pożegnania

pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 8 stycznia 2021 roku zmarł były rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku i jej wieloletni pracownik  dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS   Profesor Wojciech Przybylski urodził się 7 sierpnia 1939 roku w Tczewie. Studiował w Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie oraz w Uniwersytecie Warszawskim. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał w 1987 roku w…
pożegnania
Głęboko zasmuceni żegnamy Profesor Małgorzatę Czerską, która najlepszy swój czas aktywności zawodowej poświęciła pokoleniom studentów i doktorantów Wydziału Zarządzania UG oraz nam – Jej koleżankom i kolegom, dla których była wzorem pracowitości i sumienności. Odeszła od nas Osoba promieniująca życzliwością i wrażliwością, zawsze chętna do współpracy i pomocy, darząca innych zaufaniem i uśmiechem, aż do ostatnich dni,…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 16 grudnia 2020 roku, w wieku 92 lat zmarła ukochana Mama i Babcia, wieloletnia pracownica Dziekanatu Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego Janina Tyczyńska, z domu Pieczora Pogrzeb odbędzie się w dniu 21 grudnia 2020 roku o godzinie 11.30 na cmentarzu komunalnym w Rumi (ul. Górnicza 29). Wcześniej w Kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi, przy ul.…
pożegnania
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 17 grudnia 2020 r. w wieku 84 lat  zmarł Profesor Bogusław Cygler  wybitny polski historyk, profesor nauk humanistycznych, specjalizujący się w historii Polski i powszechnej XIX wieku. Całe Jego życie zawodowe związane było z naszą uczelnią, początkowo z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Gdańsku, a następie z Uniwersytetem Gdańskim. Prof. Bogusław Cygler pełnił szereg…
pożegnania
Z głębokim żalem zawiadamiamy o śmierci Profesora Wacława Szybalskiego (1921 - 2020)   Urodzonego we Lwowie, zmarłego w Madison znakomitego polskiego uczonego, który pracę naukową prowadził przez ponad 45 lat w Uniwersytecie Stanu Wisconsin w Madison w USA   Absolwent VIII Gimnazjum we Lwowie, w czasie II Wojny Światowej Pracownik Instytutu prof. Rudolfa Weigla Absolwent Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej…