współpraca

współpraca
W dniu 21 września br. Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego gościła grupę parlamentarzystów, którzy w tym dniu odwiedzili Hel w związku ze spotkaniami konsultacyjnymi z samorządowcami z powiatu puckiego. Wśród gości byli: Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Sławomir Rybicki – senator RP, Barbara Nowacka – poseł na Sejm RP, Kazimierz Plocke – poseł na…
współpraca
W wydanym niedawno przewodniku dla startupów po pomorskim ekosystemie biznesu – „Morze nowych technologii. Pomorze 2020” – znajduje się informacja o Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, które wspiera pracowników naukowych w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. „Morze nowych technologii…” to kompendium wiedzy, pomocne dla każdego początkującego inwestora. „Morze nowych technologii…
współpraca
Czworo polskich naukowców, w tym prof. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, członkini Rady Uniwersytetu Gdańskiego, znalazło się w gronie sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do utworzenia europejskiej fundacji humanitarnej, której celem byłoby zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom środowiskowym i zdrowotnym. List podpisało 75 europejskich badaczy z 15 krajów. List otwarty…
współpraca
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała oraz Główny Inspektor Sanitarny prof. Jarosław Pinkas spotkali się z badaczami z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, prof. Krystyną Bieńkowską-Szewczyk oraz dr. Łukaszem Rąbalskim w sprawie dalszej współpracy dot. badań naukowych w kierunku COVID-19. Badania prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim stanowią ważny wkład w poznanie ewolucji… Spotkanie na UG dotyczące dalszej współpracy w zakresie badań naukowych w kierunku COVID-19
współpraca
W czerwcu 2020 r. na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęła działalność szósta spółka Spin-off o nazwie TCI sp. z o.o. Dołączyła ona do grupy już działających podmiotów: Fermentum Mobile, Qsar Lab, Officina Baltica, Vaxican, NanoExpo. Spin-off założony został w celu komercjalizacji opracowanych na uniwersytecie innowacyjnych pomysłów oraz technologii w zakresie nowych produktów medycznych i leków. Zespół TCI sp. z o. o.…