konferencje

konferencje
Czy ludzie posiadają wolną wolę? Czy życie to cierpienie? Podejrzewasz, że znasz odpowiedzi na te pytania, a może masz inne przemyślenia związane z twórczością jednego z najsłynniejszych Gdańszczan? Koło Naukowe Filozofów UG zaprasza do wystąpienia na konferencji studenckiej Schopenhauerlia 2023, z motywem przewodnim w osobie Artura Schopenhauera.…
konferencje
W sopockim Art Inkubatorze przez trzy dni omawiano kondycję społeczną w kontekście szeroko pojętych animal studies. Konferencję naukową zorganizowali naukowczynie i naukowcy Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy z Zakładem Historii i Teorii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Konferencji „Przyroda a dyskursy narodowe (w kulturach Europy Środkowo-Wschodniej)” przyświecało hasło „Nie…
konferencje
Kulturoznawcy, literaturoznawcy, językoznawcy, geografowie kultury, socjolodzy oraz eksperci innych dziedzin zajmujących się tematyką krajobrazu i kultury pogranicza będą rozmawiać o badaniach dotyczących pogranicza podczas  XVI Konferencji Kaszubsko-Pomorskiej “Pamięć krajobrazu pogranicza”, która rozpoczyna się dziś w Słupsku. Współorganizatorem wydarzenia jest Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza Uniwersytetu…
konferencje
O spojrzenia na ciało i cielesność w ujęciu naukowym – prawnym, historycznym i psychologicznym dyskutowali uczestnicy konferencji naukowej pt. „Ciało zagrożone. Ciało w ujęciu historycznym, psychologicznym i prawnym”. zorganizowanej w Uniwersytecie Gdańskim w dniach 23 – 24 listopada 2022. Konferencję otworzył Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Gości powitali: Dziekan Prawa i Administracji dr hab. Wojciech Zalewski…
konferencje
Naukowcy z Włoch, Polski i Niemiec spotkają się na konferencji dotyczącej nauki języków obcych. Między 2 a 3 grudnia w Uniwersytecie Gdańskim będzie działać forum wymiany doświadczeń na temat wyzwań komunikacyjnych. Prelekcje odbędą się w auli 1.45 (parter) na Wydziale Filologicznym UG. W wydarzeniu można także wziąć udział za pomocą platformy Zoom.  Głównym tematem konferencji „Uczenie się i nauczanie języków obcych na…