współpraca

współpraca
Trzy inicjatywy zakwalifikowały się do II etapu rywalizacji o Nagrodę Uczelni Fahrenheita. W kolejnym etapie ich autorów czeka prezentacja przed Kapitułą Konkursu - członkami Zgromadzenia Związku Uczelni Fahrenheita, którzy wyłonią Laureata Nagrody. Cel i idea konkursu Konkurs organizowany jest po raz pierwszy, a jego celem jest wyróżnienie inicjatyw …
współpraca
Nawiązanie stałej współpracy badawczo-dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego z Technikum Informatycznym w Pucku otwiera nowe pole do działania: uczniom daje możliwość korzystania z zasobów, bazy i wydarzeń naukowych organizowanych na UG. Uczelni otwiera drzwi do dalszej współpracy w zakresie udoskonalania oferty szkół średnich w Trójmieście. Porozumienie…
współpraca
Na zdjęciu od lewej: dr Michał Szypniewski, dr Marek Benio i dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG. Fot. Alan Stocki/UG. Łączenie środowiska pracodawców, naukowców, pracowników i urzędników to misja stowarzyszenia Europejskiego Instytutu Mobilności Pracy (ELMI), który rozpoczyna współpracę z Wydziałem Prawa i…
współpraca
Pod hasłem "DŹWIGAMY HISTORIĘ" Europejskie Centrum Solidarności i Uniwersytet Gdański zapraszają na cykl comiesięcznych wykładów popularnonaukowych, których głównymi bohaterami są Stocznia Gdańska oraz jej pracowniczki i pracownicy. Pierwszy wykład już 26 stycznia. Wstęp wolny. W połowie lipca 2022 roku w gdańskim ECS otwarto wystawę pt. "STOCZNIA |…
współpraca
Zadanie pt. „Przygotowanie Uczelni Fahrenheita do utworzenia federacji” o akronimie „FarU2” będzie w całości finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa. To rozwinięcie działań podjętych w ramach pierwszego, już zrealizowanego przez Uczelnie Fahrenheita zadania w projekcie grantowym „Wspieranie procesów konsolidacji uczelni”.   Prace projektowe będą realizowane do 30 czerwca br. przez…