konferencje

konferencje
Region Morza Bałtyckiego jest jednym z najbardziej konkurencyjnych i innowacyjnych pod względem naukowym makrokregionów na świecie, z doskonałą siecią wiodących uniwersytetów i instytucji badawczych. Współpraca w zakresie badań i innowacji w tym regionie jest wyjątkowa i stanowi inspirację dla innych makroregionów.   W ramach Baltic Science Network (BSN) i CBSS Baltic Sea Science Day 16 czerwca 2021 r. odbędzie się…
konferencje
Wydział Prawa i Administracji UG zaprasza na konferencję on-line, która poświęcona będzie niezwykle aktualnemu zagadnieniu zakresu swobody umów w ustalaniu odszkodowania z ubezpieczenia AC. Konferencję poprowadzi dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG, która w bieżącej kadencji sprawuje funkcję Przewodniczącej AIDA Polska. Konferencja odbędzie się w czwartek…
konferencje
International Border Studies Center to zespół naukowców z Wydziałów Filologicznego, Historycznego i Nauk Społecznych UG, który zajmuje się interdyscyplinarnymi badaniami nad zjawiskami granicy i graniczności. IBSC powstało dzięki Programowi Rozwoje Humanistyki Gdańskiej, a jego inauguracji towarzyszyć będzie trzydniowa międzynarodowa konferencja Border Seminar (25-27 maja 2021). Międzynarodowa konferencja Border…
konferencje
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich Wydziału Filologicznego UG organizuje po raz trzeci interdyscyplinarną, międzynarodową konferencję z cyklu Mowa – Człowiek – Świat: Perswazja językowa w różnych dyskursach. Zaplanowana na maj ubiegłego roku w Gdańsku, odbędzie się 13 i 14 maja w trybie zdalnym. - Ubolewamy nad tym, że nie możemy z gośćmi…
konferencje
Laureatką konkursu na bajkę Nadbałtyckie Opowieści została Karolina Budzisz, studentka III roku Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej WNS UG. Jej bajkę pt. Ranny ptaszek w formie słuchowiska będzie można niedługo usłyszeć w Radiu Mors.   Organizatorem konkursu pt. Nadbałtyckie Opowieści był Studencki Zespół Organizacji Eventów działający przy ACK Alternator. Konkurs był skierowany do studentów, doktorantów oraz…