konferencje

konferencje
W dniach 7-8 grudnia 2023 roku w Europejskim Centrum Solidarności odbywa się konferencja naukowa pt. „Spuścizny w zbiorach archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych”. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa dotycząca spuścizn, jakie w swoich zbiorach posiadają organizacje zajmujące się szeroko rozumianym dziedzictwem narodowym. Wydarzenie zgromadziło 90 przedstawicieli archiwów, bibliotek i muzeów z całej Polski…
konferencje
Zapraszamy na konferencję pt. „Textual Media Conference: Contemporary Perspectives”. Wydarzenie Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej odbędzie się 19 stycznia 2024 r. Konferencja będzie dotyczyć zagadnienia roli tekstu we współczesnych narracjach medialnych. Nadal trwa zbieranie propozycji wystąpień pod adresem mailowym: textualmediaconference2024@gmail.com…
konferencje
W ramach wizyt dofinansowanych z grantu kierowanego przez Prorektora ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnolda Kłonczyńskiego, prof. UG na Wydziale Nauk Społecznych odbyła się konferencja „Ukraina - Polska. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Perspektywy - kooperacja”. Grant realizowany jest ze środków przekazanych UG przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Tematyka zorganizowanej 17 listopada br…
konferencje
Pracownia Skandynawistyki IFG Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Skandynawistyki UAM i Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na konferencję  "Kontakty Językowe i Wielojęzyczność w Europie Północnej", która odbędzie się 17 listopada 2023 na Uniwersytecie Wrocławskim. Program Konferencji…
konferencje
Kierownik Katedry Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej WPiA UG prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz był gościem panelu Konstytucja i rządy prawa podczas wieczoru otwierającego Europejskie Forum Nowych Idei. Europejskie Forum Nowych Idei to jedna z największych w tej części Europy konferencji poświęconych globalnym trendom, nowym ideom i…
konferencje
Tematem przewodnim czwartej z cyklu „Lustro Mediów” konferencji naukowej jest sztuczna inteligencja w jej (nie tylko) medialnych i marketingowych odsłonach. Jak sztuczna inteligencja zmienia naukę i wpływa na wiedzę? Czy doprowadzi do szybkiego „upadku kampusów”? Z kim może konkurować o miejsce pracy i dlaczego? Czy „rozumie” piękno i jest kreatywna?…
konferencje
Tegoroczna Międzynarodowa Konferencja MEDIA-BIZNES-KULTURA. Pomorze 2023 zgromadziła ponad 100 gości z ośrodków naukowych z Polski i zagranicy i obfitowała w wiele wyjątkowych wydarzeń. W roli keynote speakerki wystąpiła Vasilisa Stepanenko, laureatka tegorocznej Nagrody Pulitzera, która spotkała się ze studentami Uniwersytetu Gdańskiego. W czasie konferencji nadano medale Uniwersytetu Gdańskiego pracownikom Instytutu…
konferencje
Członkowie wspólnot trzech gdańskich uniwersytetów FarU -  Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Gdańskiej - spotkają się, by razem debatować nad jakością kształcenia. W czasie wydarzenia przybliżone zostaną tematy studenckiej oceny nauczyciela, tutoringu i mentoringu rówieśniczego oraz roli sztucznej inteligencji w…
konferencje
W dniach 3–7 września 2023 w Starych Jabłonkach odbyło się 26. Polskie Sympozjum Peptydowe organizowane przez pracowników Katedry Biochemii Molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Polskie Sympozjum Peptydowe jest wydarzeniem cyklicznym, organizowanym co drugi rok od ponad 50 lat. Ze względu na sytuację epidemiologiczną ostatnie spotkanie…