społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
Razem można wypracować lepsze efekty niż w pojedynkę. Podejmowanie działań mających na celu ograniczenie zmiany klimatu oraz konsekwencji tego procesu są naturalnym obszarem współpracy trzech uczelni, grupujących specjalistów z różnych dyscyplin naukowych – mówi dr Mirosława Malinowska, kierownik Studiów Podyplomowych Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu. Pierwsza edycja startuje już w…
społeczna odpowiedzialność nauki
Po wnikliwej ocenie dokumentów oraz dwudniowej wizycie na Uniwersytecie Gdańskim Komisja Europejska postanowiła przedłużyć wyróżnienie HR Excellence in Research na kolejne 3 lata. -  Co ważne, została nam przyznana najwyższa możliwa ocena - mówi dr Katarzyna Świerk, MBA dyrektor Biura Nauki UG. Już od sześciu lat Uniwersytet Gdański posiada prestiżowe…
społeczna odpowiedzialność nauki
W Uniwersytecie Gdańskim powstało stowarzyszenie Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza. Działania organizacji skupiać się będą na utrzymaniu integralności i autentyzmu krajobrazu Pomorza. Do stowarzyszenia należą nie tylko członkowie społeczności akademickiej naszej uczelni, ale także osoby reprezentujące różne środowiska. Wszystkich łączy troska o…
społeczna odpowiedzialność nauki
Słuchacze są zadowoleni i wykazują dużą motywację do pracy oraz chęć rozwoju kompetencji w zakresie problematyki MEW. Mają świadomość, że dziś potrzebujemy kompetentnych kadr dla MEW, aby zrealizować ambitne cele polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040), która została opracowywana zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – mówi dr hab. Dorota Pyć, prof. UG, kierownik studiów podyplomowych Edukacja na rzecz…
społeczna odpowiedzialność nauki
– Uniwersytet Gdański traktuje strategicznie sektor morskiej energetyki wiatrowej – mówi Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski w artykule dla BalticWind.EU. Serwis wydał raport kwartalny, w którym ukazała się informacja na temat oferty UG dla kadr offshore. Trwa rekrutacja na studia 2022/2023. W tym roku oferta Uniwersytetu Gdańskiego to 89 kierunków na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz jednolitych…