nauka

nauka
Uniwersytet Gdański kolejny raz znalazł się w światowej czołówce i jest liderem wśród polskich uczelni w rankingu Times Higher Education Impact Rankings, rankingu oceniającego uczelnie wyższe z całego świata pod względem ich zaangażowania w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.   12 czerwca 2024 r. opublikowano wyniki szóstej edycji rankingu…
nauka
Dwóm projektom naukowców z Katedry Biochemii Ogólnej i Medycznej Wydziału Biologii UG przyznano ponad 3 mln. finansowania w ramach konkursu SONATA 19 Narodowego Centrum Nauki. fot. R. Mielczarek Projekt dr Urszuli Zarzeckiej „Rola proteaz pozacytoplazmatycznych w fizjologii i morfologii…
nauka
Zdjęcie wykonane przez Kierowniczkę Laboratorium Bioobrazowania na Wydziale Biologii UG dr hab. Magdalenę Narajczyk, zostało wyróżnione jako jedno z dziesięciu najlepszych zdjęć w konkursie fotograficznym Bio-Art: „The beauty behind biological sciences”, zorganizowanym przez FEBS (Federation of European Biochemical Societies). Zdjęcie wykonane przez dr…
nauka
Fot. Janusz Kreczmański z Pixabay Już po raz dziewiąty przyznano nagrody i wyróżnienia w konkursie o Nagrodę Naukową Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. Wśród osób docenionych w konkursie znalazło się sześcioro pracowników i doktorantów z Uniwersytetu Gdańskiego. Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców…
nauka
Katarzyna Dziubek, doktorantka z Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi Uniwersytetu Gdańskiego, otrzymała grant Fundacji Kościuszkowskiej. W ramach grantu odbędzie sześciomiesięczny staż naukowy w laboratorium Schatton w Harvard Medical School (Szkole Medycznej Uniwersytetu Harvarda). Grupa badawcza, w której staż…
nauka
Ścieżka specjalizacyjna Translatoryka, prowadzona na kierunku Filologia angielska przez Zakład Translatoryki Anglistycznej, została przyjęta do prestiżowej sieci najlepszych europejskich programów translatorycznych EMT (European Master’s in Translation)! Jest to ogromne wyróżnienie, a także znakomita szansa na nawiązanie współpracy międzynarodowej i wymianę doświadczeń z innymi ośrodkami zrzeszonymi w sieci. Pierwsze…
nauka
Instytut Psychologii uzyskał akredytację Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie Psychoterapia dzieci i młodzieży. W Polsce północnej jest jedyną placówką posiadającą takie uprawnienia! W całym kraju jest ich tylko 9. Akredytacja jest powiązana z nowo utworzonym kierunkiem studiów podyplomowych…
nauka
Projekt (C)ombinatorial (O)ptimisation for (V)ersatile Applications to (E)merging u(R)ban problems (COVER) uzyskał dofinansowanie w ramach HORIZON-MSCA-2023-SE-01-01 - MSCA Staff Exchanges 2023. Dzięki temu możliwe będą prace między innymi nad strategią urbanistyczną „miasta 15 minut”. O założeniach projektu rozmawiamy z jego kierowniczką po stronie UG…
nauka
- Współcześnie badania na szeroką skalę są już niemożliwe w ramach jednej instytucji, czy dyscypliny. Mamy coraz więcej narzędzi badawczych wymagających wiedzy interdyscyplinarnej i tylko poprzez współpracę możemy prowadzić nowoczesne badania oraz przesuwać granice tego, co nam znane - mówi kierowniczka naukowa BaltArctic Research Cruise dr hab. Agata…
nauka
Dr Magdalena Żadkowska; fot. Nikola Wierzbicka-Mróz Fernard Barudel Senior Fellowship to prestiżowe stypendium przyznawane przez Instytut Unii Europejskiej (European University Institute - EUI) w Fiesole, we Włoszech. Stypendyści są zapraszani do uczestniczenia w aktywnościach wybranego wydziału EUI, na przykład w seminariach czy…