Konkurs Zielony UG – znamy zwycięskie projekty!

Fot. Mateusz Byczkowski

Konkurs Zielony Uniwersytet Gdański dobiegł końca. W wyniku głosowania do realizacji wyłoniono pięć projektów. Rezultaty głosowania poznaliśmy w poniedziałek, 3 czerwca, podczas uroczystości na Wydziale Filologicznym. Konkurs jest realizowany w ramach projektu SEA-EU 2.0, finansowanego ze środków programu Erasmus+.

Celem konkursu Zielony UG jest zachęcenie studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w ekologicznej i społecznej transformacji naszego kampusu. Uczestnicy konkursu zostali zaproszeni do stworzenia mieszanych zespołów (studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracji) i zaproponowania projektów, które stanowić będą wkład w zieloną transformację kampusu UG. Ważną zasadą było to, aby każdy zespół angażował co najmniej jedną osobę z dwóch różnych grup naszej społeczności.

Gości uroczystości powitała Prorektorka ds. Współpracy Międzynarodowej UG dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG, Przewodnicząca Komisji Konkursowej Zielony UG, która uczestniczyła w wydarzeniu zdalnie.

Kapituła konkursu była pod wielkim wrażeniem zgłoszonych projektów. Ich różnorodność, pomysłowość i ilość pokazują ogromne zaangażowanie społeczności akademickiej UG w sprawy zrównoważonego rozwoju, za co bardzo dziękujemy - mówiła dr hab. Anna Jurkowska-Zeidler, prof. UG.

Następnie głos zabrała Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju UG dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG, Koordynatorka Zadania 4.4. SEA-EU Goes Greener.

Bardzo się cieszymy z tak dużego zainteresowania konkursem i chęci współuczestniczenia studentów, pracowników administracji i naukowców w tworzeniu naszego Zielonego Uniwersytetu. Będziemy towarzyszyć zwycięskim zespołom w całym procesie realizacji projektów. Zapraszamy do śledzenia strony Centrum Zrównoważonego Rozwoju, na której będziemy informować o postępach realizacji pomysłów wszystkich pięciu zespołów - zwróciła uwagę dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG.

Genezę konkursu, przebieg oraz dane statystyczne zaprezentował Dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG dr Krzysztof Szczepaniak.

Do konkursu zostało zgłoszonych 30 projektów. 15 z nich zostało zatwierdzonych do głosowania przez Komisję Konkursową. Tematyka zgłoszonych projektów była bardzo rozległa. Uczestnicy pozytywnie zaskoczyli nas swoją pomysłowością i oryginalnością, proponując projekty dotyczące edukacji, rozwoju infrastruktury terenowej, wewnętrznej, sportu oraz rozwoju terenów zielonych - wymieniał dr Krzysztof Szczepaniak. - Wyniki konkursu dowiodły, że w społeczności akademickiej naszego uniwersytetu istnieje ogromny potencjał i chęć do realizacji wspólnych działań tworzących przyjazne środowisko pracy i edukacji młodzieży, w zgodzie z celami zrównoważonego rozwoju.

W głosowaniu elektronicznym przeprowadzonym 20-27 maja 2024 wzięło udział 816 pracowników oraz 1064 studentów i doktorantów UG. W sumie oddali oni 4566 głosów.

 

Wyniki konkursu - projekty wybrane do realizacji

 

Miejsce 1: Ogród Społeczny Zielona Przystań w BUG

Kwota: 19 910,00 zł

Lokalizacja: Taras Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego

Planowane jest zaproszenie do współpracy studentów reprezentujących każdy z wydziałów UG, a następnie zorganizowanie wydarzenia, podczas którego wspólnie zostaną zasadzone zioła lub rośliny symbolizujące konkretny wydział. Zielony symbol każdego wydziału zostanie wylosowany w czasie tego wydarzenia. Oprócz tego, planowane jest wyposażenie tarasu w rośliny oddające cień w upalne dni.

Główny wnioskodawca: Patrycja Laskowska, Sekcja Promocji, Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

Współautorzy: Maria Mincewicz, Monika Budzińska, Marietta Tiszbein, Aleksandra Chrobak

Miejsce 2: Żywe Zielniki: Rodzime Łąki i Ziołowe Ogródki UG

Kwota: 15 990,00 zł

Lokalizacja: Kampus Oliwa

Celem projektu jest stworzenie „żywych zielników”: spontanicznych łąk i ziołowych ogródków, poprzez kontakt z nimi, zwiększenie wiedzy na temat roślin i ich społeczno-kulturowych biografii, utworzenie przestrzeni bioróżnorodności, oraz zwiększenie świadomości na temat strategii i praktyk zrównoważonego rozwoju, szczególnie praktyk poprzez ograniczenie działań.

Główny wnioskodawca: dr inż. Anna Zadrożna, adiunkt , Zakład Antropologii Nowego Świata i Studiów Etnicznych

Współautorzy: Robert Dettlaff, Rafał Pawłowski, Dominika Konkol, A. Mogiełka, Bartek Łukaszewicz, Marta Leszczyńska, Zofia Wrosz, Michał Depczyński , Konrad Nowak, Marta Szaszkiewicz, Michalina Kuczkowska
 

Miejsce 3: Wymiana oświetlenia na ledowe w Bibliotece Prawnej UG

Kwota: 20 000,00 zł

Lokalizacja: Biblioteka Prawna UG

Celem projektu jest ograniczenie zużycia i efektywne wykorzystanie energii elektrycznej. Biblioteka Prawna UG czynna jest przez 6 dni w tygodniu ( co daje 75 godzin tygodniowo). Światło między regałami pali się cały ten czas dlatego dobrym rozwiązaniem byłoby zainstalowanie energooszczędnych lamp ledowych.

Główny wnioskodawca: Anna Stasiewicz-Jakubik, Kierownik Biblioteki Prawnej Uniwersytetu Gdańskiego

Współautorzy: Katarzyna Arabasz, dr Tomasz Snarski

 

Miejsce 4: Zielone stopnie obok baru przy Rektoracie oraz doposażenie „kieszonki” na neofilologii

Kwota: 18 120,00 zł

Lokalizacja: Rektorat UG, Neofilologia

Doposażenie stopni przed barem, głównym wejściem oraz patio przy neofilologii w donice z roślinami.

Główny wnioskodawca: Aleksandra Hołomej, Biuro Dziekana Wydziału Filologicznego

Współautor: Dawid Dacko

Miejsce 5: Skwer Horacego

Projekt jest możliwy do realizacji poprzez zwiększenie środków niezbędnych jego realizacji na podstawie § 9. ust. 4 Regulaminu Konkursu. Dofinansowanie zostało przyznane przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego.

Skwer Horacego, którego zielone nasadzenia nawiązują do tradycji antycznych ogrodów, to zespolenie przestrzeni edukacyjnej i rekreacyjnej. Stanowi fizyczne i metaforyczne połączenie przeszłości z teraźniejszością, uwrażliwia na piękno natury i kultury, promuje ideę zielonego uniwersytetu.

Kwota: 10 684,00 zł

Lokalizacja: Teren zielony nieopodal sklepu Castorama

Główny wnioskodawca: dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG, Zakład Filologii Klasycznej

Współautorzy: Julita Maniecka, Ewa Matczuk, Patryk Gałązka, dr Jacek Pokrzywnicki
 

Kolejny etap konkursu

Następnym etapem Konkursu jest realizacja pięciu projektów z dofinansowaniem. O postępach w  realizacji na bieżąco będzie informować Centrum Zrównoważonego Rozwoju na stronie WWW oraz w mediach społecznościowych. 

Realizacja Konkursu nie byłaby możliwa bez pomocy i zaangażowania pracowników Uniwersytetu Gdańskiego. W organizację zaangażowały się między innymi: Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Eksploatacji Nieruchomości (w tym Dział Obiektów Dydaktycznych), Centrum Komunikacji i Promocji oraz Centrum Informatyczne. Dziękujemy!

Załączniki
Załącznik Rozmiar
wyniki głosowania 159.08 KB
Szymon Gronowski/Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG; fot. Mateusz Byczkowski/Zespół Promocji UG