współpraca

współpraca
Opracowanie założeń i możliwych scenariuszy federalizacji uczelni oraz ich dalszej integracji, wdrożenie wspólnych projektów badawczych o zasięgu międzynarodowym, a także wzmocnienie działalności wydawniczej oraz prowadzenie wspólnej polityki promocyjnej i rankingowej to tylko niektóre z zadań Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita (FarU). O idei i celach jego utworzenia, głównych kierunkach dalszego rozwoju…
współpraca
Medal Lecha Bądkowskiego przyznało Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Uniwersytetowi Gdańskiemu za wkład w rozwój języka kaszubskiego oraz krzewienie kultury kaszubsko-pomorskiej.   Uczelnia otrzymała okolicznościowy medal od Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Gdańsku w ramach obchodów Roku Lecha Bądkowskiego, a także z okazji 50-lecia UG. - Cieszymy się że nasza uczelnia podejmuje różne prospołeczne inicjatywy jak…
współpraca
Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita, tworzony przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską i Uniwersytet Gdański, rozpoczął współpracę z Pomorską Koleją Metropolitalną SA przy nowym projekcie – PKM Południe. Umowę w tej sprawie podpisali 5 października br. przedstawiciele stron: przewodniczący Zgromadzenia Związku, rektor PG prof. Krzysztof Wilde oraz prezes PKM SA Grzegorz Mocarski. W…
współpraca
Sprawozdanie z realizacji Strategii UG, finanse i ewaluacja były głównymi tematami pierwszego w tym roku akademickim posiedzenia Rady Uczelni UG. 4 października odbyło się pierwsze stacjonarne posiedzenie Rady Uniwersytetu Gdańskiego. Do tej pory Rada ze względu na trwającą pandemię obradowała zdalnie. Przewodnicząca Parlamentu Studentów UG pani Agata Myszka uczestniczyła w tym posiedzeniu poprzez aplikację MS Teams…
współpraca
Wystawa Muzeum Emigracji w Gdyni. Fot. Maciej Leszczyński. Fotografie ukazujące Polki i Polaków, którzy na przełomie XIX i XX wieku wyemigrowali do Ameryki Południowej oraz rośliny epifityczne, które za środowisko życia obrały kory i gałęzie drzew – prezentująca je wystawa „Klimaks” obrazuje związek roślin i ludzi, których historie…