społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
Konferencja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego „Na drodze do zrównoważonego rozwoju – wyzwania monitorowania celów agendy 2030” za nami. W piątek, 22 września, w Centrum Hevelianum w Gdańsku został zaprezentowany raport „Monitoring the SDGs in Pomorskie region, Poland” w ramach pilotażowego projektu „REGIONS 2030”. Celem projektu…
społeczna odpowiedzialność nauki
Morska energetyka wiatrowa jako nowo powstający sektor gospodarki morskiej w Polsce jest nie tylko szansą na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, a w szczególności Pomorza, ale także na rozwój zawodowy osób zainteresowanych zatrudnieniem w tym obszarze. Dlatego też Uniwersytet Gdański uruchamia 15 września 2023 r. rekrutację na trzecią edycję studiów…
społeczna odpowiedzialność nauki
Od lewej: Szymon Gajda i prof. Sylwia Mrozowska Warsztaty, prelekcje i wydarzenia edukacyjne m.in. dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych – to elementy nowego projektu pt. „Zerujemy Emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”. Inicjatywę wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…
społeczna odpowiedzialność nauki
Dlaczego warto składać doktorat w formie cyklu publikacyjnego? Czy można zaprezentować rozprawę doktorską w języku angielskim? - to przykładowe pytania, które zadają Przewodniczącemu Rady Doskonałości Naukowej prof. dr. hab. Grzegorzowi Węgrzynowi doktoranci Magdalena Herzberg – Kurasz i Artur Sawicki. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym filmem informacyjnym zrealizowanym w ramach projektu MINDtheGEPs…
społeczna odpowiedzialność nauki
Awans o 200 miejsc, najwyższa pozycja wśród polskich uczelni – tak Uniwersytet Gdański ugruntowuje mocną pozycję lidera w Polsce w najbardziej prestiżowym, kompleksowym i rozwijającym się światowym rankingu Times Higher Education Impact Rankings. Ocenia on uczelnie wyższe pod względem ich zaangażowania w realizację 17. Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Najnowsze wyniki opublikowano 1 czerwca 2023.   Times Higher…