społeczna odpowiedzialność nauki

społeczna odpowiedzialność nauki
O najnowszych zmianach w procesie habilitacji oraz o wymogach przy składania wniosku profesorskiego opowiada Przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn w ramach przewodników projektu MINDtheGEPs. Naukowiec UG tłumaczy m.in. kto musi pisać kolokwium habilitacyjne, jak zmienił się proces opiniowania wniosków oraz kiedy ktoś jest gotowy/a, aby starać się o tytuł profesora. Materiały powstały w…
społeczna odpowiedzialność nauki
Ranking UI GreenMetric ocenia działania proekologiczne uczelni związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną klimatu, dbałość o utrzymanie terenów zielonych, o zachowanie neutralności energetycznej, poziom wykorzystania zrównoważonego transportu, optymalizację zużycia wody oraz gospodarkę odpadami, a także wszelkie działanie edukacyjne na rzecz środowiska. W tegorocznej edycji rankingu Uniwersytet Gdański uplasował się…
społeczna odpowiedzialność nauki
O zanieczyszczeniu sztucznym światłem, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju w ujęciu prawnym, mitygacji i adaptacji miast do zmiany klimatu i innych kwestiach z dr Katarzyną Szlachetko rozmawiała dr Elżbieta Czapka. - W jaki sposób rozumie Pani ideę zrównoważonego rozwoju? - Jestem prawnikiem-administratywistą, więc siłą rzeczy, mówiąc o idei zrównoważonego rozwoju, mam na myśli kontekst normatywny. Dla mnie…
społeczna odpowiedzialność nauki
Ochrona ładu przestrzennego, zrównoważone wykorzystanie przestrzeni Bałtyku i bezpieczeństwo energetyczne to tylko niektóre z postulatów nowego stanowiska Polskiej Akademii Nauk. Dziewiętnastu członków Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN (KPZK) przygotowało pogłębioną analizę, w której zwracają uwagę na brak długoterminowej strategii przestrzennego zagospodarowania kraju. Wśród autorów raportu znajduje…
społeczna odpowiedzialność nauki
Cel 4 zrównoważonego rozwoju – dobra jakość edukacji był tematem rozmowy z prof. dr hab. Marią Mendel, pedagożką społeczną, Kierownik Zakładu Pedagogiki Społecznej UG. Jakim miejscem dla ucznia jest polska szkoła? Jaką rolę pełni w niej rodzic? W jakim stanie jest edukacja dzieci i młodzieży w Polsce? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można usłyszeć w wywiadzie z cyklu Uniwersyteckie rozmowy o zrównoważonym rozwoju…