Rozstrzygnięcie konkursu „Włączam płeć do badań” 2023

Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu „Włączam płeć do badań”, o nagrodę za najlepiej ocenione prace magisterskie i doktorskie uwzględniające w badaniach perspektywę płci. Konkurs organizowany jest jako część projektu MINDtheGEPs w ramach finansowanego z funduszy UE programu Horyzont 2020.

 

W ramach realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim projektu UE Horyzont 2020 Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans (MINDtheGEPs) kierowanego przez prof. dr hab. Ewę Łojkowską, podejmowanych jest wiele działań mających na celu realizację założeń polityki równości płci w naszej uczelni, określonych w Planie wdrażania polityki równości płci w Uniwersytecie Gdańskim - działania równościowe na lata 2022-2023.

Jednym z działań projektu jest przyznawanie dorocznych nagród za najwyżej ocenione prace magisterskie i rozprawy doktorskie uwzgledniające w obszarze badań perspektywę płci. We wrześniu 2023 roku ogłoszony został nabór kandydatek i kandydatów do drugiej edycji konkursu. O nagrodę mogły ubiegać się osoby, którym nadano tytuł magistra lub stopień doktora w Uniwersytecie Gdańskim w latach 2022-2023. Od tego roku przyznawane są cztery nagrody: za najwyżej ocenione prace magisterską i doktorską z obszaru nauk ścisłych i przyrodniczych oraz za najwyżej ocenione prace magisterską i doktorską z obszaru nauk humanistycznych i społecznych.

W tym roku do konkursu zgłoszono dwanaście prac z pięciu wydziałów naszej uczelni: Wydziału Nauk Społecznych, Wydziału Filologicznego, Wydziału Zarządzania, Wydziału Biologii oraz Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii. Członkowie i członkinie komisji z uznaniem wyrażali się o wszystkich zgłoszonych pracach. O ostatecznym wyniku konkursu Włączam płeć do badań”  zadecydowała innowacyjność podejmowanych badań i konsekwentne włączanie do nich perspektywy płci. Laureatów i Laureatki wyłoniła komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Krzysztof Bielawski (Przewodniczący Komisji), prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, dr hab. Natasza Kosakowska-Berezecka prof. UG, dr hab. Joanna Kruczalak-Jankowska prof. UG, dr Magdalena Żadkowska, mgr Marta Dziedzic (Sekretarz Komisji).

Nagrodę za najwyżej ocenioną pracę magisterską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych przyznano mgr Julii Wyrzykowskiej z Wydziału Nauk Społecznych UG za pracę Wychowanie w rodzinie katolickiej a stosunek do własnej seksualności młodych kobiet, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Doroty Rancew-Sikory, prof. UG.

Nagrodę za najwyżej ocenioną pracę magisterską z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych przyznano mgr Dominice Goik z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed za pracę Wpływ interwałowego treningu o wysokiej intensywności na nabłonek oraz system immunologiczny w trakcie ciąży - analiza proteomiczna. przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Pauliny Czaplewskiej, prof. UG.

 

Nagrodę za najwyżej ocenioną rozprawę doktorską z zakresu nauk społecznych i humanistycznych przyznano dr. Adamowi Konopce z Wydziału Filologicznego UG za pracę Wokół regulacji urodzeń w PRL-u. Analiza w oparciu o podejście dyskursywno-historyczne, przygotowaną pod kierunkiem  dr hab. Doroty Rancew-Sikory prof. UG.

Nagrodę za najwyżej ocenioną pracę doktorską z zakresu nauk ścisłych i przyrodniczych przyznano dr Patrycji Juchniewicz z Wydziału Biologii UG za pracę Inaktywacja chromosomu X w zaburzeniach metabolizmu i u osób zdrowych, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Joanny Jakóbkiewicz-Baneckej, prof. UG oraz promotorki pomocniczej dr Ewy Piotrowskiej.

Doceniając wysoki poziom zgłoszonych w tym roku prac, komisja konkursowa postanowiła dodatkowo przyznać dwa wyróżnienia: mgr Mariannie Mazur z Wydziału Nauk Społecznych UG za pracę Wpływ zagrożonej męskości na postawy wobec Polek i Ukrainek, przygotowaną pod kierunkiem dr hab. Nataszy Kosakowskiej-Berezeckiej, prof. UG, oraz mgr Karolinie Matusiak z Wydziału Zarządzania UG za pracę Kobieca droga do przywództwa w biznesie, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Piotra Wróbla, prof. UG.

Laureaci i laureatki oraz osoby wyróżnione w konkursie „Włączam płeć do badań” zaprezentują swoje prace podczas ceremonii wręczenia dyplomów w nadchodzącym roku.

Gratulujemy serdecznie i dziękujemy za udział w konkursie wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym, a także pozostałym uczestnikom i uczestniczkom, którzy nadesłali prace konkursowe uwzględniające perspektywę płci w swoich badaniach. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania swoich prac w kolejnej edycji konkursu już w 2024 roku.

 

 

GEP
Marta Dziedzic