Wzmacniamy sieć współpracy na rzecz zielonej transformacji. Spotkanie zespołu SEA-EU Goes Greener

1

fot. Łukasz Bień

Blisko 80 gości (w tym ponad 50 zagranicznych), 9 uniwersytetów, 20 posterów naukowych, 2 dni wymiany dobrych praktyk i doświadczeń. Tak w skrócie można opisać spotkanie „We strengthen the network of cooperation”, które odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2024 r. Uniwersytet Gdański gościł partnerów z uniwersytetów nadmorskich zrzeszonych w sojuszu SEA-EU w ramach Zadania 4.4 SEA-EU Goes Greener.

Celem zadania 4.4 jest wsparcie uczelni partnerskich w działaniach na rzecz Agendy 2030. Przedstawiciele dziewięciu uczelni nadmorskich na co dzień zajmujący się zrównoważonym rozwojem współpracują w ramach utworzonej sieci zrównoważonego rozwoju SEA-EU 2.0, promującej zielone praktyki na różnych poziomach organizacji i zarządzania uniwersytetami. Jednym z rezultatów pracy zespołu będzie opracowanie tzw. Zielonej Karty, kodeksu dobrych praktyk dla naukowców, a także instytucji związanych z działaniami podejmowanymi w ramach Sojuszu.

Wydarzenie organizowane przez lidera Zadania 4.4. odbyło się na kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego: na Wydziale Nauk Społecznych UG oraz Wydziale Filologicznym UG. Część warsztatowa zorganizowana została w Domu Zdrojowym (Hevelianum) w Brzeźnie.

Szczególnymi gośćmi spotkania byli członkowie kolegium rektorskiego z Odeskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ilji Miecznikowa w Ukrainie, na czele z Rektorem prof. Wiaczesławem Trubą. Uniwersytet Gdański realizuje z OUN umowę o współpracy i wspiera przyjęcie partnerskiej uczelni do sojuszu SEA-EU.

Pierwsza część wydarzenia była otwarta dla wszystkich członków społeczności UG zainteresowanych tematyką zielonej transformacji. Spotkanie prowadziła Dyrektor Biura Współpracy i Rozwoju UG Monika Adamczuk. Gości uroczyście powitał Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Zielona transformacja jest naszym wspólnym kierunkiem. Zrównoważony rozwój jest elementem Strategii Uniwersytetu Gdańskiego. Jesteśmy dumni z tego, że Uniwersytet Gdański jest notowany bardzo wysoko w rankingach uwzględniających działania na rzecz SDG i to właśnie w murach naszej Uczelni będą Państwo dzisiaj rozmawiać o dobrych praktykach w kierunku wdrażania idei zrównoważonego rozwoju - podkreślił prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Głos zabrała również Koordynatorka Zadania 4.4. SEA-EU Goes Greener dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Zespół Goes Greener otrzymał do realizacji trzy ambitne zadania. Pierwsze z nich to zbudowanie sieci współpracy osób zaangażowanych w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w naszych uniwersytetach. Drugim celem jest realizacja tak zwanych małych kroków (ang. small steps) w stronę zielonej transformacji uczelni. Trzeci cel to opracowanie „Green Chart” – karty, która obejmie nie tylko nasze dobre praktyki, ale również wypracowanie, sformułowanie i uzgodnienie naszych ambicji w kierunku budowania zrównoważonego kampusu SEA-EU. Przed nami dwa intensywne dni. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie kolejnym dowodem, że warto budować otwarte platformy współpracy - zapowiedziała dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Gala Konkursu Włączam płeć do badań

Pierwszym punktem konferencji była uroczysta gala wręczenia nagród w konkursie „Włączam płeć do badań”, organizowanego w ramach projektu MINDtheGEPs. Na scenę zaproszeni zostali Kierowniczka Projektu MINDtheGEPs z ramienia UG prof. dr hab. Ewa Łojkowska oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej prof. dr hab. Krzysztof Bielawski. W ceremonii wzięli udział laureaci (Dominika Goik, dr Adam Konopka, Patrycja Juchniewicz, Julia Wyrzykowska) oraz osoby wyróżnione (Marianna Mazur oraz Karolina Matusiak). Troje laureatów zaprezentowało swoje prace. Dominika Goik z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed wygłosiła referat „Wpływ interwałowego treningu o wysokiej intensywności na nabłonek oraz system immunologiczny w trakcie ciąży - analiza proteomiczna”. Praca została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Pauliny Czaplewskiej, prof. UG. Dr Adam Konopka z Wydziału Filologicznego UG przedstawił swoją pracę pt. „Wokół regulacji urodzeń w PRL-u. Analiza w oparciu o podejście dyskursywno-historyczne” pod kierunkiem dr hab. Doroty Rancew-Sikory prof. UG. Dr Patrycja Juchniewicz z Wydziału Biologii UG zaprezentowała referat dotyczący „Inaktywacji chromosomu X w zaburzeniach metabolizmu i u osób zdrowych”. Praca powstała pod kierunkiem dr hab. Joanny Jakóbkiewicz-Baneckej, prof. UG oraz promotorki pomocniczej dr Ewy Piotrowskiej.

Zielona transformacja z perspektywy świata nauki - prezentacja small steps

Ważnym punktem wydarzenia była prezentacja tzw. małych kroków (ang. small steps) w kierunku zielonej transformacji instytucji szkolnictwa wyższego. Dziewięć uczelni zrzeszonych w aliansie SEA-EU zaprezentowało swoje działania w kierunku uczynienia kampusu miejscem bardziej zielonym i ekologicznym. Partnerzy przedstawili swoje propozycje dotyczące projektowania i realizacji innowacyjnych projektów w celu sprostania wyzwaniom Agendy 2030.

Jako pierwszy wystąpił Yves Quere, zastępca koordynatora Zadania 4.4 SEA-EU Goes Greener. Badacz z Uniwersytetu Zachodniej Bretanii w Breście przedstawił podejście francuskiej uczelni do innowacji i zrównoważonego rozwoju. Francuska delegacja planując podróż do Polski na spotkanie Goes Greener wybrała transport kolejowy, przyczyniając się tym samym do ograniczenia emisji śladu węglowego.

Następnie głos zabrała prof. Margarida Ribau Teixeira z Uniwersytetu w Algarve (Portugalia). Inżynier środowiska przedstawiła zwyczaje i dobre praktyki uczelni położonej na południu Półwyspu Iberyjskiego.

O Circular Spring na Uniwersytecie Parthenope w Neapolu (Włochy) opowiedział prof. Alessandro Sapio.

Z kolei Mathilde Moe Strand z Uniwersytetu Nord w Bodø (Norwegia) zaprezentowała, w jaki sposób działa certyfikacja Eco-Lighthouse. Jest to narzędzie certyfikacji i system zarządzania środowiskowego, którego celem jest pomoc firmom w ograniczeniu ich wpływu na środowisko i promowaniu ekologicznej transformacji.

Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestie związane z ekologią i prawami człowieka. Helena Fechner opowiedziała uczestnikom spotkania, jakie działania są podejmowane w zakresie kultury dla zrównoważonego rozwoju na Uniwersytecie Chrystiana-Albrechta w Kilonii (Niemcy).

Kolejną prezentację przedstawił prof. José Luis García Morales z Uniwersytetu w Kadyksie (Hiszpania). Wśród dobrych praktyk na rzecz SDG realizowanych przez hiszpańską uczelnię badacz wymienił między innymi szeroką aktywizację studentów, uwzględnienie celów zrównoważonego rozwoju w planowaniu zajęć dydaktycznych, a także liczne badania i projekty naukowe.

Dobre praktyki na Uniwersytecie w Splicie (Chorwacja) zaprezentowała prof. Smiljana Pivčević. Uczelnia organizuje szereg warsztatów, seminariów i konferencji dla całej społeczności akademickiej oraz otoczenia społeczno-gospodarczego poświęconych nauce i edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Wdrażanie Agendy 2030 na Uniwersytecie Maltańskim jest koordynowane przez Komitet ds. Zrównoważonego Rozowju (C-Sum). Prof. David C. Magri, członek komitetu, opowiedział o głównych zadaniach jakie stoją przed tym gremium. Są to między innymi: nadzorowanie wdrażania SDG w ramach planu strategicznego UM, opracowanie wizji i strategii zrównoważonego rozwoju dla uczelni oraz identyfikacja obszarów SDG, ustanowienie celów i wskaźników w celu późniejszego monitoringu.

Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG dr Krzysztof Szczepaniak, w ramach prezentacji small steps, opowiedział o realizacji konkursu Zielony UG, którego wyniki poznaliśmy na początku czerwca. W ramach konkursu zespoły mieszane składające się ze studentów oraz pracowników UG wnioskowały o dofinansowanie na projekty przyczyniające się do rozwoju zielonej infrastruktury Uniwersytetu Gdańskiego. Realizacja wygranych projektów przewidziana jest na najbliższy rok.

O zrównoważonym rozwoju w Domu Zdrojowym (Hevelianum)

Po południu uczestnicy spotkania przenieśli się do Domu Zdrojowego (Hevelianum) w Gdańskim Brzeźnie, w którym na co dzień organizowane są warsztaty edukacyjne z zakresu zrównoważonego rozwoju dla pomorskiej młodzieży. Wzięli tam udział w warsztatach poświęconych wypracowaniu zakresu Zielonej Karty, która ma stanowić zobowiązanie Uniwersytetu Europejskiego SEA-EU 2.0 do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Warsztaty poprowadziła dr Magdalena Żadkowska.

Pierwszy dzień spotkania zwieńczyła uroczysta kolacja.

Sesja posterowa i prelekcje w murach Neofilologii

Drugi dzień wydarzenia został zorganizowany na Wydziale Filologicznym UG w gmachu Neofilologii. Na rozgrzewkę uczestnicy mieli okazję zagrać w interaktywną grę, dzięki której mogli zmierzyć, ile śladu węglowego produkują dziennie.

Uczestnicy kontynuowali dyskusję i wymianę dobrych praktyk na temat zrównoważonego rozwoju. Dr hab. Barbara Pawłowska, prof. UG (Wydział Ekonomiczny UG), dr hab. Beata Grobelna, prof. UG (Wydział Chemii UG), dr Magdalena Markiewicz (Wydział Ekonomiczny) oraz dr hab. Artur Giełdoń, prof. UG (Wydział Chemii UG) opowiedzieli o cyklicznej organizacji na Uniwersytecie Gdańskim Dnia Zrównoważonego Rozwoju. Celem imprezy jest upowszechnianie oraz  wspieranie idei i realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez inicjowanie projektów promujących stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia społecznego i działalności gospodarczej. Wydarzenie to skierowane jest do młodzieży w wieku szkolnym, a w jego organizację angażują się pracownicy oraz studenci UG.

Na Wydziale Filologicznym w ramach wzmocnienia sieci SDG pomiędzy naukowcami z uczelni partnerskich zorganizowana została przestrzeń dla sesji posterowej prezentującej wyniki badań realizowanych w ramach Programu Małych Grantów „UGrants”, które otrzymały dodatkowe finansowanie ze względu na powiązanie ich z celami zrównoważonego rozwoju. Słowo wstępu wygłosiła dr Joanna Morawska, Koordynatorka Zadania 2.2 SEA-EU „Fostering inclusive, digital and green interdisciplinary and innovative training pathways”. Podczas sesji posterowej zaprezentowane zostały również wyniki badań oraz dobre praktyki przedstawicieli uczelni partnerskich. W sumie zaprezentowano 20 posterów.

Część oficjalną spotkania SEA-EU Goes Greener zwieńczyło wystąpienie „ESG Reporting in Higher Education Institution’s” Aleksandry Pepłowskiej z firmy Deloitte. Jak podkreśliła, zobowiązując się do przestrzegania standardów i przepisów ESG, instytucje szkolnictwa wyższego mogą nie tylko zwiększyć finansowanie zrównoważonej transformacji, ale również przyczynić się do budowania bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata.

Uczestnicy zainteresowani przygotowaniem przyszłych wniosków projektowych mieli możliwość spotkania się w mniejszej grupie podczas warsztatów „Future projects”. Przegląd aktualnych konkursów Komisji Europejskiej (Horizon Europe) poświęconych tematyce SDG przedstawił i zaprezentował Tomasz Łapian (Biuro Projektów Strategicznych i Inicjatyw Rektora).

Na sam koniec wydarzenia zainteresowani uczestnicy mieli możliwość poznania gdańskiego Starego Miasta podczas spaceru z przewodnikiem.

Pełna galeria zdjęć:

SEA-EU TASK 4.4 Goes Greener Meeting 2024 – photo gallery

Więcej informacji o projekcie SEA-EU 2.0:

O nas | SEA -EU (ug.edu.pl)

Home - SEA-EU

Szymon Gronowski/Centrum Zrównoważonego Rozwoju