pożegnania

pożegnania
Ze smutkiem zawiadamiamy o śmierci   dr. inż. Zbigniewa Brylewicza   Administratora Sieci Wydziału Chemii, pasjonata muzyki, nieodżałowanego Kolegi i Przyjaciela. Rodzinie, bliskim oraz znajomym składamy najszczersze wyrazy współczucia.                                           Cześć Jego pamięci składa Rektor, Senat i społeczność akademicka Uniwersytetu Gdańskiego…
pożegnania
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci     prof. dra hab. n. med. Stefana Angielskiego   Rektora Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 1990-1993    Jednego z inicjatorów utworzenia Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed  Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Gdańskiego, uhonorowanego przez społeczność UG za „fundamentalny wkład w powstanie nowoczesnej szkoły biochemii klinicznej w Gdańsku oraz za…
pożegnania
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 7 kwietnia 2022 r. odeszła   dr hab. Halina Stasiak, prof. UG   emerytowany pracownik naukowy i dydaktyczny, Pionierka  i najwyższej klasy ekspert w dziedzinie wczesnego nauczania języków obcych, wspaniała Pedagog, bezgranicznie oddana studentom i młodym adeptom nauki, wieloletni Kierownik Studium Języków Obcych UG, współtwórczyni i Dyrektor Kolegium Kształcenia Nauczycieli…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Madeleine Albright amerykańskiej dyplomatce i polityk czeskiego pochodzenia. Byłej ambasador USA przy ONZ, sekretarz stanu przy prezydencie Billu Clintonie. Stanowisko to objęła jako pierwsza kobieta w historii amerykańskiej. Jej polityczne i naukowe zainteresowania dotyczyły amerykańskiej…
pożegnania
- Śmierć zawsze nadchodzi za szybko, nigdy w porę. Stoimy dziś, wobec jej potęgi, bezradni. To, co możemy zrobić i co robić będziemy - to pielęgnować pamięć o Tadeuszu – dziekanie Wydziału Nauk Społecznych, nauczycielu, wykładowcy, o naszym przyjacielu - powiedział Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski podczas pogrzebu dra hab. Tadeusza Dmochowskiego,…