Prof. Natalia Marek-Trzonkowska panelistką podczas ESOF

1

Dyrektorka Międzynarodowego Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi prof. Natalia Marek-Trzonkowska reprezentowała Uniwersytet Gdański w panelu dyskusyjnym dotyczącym rozwijania doskonałości naukowej podczas EuroScience Open Forum (ESOF).

12 czerwca w Katowicach odbyła się kolejna edycja konferencji EuroScience Open Forum. ESOF to jedna z najważniejszych międzynarodowych konferencji, mających wpływ na transformację nauki i świata. Podczas wydarzenia naukowcy, przedsiębiorcy, politycy, dziennikarze oraz mieszkańcy rozmawiają o najnowszych osiągnięciach z różnych dziedzin nauki i sztuki oraz ich wpływie na społeczeństwo. Zorganizowane w 2024 roku spotkanie to już 11 edycja konferencji, która w tym roku odbyła się w Polsce, w Katowicach.

Głównym tematem dyskutowanym podczas panelu „Building Capacity in Research Excellence. Seeking Mutual Benefits for ERA Advanced and Widening Countries”, w którym uczestniczyła prof. Natalia Marek-Trzonkowska było zdefiniowanie, czym jest doskonałość naukowa. Uczestnicy panelu zastanawiali się także, w jaki sposób instytucje mogą optymalnie wykorzystać korzyści wynikające z uczestnictwa w programie ERA (European Research Area) w połączeniu z własnymi  strategiami rozwoju oraz czego Europa może nauczyć się z zakończonych sukcesem strategii budowania doskonałości naukowej wdrożonych przez inne kraje takie jak Chiny czy Singapur.  Paneliści próbowali odpowiedzieć na pytanie jakie są kluczowe elementy idei „Team Europe” w kontekście budowania doskonałości w badaniach naukowych i jak można ją zrealizować oraz jakie działania regulacyjne i infrastrukturalne są niezbędne do wsparcia realizacji tej wizji.

W panelu oprócz prof. Natalii Marek- Trzonkowskiej uczestniczyła także dyrektorka Biura Współpracy z Zagranicą Polskiej Akademii Nauk dr Anna Plater-Zyberk oraz dyrektorka wykonawcza EU-LIFE Marta Agostinho. Moderatorem sesji był Wiceprezes Elsevier, przewodniczący Komitetu ds. Inkluzywnego Publikowania i Piśmienności Michiel Kolman. Sesja zainicjowała żywą dyskusję z udziałem publiczności, a jej głównymi wnioskami były:

  1. Doskonałość naukowa to przede wszystkim prowadzenie badań, które przesuwają granice wiedzy, zapewniają nowy wgląd w badany problem, pozawalają opracować nowe sposoby działania, które wychodzą poza dotychczas znane schematy.
  2. Doskonałość naukową tworzą utalentowani badacze. Z tego względu Zespół jest kluczowym i jednocześnie niezbędnym elementem do prowadzenia badań na wysokim poziomie i osiągnięcia doskonałości naukowej. Utworzenie dobrego, kompetentnego Zespołu powinno poprzedzać inwestycje infrastrukturalne.
  3. Programy badawcze skierowane do tzw. krajów rozwijających się (ang. widening countires) powinny być kontynuowane. Jednakże większy nacisk należy położyć na wspólne prowadzenie aktywności badawczej przez partnerów.
  4. Sukces rozwiązań zainicjowanych przez programy unijne skierowane do krajów rozwijających się, które mają na celu zwiększenie zdolności badawczych oraz innowacyjności zależy od dalszego ich wsparcia przez władze krajów, które otrzymały to finansowanie.

Więcej informacji dotyczących konferencji: https://www.esof.eu/pl

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy