Wszystkie aktualności

nauka
Grafika pochodzi z artykułu ze str. Nature.com Publikacja przeglądowa o SARS-CoV-2 autorstwa pracowników Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed znalazła się w czasopiśmie npjVaccines. Publikacja wyjaśnia, w jaki sposób naukowcy badają, czy naturalna lub wywołana szczepieniem…
absolwenci UG
Maciej Kapuściński, autor "Szpetników". Absolwent administracji i prawa Uniwersytetu Gdańskiego wydał swoją pierwszą powieść pt. „Szpetnicy”. Miejscem niektórych wydarzeń jest Uniwersytet Gdański, a główni bohaterowie reprezentujący społeczność akademicką, to studenci prawa WPiA UG.  - Książka powstała z zamiłowania do tworzenia…
życie akademickie
Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z newsletterem International Office prezentującym aktywności i działania w obszarze współpracy międzynarodowej. W newsletterze przekazujemy informacje m.in. o konkursach, projektach, stypendiach o zasięgu międzynarodowym, dedykowanych kadrze akademickiej oraz studentom. Znajdziecie w nim Państwo również informacje o mobilności międzynarodowej pracowników i studentów…
nauka
Dwa projekty badawcze związane z życiem małży w Zatoce Gdańskiej wykonano na statku badawczym UG  R/V Oceanograf. Kontynuację badań prowadzonych przez pracowników, doktorantów i studentów Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zaplanowano podczas kolejnego rejsu w połowie grudnia. Do głównych zamierzeń badawczych zrealizowanych podczas rejsu R/V Oceanograf, należał pobór…
sea-eu
- Chcielibyśmy zorganizować rejs naszym statkiem badawczym “Oceanografem”, aby symbolicznie zakończyć pierwszy etap rozwoju naszego sojuszu. Podróż składałaby się z pięciu etapów: Gdańsk - Kilonia, Kilonia - Cherbourg, Cherbourg - Brest, Brest - Kadyks, Kadyks - Gdańsk. W każdym uczestniczyliby studenci nauk związanych z morzem z innego uniwersytetu członkowskiego - zaproponował Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski…
sea-eu
Podczas posiedzenia Rady Zarządczej SEA-EU na UG, nadrzędnego ciała decyzyjnego, podsumowano dotychczasowe osiągnięcia SEA-EU oraz wyznaczono priorytety sojuszu i strategie działania na następne lata.  To kolejny dzień spotkań konsorcjum University of the Seas, SEA EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni Europy. Spotkanie Governing Board rozpoczęło się filmem promującym Uniwersytet Gdański. Następnie…
nauka
Refleksje na temat życia na kulturowym styku i znaczenie cezury 1989/90. Jak postrzegają i ujmują je w swojej twórczości i autobiograficznych projektach aktorzy życia społecznego? Jaki sens im nadają? - to główne pytania spotkania interdyscyplinarnego networku skupiającego badaczy zajmujących się zjawiskiem interkulturowości w różnych dziedzinach życia społecznego - literaturze, języku, teatrze i szeroko pojmowanej…
nauka
Nagrody, przyznawane dorocznie przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa przypadły tym razem autorkom dwóch doktoratów, obronionych na Uniwersytecie Gdańskim. Otrzymały je dr Magdalena Staręga i dr Katarzyna Anna Wojtczak. Oba dotyczyły historii architektury Gdańska. Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa organizuje co roku Konkurs na najlepsze prace z…
sea-eu
Czterodniowe spotkanie nadmorskiego sojuszu SEA EU nadal trwa. 1 grudnia o 14:30 w Rektoracie UG spotkali się członkowie (rozszerzonego) Komitetu Wykonawczego. Tematem zebrania były dotychczasowe osiągnięcie SEA-EU jak i przyszłe projekty.  Koordynatorem projektu ReSEArch-EU jest hiszpański Uniwersytet w Kadyksie. - W tym roku udało nam się osiągnąć prawie wszystkie główne cele. Zorganizowaliśmy 3 warsztaty na temat…
współpraca
Pod kierunkiem prof. Anny Jurkowskiej - Zeidler, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej oraz prof. Wiesława Laskowskiego, Prorektora ds. Badań Naukowych zostały przygotowane zasady kompleksowej obsługi wizyt gości zagranicznych oraz pobytów badawczych i dydaktycznych profesorów wizytujących w UG. - Internacjonalizacja uczelni wyższych jest procesem włączania wymiaru międzynarodowego, międzykulturowego oraz…
sea-eu
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa spotkanie członków Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego i Technicznej Grupy Roboczej SEA-EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. W Gdańsku podsumują trwający trzy lata projekt oraz wyznaczają priorytety i kierunki kolejnego etapu SEA-UE na kolejne sześć lat.     - Serce SEA EU bije przez najbliższych kilka dni w…
życie akademickie
Szanowni Państwo, od początku roku akademickiego na terenie Uniwersytetu Gdańskiego obowiązują zasady bezpieczeństwa związane z ochroną zdrowia w okresie zagrożenia pandemicznego, w tym noszenie maseczek zakrywających nos i usta w przestrzeniach wspólnych oraz stosowanie środków dezynfekcyjnych. Straż uniwersytecka  nie będzie wpuszczała na teren budynków UG osób nieprzestrzegających tych przepisów. Będzie też…
życie akademickie
Trwa zbiórka książek w języku dari, peszto, angielskim i rosyjskim dla afgańskich nastolatków z ośrodka dla cudzoziemców w Dargaczu koło Grudziądza. Przebywa tam młodzież w wieku 11-16 lat, a dla takich czytelników książek tam nie ma. - Zostałam poproszona przez wolontariuszkę współpracującą z ośrodkiem dla cudzoziemców w Dragaczu, koło Grudziądza o zorganizowanie na naszym wydziale zbiórki książek dla przebywających…
życie akademickie
Na opracowanej przez Stanford University prestiżowej liście najwyżej cytowanych na świecie naukowców, TOP 2%, znaleźli się badacze z Uniwersytetu Gdańskiego. Zestawienie uwzględnia nazwiska 2% najlepszych naukowców, których publikacje są najczęściej cytowane przez innych autorów. Opracowywany przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem…
nauka
Konsorcjum naukowe w składzie: Zakład Szczepionek Rekombinowanych Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie i firma farmaceutyczna Adamed, uzyskało finansowanie z Agencji Badań Medycznych (ABM) w ramach programu „Rozwój innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych z wykorzystaniem technologii RNA”. Celem naukowym konsorcjum jest doprowadzenie do etapu badań…
sea-eu
Spotkanie Technical Working Group zainicjowało cykl spotkań konsorcjum University of the Seas, SEA EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni Europy, których tym razem gospodarzem jest Uniwersytet Gdański.   University of the Seas, SEA EU - to sojusz sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Powstał, by realizować wizję międzynarodowego…
kultura
Na drugi seans z cyklu Amerykańskie Kino Nieme zaprasza kinomanów Centrum Filmowe  UG im. Andrzeja Wajdy na UG. Kolejne filmy, dotyczące historii kina jeszcze w grudniu, styczniu i lutym. Zaginiony świat to obraz z 1925 roku. Zobaczymy go w Centrum Filmowym UG W 3 grudnia (piątek). - Reżyser Harry O. Hoyt opowiada widzom przede wszystkim o tytułowej zaginionej krainie, w której za każdym rogiem może czaić się groźny…
nauka
Kolejnych 6 naukowców z UG zostało laureatami konkursu Narodowego Centrum Nauki MINIATURA 5 na pojedyncze działania naukowe. W konkursie MINIATURA 5 można było otrzymać grant na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. W konkursie moglią wziąć udział tylko Ci naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN. Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego złożyli 35 wniosków,  …
kultura
Na parodię dramatu „Harry Potter i przeklęte dziecko” Jacka Thorne’a, Johna Tiffany’ego oraz J.K. Rowling zaprasza grupa teatralna Standby Studio, działająca w ramach ramach Akademickiego Centrum Kultury „Alternator” UG. 2 grudnia 2021 o godz. 19:00 w Sali Teatralnej budynku Neofilologii Uniwersytetu Gdańskiego można będzie obejrzeć spektakl pt. „…
sport
„Lubię wracać tam, gdzie byłem już” czyli IMP AZS ponownie zagościły w Gdańsku. Blisko 70 zawodników z niepełnosprawnościami reprezentujących 26 uczelni rywalizowało w hali Centrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby. Uczestnicy ze względu na stopień niepełnosprawności podzieleni byli na kilka klas startowych. W porównaniu z zeszłym rokiem w Gdańsku wystartowało prawie dwa razy więcej…
życie akademickie
Każdego dnia Ministerstwo Zdrowia informuje o nowych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 3 520 254 infekcje, zmarło 83 055 zakażonych. Wirusolog z Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, profesor Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, podkreśla, że wykrywamy tylko część zakażeń i że…
życie akademickie
Naukowo, filmowo, humorystycznie i artystycznie zaprezentowano Norwida, jego twórczość oraz recepcję spuścizny podczas finału projektu norwidowskiego pt. Dzień z Norwidem na Uniwersytecie Gdańskim.  Dzień z Norwidem na Uniwersytecie Gdańskim  był zwieńczeniem projektu naukowo-edukacyjnego, który w ramach obchodów Roku Norwida przygotowali naukowcy, studenci, nauczyciele i młodzież licealna. Przedsięwzięcie zyskało…
nauka
Ponad 26 milionów PLN otrzymają z Narodowego Centrum Nauki naukowcy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy zostali laureatami konkursów OPUS i PRELUDIUM. To znaczący sukces, ponieważ w porównaniu z rokiem ubiegłym znacząco zwiększyła się zarówno kwota finansowania projektów, jak i liczba laureatów tych dwóch programów.   W sumie na badania z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, ścisłych i technicznych oraz…
współpraca
Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej zapraszają do udziału we wspólnych seminariach naukowych z ekonomii i zarządzania.   Cel i założenia seminariów Cykl wspólnych seminariów to możliwość wymiany myśli naukowej w obrębie trzech uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita. Dzięki temu lepiej niż do tej pory będzie można analizować…
sea-eu
Na Uniwersytecie Gdańskim spotkają się członkowie Rady Zarządzającej, Komitetu Wykonawczego i Techniczna Grupa Robocza SEA-EU - sojuszu sześciu europejskich i nadmorskich uczelni z Gdańska, Kadyksu, Brestu, Kilonii, Splitu oraz Malty. Uczestnicy spotkania podsumują dotychczasowe prace w projekcie oraz wyznaczą priorytety i kierunki kolejnego etapu SEA-UE.   W spotkaniach zaplanowanych w dniach 30 listopada – 2 grudnia…
życie akademickie
Laureatem konkursu Czerwonej Róży i zdobywcą tytułu najlepszego studenta 2021 roku został Piotr Pawlak, student Akademii Muzycznej w Gdańsku, a także absolwent i obecnie doktorant Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG. Konkurs o nagrodę Czerwonej Róży na najlepszego studenta i najlepsze koło naukowe województwa pomorskiego, po raz pierwszy rozstrzygnięto w 1962 roku. W roku 1962 laureatem został późniejszy…
nauka
Na konferencję naukową pt. „Kół naukowych sposoby na media i bezpieczeństwo, czyli jak radzić sobie w trudnych czasach” zaprasza Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UG. Konferencja skierowana jest do kół naukowych i organizacji studenckich, których działalność obejmuje szeroko rozumiane bezpieczeństwo lub związana jest z działalnością medialną. Organizatorem konferencji jest Instytut Mediów…
portal naukowy
O prawnej podmiotowości sztucznej inteligencji, kradzieży własności intelektualnej i prawie, które nie zawsze nadąża za zmianami technologicznymi, z dr. Krzysztofem Czubem z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UG rozmawia dr Beata Czechowska-Derkacz   - Nakładem Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się książka pana autorstwa pod tytułem Prawo własności intelektualnej. Napisał pan we wstępie, że…
współpraca
W  czwartek 09.12. 2021 społeczności akademickie trzech uczelni: Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego będą mogły wziąć udział w debacie pt. Po co nam Związek Uczelni im. Daniela Fahrenheita? Tym razem gospodarzem spotkania jest rektor Uniwersytetu Gdańskiego. Zapraszamy! Więcej informacji:  Opracowanie założeń i możliwych scenariuszy federalizacji uczelni oraz ich dalszej…
życie akademickie
Czek na fundusz inwestycyjny wręczył minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek rektorowi UG prof. Piotrowi Stepnowskiemu podczas uroczystości podpisania i wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Ekoinnowacji PG.   Podczas uroczystości minister dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL, przekazał rektorom uczelni wchodzących w skład Związku Uczelni Fahrenheita czeki od Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację…