nauka

nauka
Nową jednostką UG, która będzie zajmować się pozasądowymi rozwiązaniami sporów, pokieruje dr Jacek Wałdoch z Katedry Historii Prawa WPiA. Centrum Mediacji i Arbitrażu pomoże w edukacji młodych prawników oraz będzie oferować usługi mediacji osobom zewnętrznym.  - Idea mediacji, o ile już zagościła w systemie prawa polskiego, to nadal jest pewną niszą.…
nauka
W konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA naukowcy z UG otrzymali finansowanie 9 projektów, w tym aż cztery to projekty Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.   Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów OPUS i SONATA. Na 94 złożone wnioski naukowcy z UG otrzymali finasowanie 9 projektów na łączną kwotę dla UG 16 433 141,00 PLN. Jeden projekt będzie realizowany w konsorcjum z IF PAN oraz…
nauka
Zespół studentów z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed jako pierwszy od 10 lat zespół z Gdańska oraz pierwszy od 4 lat zespół z Polski bierze udział w międzynarodowym konkursie biologii syntetycznej iGEM 2023!   Zespół IFB-Gdańsk tworzą: Mateusz Rudnicki (lider zespołu), Erwin Balcerak, Maks Dalecki, Adam Gackowski, Mikołaj Jacyno, Julia Karasińska, Aniela Kosobucka, Laura Kur, Marta Kustosz, Maciej…
nauka
Mgr Ariadna Łada-Maśko z WNS odebrała wczoraj z rąk Wiceprezydentki Gdańska Moniki Chabior prestiżową nagrodę Miasta Gdańska dla młodych naukowców im. Jana Uphagena w w kategorii nauk humanistycznych i społecznych za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie psychologii klinicznej dziecka w systemie rodziny. Z kolei dr Hannie Obracht-Prondzyńskiej (również z WNS UG) wręczono, przyznaną w kwietniu tego roku…
nauka
Prorektor ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Gdańskiego prof. Wiesław Laskowski spotkał się z laureatkami i laureatem Konkursu Start 2023 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. W tegorocznej edycji stypendia otrzymały cztery osoby z UG. Wśród stypendystek i stypendystów Uniwersytetu Gdańskiego znaleźli się (kolejność nazwisk alfabetyczna): dr Jakub Brzeski z…