sea-eu

sea-eu
Grupa reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego odwiedziła hiszpańskiego lidera projektu SEA-EU – Uniwersytet w Kadyksie. Delegacja uczestniczyła w wydarzeniu pt. „Polish Days” w ramach inicjatywy umiędzynarodowienia szkół wyższych w konsorcjum. Kanclerz ds. Infrastruktury i Administracji mgr Leszek Fiertek wraz z przedstawicielami Wydziału Prawa i Administracji, Działu Kadr, Biura Karier, Biura Projektów Naukowych, Biura…
sea-eu
Europejski Uniwersytet Nadmorski (SEA-EU) pracuje nad rozwojem Spin-Off Competence Lab, wirtualnego programu szkoleniowego mającego na celu zwiększenie umiejętności naukowców z uczelni SEA-EU w zakresie rozwoju inicjatyw przedsiębiorczych opartych na ich dziedzinach i projektach badawczych. Pierwsze spotkanie już 20 października.  W ramach…
sea-eu
Otwarta nauka to bardzo szeroka koncepcja, której nie trzeba ograniczać tylko do otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych.  W ramach projektu reSEArch-EU powstał program „Ambasadorów Otwartej Nauki”, dzięki któremu nauka wyjdzie ze swoim przekazem poza mury uczelni. W przedsięwzięcie zaangażowały się wszystkie uczelnie członkowskie SEA EU. Pierwsze spotkanie z cyklu odbędzie się na UG siedemnastego…
sea-eu
W dniach 27-29 września 2022 r. na Uniwersytet Gdański odwiedzili goście z uniwersytetów w Kilonii, Splicie i Breście w ramach Cultural Staff Week, organizowanego przez Akademickie Centrum Kultury UG "Alternator". Celem trzydniowego spotkania była wymiana doświadczeń, stworzenie płaszczyzny współdziałania oraz prezentacja kulturalnej aktywności uczelni zrzeszonych w ramach SEA-EU…
sea-eu
W maju 2022 roku władze Uniwersytetu Gdańskiego zaprosiły naukowców uczelni partnerskich SEA-EU do udziału w konkursie „Research Potential Database” SEA-EU, który miał zachęcić do podjęcia lub umocnienia współpracy naukowo-badawczej i dydaktycznej przy wykorzystaniu informacji dostępnych w Bazie Potencjału Badawczego „Research Potential Database”. Wnioskodawcami projektu mogły być osoby będące nauczycielami akademickimi…