sea-eu

sea-eu
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego mają okazję do uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych, organizowanych w ramach pilotażowej wersji programu praktyk i badań SEA-EU. Ci, którzy są obecnie na studiach licencjackich mogą odbyć kilkutygodniowe praktyki w zagranicznej firmie, a studenci będący na pierwszym roku studiów magisterskich będą mogli popracować nad…
sea-eu
Pod koniec 2021 r. gospodarzem zjazdu przedstawicieli SEA EU był Uniwersytet Gdański. Między 30 listopada a 2 grudnia odbyły się spotkania Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego oraz Technicznej Grupy Roboczej SEA EU. Zapraszamy na wideorelację z wydarzenia przygotowaną przez Centrum Produkcji Filmowej i Dokumentalnej UG. University of the Seas, SEA EU - sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uczelni, powstał po…
sea-eu
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym numerem newslettera prezentującym zbliżające się aktywności organizowane przez SEA-EU. Newsletter jest interaktywnym PDF-em (zdjęcia i pola "jak dołączyć" prowadzą do szczegółowych opisów wydarzeń).   Będziemy także wdzięczni za wypełnienie ankiety na temat rozpoznawalności SEA-EU wśród społeczności akademickiej UG: studenci: https://ls.sea-eu.org/limesurvey/index.php/388739?lang…
sea-eu
- Chcielibyśmy zorganizować rejs naszym statkiem badawczym “Oceanografem”, aby symbolicznie zakończyć pierwszy etap rozwoju naszego sojuszu. Podróż składałaby się z pięciu etapów: Gdańsk - Kilonia, Kilonia - Cherbourg, Cherbourg - Brest, Brest - Kadyks, Kadyks - Gdańsk. W każdym uczestniczyliby studenci nauk związanych z morzem z innego uniwersytetu członkowskiego - zaproponował Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski…
sea-eu
Podczas posiedzenia Rady Zarządczej SEA-EU na UG, nadrzędnego ciała decyzyjnego, podsumowano dotychczasowe osiągnięcia SEA-EU oraz wyznaczono priorytety sojuszu i strategie działania na następne lata.  To kolejny dzień spotkań konsorcjum University of the Seas, SEA EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni Europy. Spotkanie Governing Board rozpoczęło się filmem promującym Uniwersytet Gdański. Następnie…