społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
Jakie powinny być zrównoważone miasta przyszłości? Czym jest smart city? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań udzieliła prof. dr hab. Iwona Sagan w wywiadzie z cyklu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Zapraszamy na kolejny film z cyklu "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" przygotowany przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. W ramach programu Centrum popularyzuje wyniki badań oraz działalność…
społeczna odpowiedzialność nauki
Przyczyna marnotrawstwa zasobów naturalnych, destruktywny wpływ na ludzką sferę duchową, postrzeganie wartości człowieka wyłącznie przez to, co posiada – są to jedynie niektóre z grzechów konsumpcjonizmu. Podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie proekologicznych postaw wśród studentów, pracowników oraz otoczenia leży w interesie nas wszystkich. W odpowiedzi na co raz bardziej widoczne problemy natury Wydział…
społeczna odpowiedzialność nauki
– Społeczna odpowiedzialność, to jest element idei zrównoważonego rozwoju. […] To w jaki sposób funkcjonujemy w społeczeństwie, w ekosystemie, w jaki sposób wpływamy na relacje, jaki mamy wpływ na ekosystem, zależy od indywidualnych decyzji. To bardzo ważne, żeby nasze decyzje były świadome i żebyśmy, podejmując je, mieli na uwadze także ich wpływ na całe społeczeństwo oraz relacje ze środowiskiem – mówi dr hab. Barbara…
społeczna odpowiedzialność nauki
Nasze indywidualne decyzje konsumenckie mają wpływ na środowisko, warunki pracy oraz jakość produktów i usług. Wspierając firmy działające w sposób etyczny, wspomagamy dobre praktyki rynkowe. Ta sama zasada funkcjonuje na większą skalę w przypadku zakupów realizowanych przez Uniwersytet Gdański, który wdraża w ramach swojej polityki zakupowej działania z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych.  Tematyka…
społeczna odpowiedzialność nauki
– Zadanie jest zwłaszcza przed młodym pokoleniem: musicie za wszelką cenę obronić naszą planetę przed ociepleniem klimatu. […] Jeśli to się nie stanie, to czeka nas jako cywilizację klęska – mówi prof. dr hab. Jarosław Tęgowski w rozmowie z Cyklu „Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju”. Zapraszamy na kolejny film z cyklu "Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju" przygotowany przez Centrum Zrównoważonego…