życie akademickie

życie akademickie
Kwestia ewentualnej nierzetelności naukowej Rektora UG dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG jest na Uniwersytecie Gdańskim weryfikowana możliwie jak najszybciej. 1 października 2020 r. prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, zastępujący Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, powiadomił Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego o możliwości popełnienia czynu uchybiającego obowiązkom lub godności nauczyciela akademickiego przez dra hab.…
życie akademickie
Prof. Anna J. Podhajska, inicjatorka i współorganizatorka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W piątek, 9 października 2020 r., gdańskiemu tramwajowi nadano imię prof. Anny J. Podhajskiej - inicjatorki i współtwórczyni Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii…
życie akademickie
8 października 2020 r. odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, poświęcone sytuacji Uczelni po rezygnacji dra hab. Jerzego Gwizdały, prof. UG z funkcji Rektora. Przed formalnym otwarciem posiedzenia do Senatorów zwrócił się prof. dr hab. Zbigniew Grzonka, Rektor Senior Uniwersytetu Gdańskiego. Podziękował za nadanie mu tytułu doktora honoris causa UG w jubileuszowym roku Uczelni i zaapelował o…
życie akademickie
Na Uniwersytecie Gdańskim trwa procedura związana z wyborami Rektora Uczelni. Zapraszamy do śledzenia komunikatów. Komunikaty dotyczące wyborów Rektora Uniwersytetu Gdańskiego: 1. Wybory organów Uniwersytetu Gdańskiego 2. Uczelniana Komisja Wyborcza UG ogłasza wybory członków Kolegium Elektorów UG 3. Komunikat po nadzwyczajnym posiedzeniu Senatu UG, 8.10.2020 Komunikaty dotyczące aktualnej sytuacji na Uniwersytecie…
życie akademickie
Uniwersytet Gdański uhonorował tytułem doktora honoris causa pierwszych demokratycznie wybranych rektorów gdańskich uczelni po przemianach ustrojowych 1989 roku – Panów Profesorów Stefana Angielskiego,  Zbigniewa Grzonkę oraz Edmunda Wittbrodta. W czasie uroczystości Rektorzy Seniorzy podkreślali rolę współpracy Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego…