społeczna odpowiedzialność nauki
Od lewej: Szymon Gajda i prof. Sylwia Mrozowska Warsztaty, prelekcje i wydarzenia edukacyjne m.in. dla uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych – to elementy nowego projektu pt. „Zerujemy Emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego”. Inicjatywę wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki…
konferencje
Fot. Alan Stocki/UG. Goście z zagranicznych i polskich ośrodków naukowych przyjechali dziś na Uniwersytet Gdański, gdzie rozpoczęła się pierwsza międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Nauka i edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju”, organizowana przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG. -  Gościmy badaczy z polskich i…
społeczna odpowiedzialność nauki
Nasze indywidualne decyzje konsumenckie mają wpływ na środowisko, warunki pracy oraz jakość produktów i usług. Wspierając firmy działające w sposób etyczny, wspomagamy dobre praktyki rynkowe. Ta sama zasada funkcjonuje na większą skalę w przypadku zakupów realizowanych przez Uniwersytet Gdański, który wdraża w ramach swojej polityki zakupowej działania z zakresu zrównoważonych zamówień publicznych.  Tematyka…
współpraca
Współpraca w zakresie edukacji ekologicznej, ochrony środowiska oraz propagowanie 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 wśród uczniów, studentów i mieszkańców regionu pomorskiego – to cele porozumienia zawartego dziś między Uniwersytetem Gdańskim a Hevelianum. Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Hevelianum w ramach…
współpraca
Dr Barbara Kijewska z Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego została powołana do Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania drugiej kadencji. Rada podejmować ma kwestie równościowe, przeciwdziałając dyskryminacji i nietolerancji. Dr Kijewska badawczo zajmuję się politykami równościowymi, nowo powstałą…
nauka
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego powołał Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Nowa jednostka umożliwi lepszą koordynację działań podejmowanych przez naukowców UG między innymi poprzez wzmacnianie relacji z otoczeniem zewnętrznym oraz nauczanie w z zakresu STS, w szczególności w obszarze zmian klimatu i transformacji energetycznych. Zadania nowo…