współpraca

współpraca
Podczas Europejskiego Szczytu QS Szkolnictwa Wyższego 2022 (QS Higher Education Summit: Europe 2022), jednego z największych międzynarodowych wydarzeń w obszarze zarządzania szkolnictwem wyższym, wykład plenarny (Keynote speach) wygłosił prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Wykład dotyczył krótko- i długookresowego wsparcia systemu szkolnictwa wyższego w Ukrainie z perspektywy polskiego…
współpraca
Prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens, architekt Miasta Gdańska i kierownik Katedry Urbanistyki i Planowania Regionalnego na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej, wygłosił trzeci z cyklu wykładów ekspertów Uczelni Fahrenheita pod hasłem „Przestrzeń publiczna. Jest miejsce na Twój głos”. Wykład i towarzysząca mu dyskusja dotyczyły urbanistycznych aspektów kształtowania przestrzeni publicznej. Spotkanie z prof…
współpraca
Uniwersytecka Komisja Finansowa (UKF) stanowiąca ciało doradcze Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP) obradowała w dniach 23-24 czerwca br. w Uniwersytecie Gdańskim.   W skład Uniwersyteckiej Komisji Finansowej wchodzą prorektorzy odpowiedzialni za sprawy ekonomiczne i finansowe z 20 największych uniwersytetów klasycznych w Polsce. UKF jest ciałem doradczym Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP…
współpraca
Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny i Politechnika Gdańska w ramach utworzonego związku Uczelni Fahrenheita (FarU) ustanowiły specjalne wyróżnienie, które ma na celu docenienie inicjatyw istotnie oddziałujących na życie społeczności akademickich. „Nagroda Uczelni Fahrenheita” może zostać przyznana raz w roku za innowacyjne działania…
współpraca
Zespół, w którego skład wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Wrocławskiej wygrał dziewiątą edycję konkursu „Eureka! DGP - odkrywamy polskie wynalazki”. Dzięki rozwiązaniu naukowców z UG i PW można efektywnie, niedrogo i ekologicznie niszczyć antybiotyki, które dostają się do rzek i jezior. W tym roku, podczas IX edycji konkursu „…