społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
O zanieczyszczeniu sztucznym światłem, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w ujęciu prawnym, mitygacji i adaptacji miast do zmiany klimatu i innych kwestiach z dr Katarzyną Szlachetko rozmawiała dr Elżbieta Czapka. - W jaki sposób rozumie Pani ideę zrównoważonego rozwoju? - Jestem prawnikiem-administratywistą, więc siłą rzeczy, mówiąc o idei zrównoważonego rozwoju, mam na myśli kontekst normatywny. Dla mnie…
społeczna odpowiedzialność nauki
Ochrona ładu przestrzennego, zrównoważone wykorzystanie przestrzeni Bałtyku i bezpieczeństwo energetyczne to tylko niektóre z postulatów nowego stanowiska Polskiej Akademii Nauk. Dziewiętnastu członków Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (KPZK) przygotowało pogłębioną analizę, w której zwracają uwagę na brak długoterminowej strategii przestrzennego zagospodarowania kraju. Wśród autorów raportu znajduje…
społeczna odpowiedzialność nauki
Cel 4 zrównoważonego rozwoju – dobra jakość edukacji był tematem rozmowy z prof. dr hab. Marią Mendel, pedagożką społeczną, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej UG. Jakim miejscem dla ucznia jest polska szkoła? Jaką rolę pełni w niej rodzic? W jakim stanie jest edukacja dzieci i młodzieży w Polsce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można usłyszeć w wywiadzie z cyklu Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju…
społeczna odpowiedzialność nauki
Nowym dyrektorem Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego został dr Krzysztof Szczepaniak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania. Zastąpił na tym stanowisku dr hab. Sylwię Mrozowską, prof. UG, która objęła stanowisko Prorektora ds. Współpracy i Rozwoju. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora jednostki. CZRUG od września ma również nową siedzibę. Zapytaliśmy nowego dyrektora o jego…
społeczna odpowiedzialność nauki
O roli i doświadczeniach kobiet nauki związanych z Uczelniami Fahrenheita porozmawiają badaczki z UG, PG i GUMed. Spotkanie odbędzie się 30 września 2022 r. o godz. 17.00 w Muzeum Nauki Gdańskiej. Muzeum Gdańska oraz Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają na debatę, która zakończy prezentację wystawy plenerowej „Pionierki, badaczki, liderki… Kobiety gdańskiej nauki” przed Kościołem św. Katarzyny w Gdańsku…