Ponad 200 migrantów w kolejnym etapie projektu dotyczącego szczepień

Spotkania

Zakończył się kolejny etap projektu pt. „Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście”, finansowanego w ramach programu Granty Interwencyjne Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach projektu w lutym i w marcu 2024 r. zorganizowano 6 spotkań lekarzy z migrantami z Ukrainy. Uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań dotyczących systemu szczepień osób dorosłych i dzieci w Polsce.

Spotkania odbyły się zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Trzy z nich, zorganizowane w gmachu Wydziału Nauk Społecznych UG, koordynowały kierowniczka projektu i Koordynatorka programu Współpraca międzynarodowa CZRUG dr Elżbieta Czapka oraz menedżerka projektów CZRUG Jolanta Mrozek-Kwiatkowska. Kolejne trzy spotkania online prowadzone były przez koordynatorkę programu Kultura (dla) zrównoważonego rozwoju dr Irenę Chawrilską oraz dr Weronikę Kamińską-Skrzyńską z Zakładu Socjologii Medycyny i Patologii Społecznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W ramach grantu interwencyjnego do współpracy zostało zaproszonych sześciu specjalistów, którzy na co dzień swoją praktykę lekarską prowadzą w przychodniach i szpitalach w Gdańsku, Gdyni lub w Sopocie. Wielu z nich jest zaangażowanych społecznie w kontekście edukacji z zakresu zachowań prozdrowotnych - zwraca uwagę dr Elżbieta Czapka.

Migranci mieli możliwość zadawania pytań dotyczących szczepień osób dorosłych i dzieci w Polsce. Wiele osób próbowało dowiedzieć się więcej również o szczepieniach dla osób w podeszłym wieku. Najwięcej pytań dotyczyło jednak szczepień dzieci i różnic między polskim i ukraińskim systemem szczepień.

Uczestnicy spotkań interwencyjnych mieli też możliwość dowiedzieć się więcej na temat funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej. Praktycznych wskazówek na temat korzystania z placówek ochrony zdrowia udzielali lekarze w nich pracujący.

Projekt „Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście”

Projekt pod nazwą „Zwiększenie dostępu migrantów do informacji o szczepionkach w Trójmieście” jest finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w ramach programu Granty Interwencyjne. Grant jest realizowany przez dr Elżbietę Czapkę (UG), dr Weronikę Kamińską-Skrzyńską (GUMed), dr Irenę Chawrilską (UG) oraz mgr inż. Jolantę Mrozek-Kwiatkowską (UG) w ścisłej współpracy z zespołem badaczy z Centrum Pandemicznego z siedzibą w Alrek Health Cluster, Bergen (Dyrektorką Centrum profesor Esperanzą Diaz, Martą-Johanną Svendsen oraz Andreą Magugliani).

Projekt obejmuje działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Porusza temat dostępu do wiedzy o szczepieniach wśród uchodźców, różnic w kalendarzach szczepień, niskiej egzekwowalności obowiązku szczepień oraz narastającej aktywności ruchów antyszczepionkowych. Wiedza, zadawane pytania i wspólne rozwiewanie wątpliwości dotyczących szczepień mogą potencjalnie wpłynąć na poczucie odpowiedzialności zbiorowej odnośnie do zdrowia publicznego w Polsce, co może przynieść korzyści imigrantom oraz wszystkim mieszkańcom Polski.

W ramach projektu w partnerstwie zagranicznym zostaną przeprowadzone działania edukacyjno-angażujące, składające się z trzech etapów:

  1. diagnozy - dotyczącej między innymi omówienia wyzwań społecznych związanych z pandemią, przygotowania materiałów diagnostycznych i dydaktyczno-konsultacyjnych,
  2. interwencji i włączenia - w tym monitoringu zapraszania innych imigrantów, organizacji i przeprowadzania interwencji,
  3. ewaluacji na obszarze Trójmiasta, w tym przeprowadzenia ustrukturyzowanych wywiadów pogłębionych i analizy wyników, przygotowanie zaleceń.

Realizacja projektu zakończy się 03.07.2024 r.

Szymon Gronowski/CZRUG