uczelnianego AZS UG. Kazimierz Franciszek…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 25 czerwca 2022 r. zmarła Pani Wanda Najmowicz wieloletni kierownik Filii Nr 1 Biblioteki UG, na ulicy Sobieskiego w Gdańsku. Życzliwość wobec innych czyniły z Niej Osobę lubianą i szanowaną. Będzie nam Jej wszystkim brakowało. Cześć Jej Pamięci. Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom Zmarłej, których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy współczucia i żalu składają Dyrekcja…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci dra hab. Jacka Taraszkiewicza, prof. UG Dyrektora Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej w Uniwersytecie Gdańskim, Prorektora ds. Studenckich dwóch kadencji w latach 2002 – 2008.   Prof. Jacek Taraszkiewicz był wieloletnim pracownikiem Zakładu Historii Nauki, Oświaty i Wychowania w Instytucie Pedagogiki Wydziału Nauk Społecznych UG, przez wiele lat pełnił funkcję…