konferencje

konferencje
Wehikułem przez wieki. Dawne i współczesne warunki podróżowania i środki transportu – to tytuł konferencji naukowej, organizowanej w kwietniu przez Wydział Historyczny UG. Przez dwa dni naukowcy z różnych ośrodków naukowych będą dyskutować o sposobach podróżowania drogą morską i lądową od czasów dawnych po współczesne. - Dziś, kiedy podróżowanie jest…
konferencje
140 badaczek i badaczy z Polski i z zagranicy będzie dyskutować o średniowiecznej Europie podczas konferencji online IV MECERN (Medieval Central Europe Research Network) w dniach 7 – 9 kwietnia br. w Uniwersytecie Gdańskim.  Project współpracy osób zajmujących się naukowo średniowieczem, zwłaszcza obszaru Europy Centralnej powstał w Budapeszcie w Centralnym Uniwersytecie Europejskim w 2014 r.. – Jego ideą jest budowanie…
konferencje
Konferencja online pt. Wykorzystanie danych satelitarnych i danych programu Copernicus w administracji i sektorze prywatnym organizowana jest przez Instytut Geodezji i Kartografii we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim zaplanowana jest na 31 marca i 1 kwietnia 2021 roku.   Podstawowym celem Programu Obserwacji Ziemi Komisji Europejskiej Copernicus jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie danych o stanie…
konferencje
Tematyka konferencji MECERN jest związana z badaniami nad Europą Centralną w okresie średniowiecza. Tym razem tematem wiodącym będą “ Powiązania, współpraca, rywalizacja” (Networks – Cooperation – Rivalry). Wydarzenie odbędzie się w dniach 7-9 kwietnia 2021 roku w trybie online. Językiem konferencji jest język angielski.   Program konferencji…
konferencje
W dniu 24 marca 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego pt. „Wolność działalności gospodarczej w polskiej i niemieckiej kulturze prawnej – perspektywa komparatystyczna” odbyła się debata naukowa poświęcona prawnym uwarunkowaniom wolności działalności gospodarczej w Polsce i Niemczech z udziałem…