kultura

kultura
20 czerwca 2022 r. o godz. 18.00 miłośnicy literatury tłumnie przybyli do Biblioteki Ratuszowej na premierę książki Stefana Chwina Wolność pisana po Jałcie, wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdańsku. Spotkanie z autorem książki poprowadził Michał Nogaś. Goście wydarzenia mogli zakupić książkę w cenie promocyjnej i otrzymać podpis autora. Trzecią pozycję z…
kultura
Grupa warsztatowa Stadby Workshops działająca przy Akademickim Centrum Kultury „Alternator” zaprasza na Galę Standby Studio. 23 czerwca podopieczni Jana Orszulaka, założyciela i reżysera Stanby Studio zaprezentują trzy etiudy pod wspólnym tytułem „Kryształki”. Są one owocem rocznego kursu aktorskiego dla studentów. Odbędzie się również pokaz filmu…
kultura
Kierownik Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi  dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG i dr Martin Blaszk z Zakładu Glottodydaktyki i Przetwarzania Języka Naturalnego przeprowadzili warsztaty "Collaborative Beckett" w São Paolo Escola de Teatro. Wydarzenie odbyło się 13 czerwca br. w ramach festiwalu ENTRE współorganizowanego przez „Between.Pomiędzy…
kultura
Nagrodę za wykonanie utworu kompozytora bydgoskiego oraz złoty dyplom w kategorii Chórów Mieszanych otrzymał Akademicki Chór UG w IV Ogólnopolskim Konkursie i Festiwalu Muzyki Chóralnej Musica in Urbe w Bydgoszczy. Podczas sobotniego przesłuchania w kategorii chóry mieszane, zespół pod dyrekcją Anety Majdy zaprezentował bardzo zróżnicowany i niezwykle trudny technicznie program: M. Zieleński, O gloriosa Domina, Sz…
kultura
Fot. Artur Hutnik/Testigo Documentary. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku zapraszają na spotkanie autorskie z prof. dr hab. Stanisławem Chwinem autorem książki „Wolność pisania po Jałcie”, które odbędzie się 20 czerwca w Bibliotece…