społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
Zakończył się kolejny etap projektu pt. „Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście”, finansowanego w ramach programu Granty Interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach projektu w lutym i w marcu 2024 r. zorganizowano 6 spotkań lekarzy z migrantami z Ukrainy. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań…
społeczna odpowiedzialność nauki
Jesteś kobietą i pochodzisz z Ukrainy, ale przebywasz w Polsce? Chciałabyś zdobyć podstawowe kwalifikacje do pracy w branży IT? Zapraszamy Cię do udziału w bezpłatnych kursach przygotowanych przez Uniwersytet Gdański w ramach projektu INCUBATING FREEDOM FOR UKRAINE finansowanego ze środków Erasmus+. Na początek przygotowaliśmy ofertę pięciu…
społeczna odpowiedzialność nauki
Uniwersytet Gdański rozpoczyna realizację pierwszej specjalnej edycji Akademickiego Budżetu Obywatelskiego pod nazwą Zielony Uniwersytet Gdański (Zielony UG). Do konkursu można zgłaszać projekty, które będą stanowiły wkład w zieloną transformację naszej uczelni. Zapraszamy studentów, doktorantów, nauczycieli akademickich oraz pracowników…
społeczna odpowiedzialność nauki
fot. Marcel Jakubowski Ponad 100 członkiń i członków społeczności akademickiej UG wzięło udział w przygotowaniu wystawy Uniwersytetu Gdańskiego na Targach Edu Offshore Wind. Razem stworzyli największą ekspozycję spośród wszystkich uczelni, na której opowiadali o potencjale UG w branży offshore i zielonych technologii.  Targi Edu…
społeczna odpowiedzialność nauki
Prof. Ewa Łojkowska na spotkaniu Klubu Kobiet Uczelni Fahrenheita, fot. Tomasz Nowicki - Równość płci powinna być normą w naszej uczelni, która chce być nowoczesna, inkluzywna i dbająca o równość: niedyskryminująca ze względu na płeć, wiek, poglądy polityczne, pochodzenie czy preferencje seksualne - mówi prof. dr hab. Ewa Łojkowska…
społeczna odpowiedzialność nauki
Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu „Włączam płeć do badań”, o nagrodę za najlepiej ocenione prace magisterskie i doktorskie uwzględniające w badaniach perspektywę płci. Konkurs organizowany jest jako część projektu MINDtheGEPs w ramach finansowanego z funduszy UE programu Horyzont 2020.   W ramach realizowanego w Uniwersytecie Gdańskim projektu UE Horyzont 2020 Modifying Institutions by Developing Gender Equality…
społeczna odpowiedzialność nauki
- Wielu promotorów zrównoważonego rozwoju wskazuje na istotną, a nawet wiodącą rolę uczelni wyższych jako ośrodków opiniotwórczych w szeroko pojętej edukacji, również w zakresie ograniczenia śladu węglowego - mówi Hanna Łądkowska z Katedry Ekologii Morza Wydziału Oceanografii i Geografii UG, autorka raportu „Monitoring śladu węglowego generowanego w działalności badawczo-rozwojowej”. Publikacja powstała w ramach…
społeczna odpowiedzialność nauki
- Żeby zredukować ślad węglowy i dążyć do zrównoważonego rozwoju, najpierw należy określić sytuację wyjściową. Potrzebne są dane, jak duży ślad węglowy generujemy - mówi dr hab. Wojciech Pokora, prof. UG. Naukowiec z Pracowni Biotechnologii Roślin Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu reSEArchu-EU (Reinforcing sustainable actions, resilience, cooperation and harmonisation across and by the SEA-EU…
społeczna odpowiedzialność nauki
Prorektorka prof. Anna Jurkowska - Zeidler podpisuje deklarację MCU Uniwersytet Gdański wraz z 35 uczelniami z całego świata został sygnatariuszem Magna Charta Universitatum. Podpisanie MCU oznacza deklarację oraz potwierdzenie zasad, na których powinna opierać się misja uniwersytetów. W imieniu naszej Uczelni dokument podpisała…
społeczna odpowiedzialność nauki
Warsztaty, prelekcje i wydarzenia edukacyjne m.in. dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych - to elementy nowego projektu pt. „Zerujemy Emisje - transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”, przygotowanego wspólnie przez Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny i Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt finansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i…