konferencje

konferencje
Wojna w Ukrainie (m.in. geneza, aspekty geopolityczne i skutki) była tematem międzynarodowego seminarium naukowego pt.: Russian invasion of Ukraine and the new international order – the perspective of Central Europe and the countries of the Global South. Organizatorami wydarzenia były: Instytut Politologii oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Wśród…
konferencje
Już po raz 13 uczestnicy Konferencji InfoGlob mieli okazję przedstawiać tematy związane z szeroko pojętą gospodarką, ochroną środowiska a nawet nauczaniem on-line. Wśród kilkunastu panelistów byli naukowcy m.in. z Krakowa i Lublina.   Podobnie, jak poprzednie edycje konferencji, również tegoroczną organizowały wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Politechnika Warszawska oraz Szkoła…
konferencje
To już 100 lat od powołania trzech wydziałów humanistyczno-społecznych w Towarzystwie Przyjaciół Nauki i Sztuki w Gdańsku. Z tej okazji 4 i 5 czerwca o fenomenie gdańskiego społecznego ruchu naukowego humanistów z lat dwudziestych XX wieku porozmawiają naukowcy z pomorza i nie tylko. Zapraszamy do Ratusza Staromiejskiego i Muzeum Nauki Gdańskiej na…
konferencje
Drugie posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia KRUP, której przewodniczy Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, odbyło się tym razem w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Głównym tematem, który omawiano była kwestia mikropoświadczeń oraz ich wpływu i znaczenia dla…
konferencje
Uniwersytet Gdański zwyciężył w konkursie „Uniwersytety Europejskie – sojusze przyszłości” w kategorii "Wsparcie dla Ukrainy". Na Konferencji Uniwersytetów Europejskich w Warszawie nagrodę odebrał Rektor prof. Piotr Stepnowski.  Wymiana doświadczeń, podejmowanie wspólnych inicjatyw prowadzących do rozwijania długoterminowej, strukturalnej, trwałej i…