współpraca

współpraca
Prof. Krzysztof Bielawski objął funkcję dyrektora nowo powołanej w Uniwersytecie Gdańskim jednostki – Uniwersyteckiego Ośrodka Badań Stosowanych i Międzyobszarowych. Informację o powołaniu w struktury uczelni nowej jednostki organizacyjnej przedstawił na posiedzeniu senatu Rektor UG, prof. Piotr Stepnowski. – Zaczynamy etap opracowania koncepcji…
współpraca
Zapraszamy studentów, naukowców, pracowników administracji i absolwentów z rodzinami, aby dołączyli do tego historycznego wydarzenia. Rozpoczniemy wspólnym akademickim pochodem Traktem Królewskim, z udziałem Władz, Senatów i przedstawicieli Rad Wydziałów gdańskich uczelni, studentów, doktorantów i pracowników. Zwieńczeniem przemarszu będzie odczytanie Gdańskiego Manifestu Nauki przy Ratuszu Głównego Miasta. Pomysłodawcą…
współpraca
Gra internetowa promująca język polski "Tropem nadbałtyckich tajemnic" powstała w Instytucie Filologii Polskiej. Projekt sfinansowała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. W Instytucie Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG w ramach programu Promocja języka polskiego Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) jest realizowany projekt, w ramach którego powstała interaktywna gra przeglądarkowa "Tropem…
współpraca
Teraźniejszość i przyszłość Uczelni Fahrenheita jest tematem trzeciego odcinka podcastu z cyklu „Rozmowy z Fahrenheitem”, w którym – nie tylko o nauce – rozmawiamy z przedstawicielami społeczności Uczelni Fahrenheita. Poprzez podcast chcemy przybliżyć ideę i misję Uczelni Fahrenheita. Celem rozmów jest pokazanie, że tematy prezentowane z różnych perspektyw, są bardzo interesujące oraz ważne społecznie, a współpraca…
współpraca
Uniwersytet Gdański, wraz z Politechniką Gdańską  i Gdańskim Uniwersytetem Medycznym podpisał z Pomorską Specjalną Strefą porozumienie o współpracy wiodących akademickich Centrów Transferu Technologii. Na mocy dokumentu podpisanego podczas XXXIII Ogólnopolskiej Konferencji SOOIPP Gdański Park Naukowo-Technologiczny wraz z Uczelniami Fahrenheita oferować będą kompleksowe rozwiązania ułatwiające realizację prac badawczo…