społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
Prorektorka prof. Anna Jurkowska - Zeidler podpisuje deklarację MCU Uniwersytet Gdański wraz z 35 uczelniami z całego świata został sygnatariuszem Magna Charta Universitatum. Podpisanie MCU oznacza deklarację oraz potwierdzenie zasad, na których powinna opierać się misja uniwersytetów. W imieniu naszej Uczelni dokument podpisała…
społeczna odpowiedzialność nauki
Warsztaty, prelekcje i wydarzenia edukacyjne m.in. dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych - to elementy nowego projektu pt. „Zerujemy Emisje - transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”, przygotowanego wspólnie przez Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny i Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…
społeczna odpowiedzialność nauki
Już po raz piąty w Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się Dzień Zrównoważonego Rozwoju. Tym razem pod hasłem: Stop Emisjom! Dbaj o Klimat!  W dniu 20 października 2023 roku w godzinach 9.00-14:00 na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się Dzień Zrównoważonego Rozwoju pod hasłem: Stop Emisjom! Dbaj o Klimat! Wydarzenie organizowane jest na…
społeczna odpowiedzialność nauki
Konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Na drodze do zrównoważonego rozwoju – wyzwania monitorowania celów agendy 2030” za nami. W piątek, 22 września, w Centrum Hevelianum w Gdańsku został zaprezentowany raport „Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland” w ramach pilotażowego projektu „REGIONS 2030”. Raport można pobrać…
społeczna odpowiedzialność nauki
Morska energetyka wiatrowa jako nowo powstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest nie tylko szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, a w szczególności Pomorza, ale także na rozwój zawodowy osób zainteresowanych zatrudnieniem w tym obszarze. Dlatego też Uniwersytet Gdański uruchamia 15 września 2023 r. rekrutację na trzecią edycję studiów…