konferencje

konferencje
To już 100 lat od powołania trzech wydziałów humanistyczno-społecznych w Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Z tej okazji 4 i 5 czerwca o fenomenie gdańskiego społecznego ruchu naukowego humanistów z lat dwudziestych XX wieku porozmawiają naukowcy z pomorza i nie tylko. Zapraszamy do Ratusza Staromiejskiego i Muzeum Nauki Gdańskiej na…
konferencje
Drugie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRUP, której przewodniczy Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, odbyło się tym razem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym tematem, który omawiano była kwestia mikropoświadczeń oraz ich wpływu i znaczenia dla…
konferencje
Uniwersytet Gdański zwyciężył w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości” w kategorii "Wsparcie dla Ukrainy". Na Konferencji Uniwersytetów Europejskich w Warszawie nagrodę odebrał Rektor prof. Piotr Stepnowski.  Wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, strukturalnej, trwałej i…
konferencje
Jak na energię społeczną wpływa styk instytucji różnych sfer życia społecznego: uczelni, biznesu, samorządu, organizacji pozarządowych, instytucji edukacyjnych? Czy dynamizuje to wymianę energii czy może sprawia, że energia się anihiluje, odpływa? Co robić, aby dominował pierwszy rodzaj procesu? Jest szansa, by o tym porozmawiać – dołącz do debaty…
konferencje
Zapraszamy do obejrzenia filmu z konferencji "focus on Ukraine", która odbyła się w dniach 3 - 4 kwietnia 2023 w Uniwersytecie Gdańskim. Więcej o konferencji