konferencje

konferencje
Za nami Schopenhaueralia, czyli studencka konferencja poświęcona twórczości filozofa z Gdańska Arthura Schopenhauera. Prelekcje wygłosili studenci z całej Polski.  24 i 25 lutego Wydział Nauk Społecznych wypełniły rozważania na temat pesymizmu, sensu życia i cierpienia. Jednak nawet po dwóch dniach tego typu …
konferencje
Dane epidemiologiczne z ostatnich lat wskazują, że obecnie jednym z najistotniejszych wyzwań w obszarze zdrowia psychicznego jest diagnostyka oraz oddziaływania medyczne, psychologiczne i społeczne wobec osób, które doświadczają nasilonej autodestruktywności (samookaleczenia, próby samobójcze, uzależnienia itp.). Problematykę tę będzie można zgłębić na…
konferencje
Czy ludzie posiadają wolną wolę? Czy życie to cierpienie? Podejrzewasz, że znasz odpowiedzi na te pytania, a może masz inne przemyślenia związane z twórczością jednego z najsłynniejszych Gdańszczan? Koło Naukowe Filozofów UG zaprasza do wystąpienia na konferencji studenckiej Schopenhauerlia 2023, z motywem przewodnim w osobie Artura Schopenhauera.…
konferencje
W sopockim Art Inkubatorze przez trzy dni omawiano kondycję społeczną w kontekście szeroko pojętych animal studies. Konferencję naukową zorganizowali naukowczynie i naukowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Zakładem Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Konferencji „Przyroda a dyskursy narodowe (w kulturach Europy Środkowo-Wschodniej)” przyświecało hasło „Nie…
konferencje
Kulturoznawcy, literaturoznawcy, językoznawcy, geografowie kultury, socjolodzy oraz eksperci innych dziedzin zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza będą rozmawiać o badaniach dotyczących pogranicza podczas  XVI Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej “Pamięć krajobrazu pogranicza”, która rozpoczyna się dziś w Słupsku. Współorganizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza Uniwersytetu…