Dr Barbara Kijewska w Gdańskiej Radzie ds. Równego Traktowania

Dr Barbara Kijewska

Dr Barbara Kijewska z Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego została powołana do Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania drugiej kadencji. Rada podejmować ma kwestie równościowe, przeciwdziałając dyskryminacji i nietolerancji.

Dr Kijewska badawczo zajmuję się politykami równościowymi, nowo powstałą radę będzie więc wspierała wiedzą naukową. 

- Głównym zadaniem rady w tej kadencji będzie wsparcie merytoryczne oraz monitoring przy wdrażaniu rekomendacji Modelu na rzecz Równego Traktowania, który Miasto Gdańsk, jako pierwszy samorząd w Polsce, przyjął w 2018 r. To ważny dokument nie tylko akcentujący, że Gdańsk to miasto równości, otwartości i solidarności - cytując słowa Pawła Adamowicza, ale pozwalający przy tworzeniu i realizacji polityk miejskich dołożyć starań, by jakość życia mieszkańców nie zależała od ich tożsamości – mówi dr Barbara Kijewska z Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka programu stażowego Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG.  

Jak podkreśla dr Kijewska, Rada ds. Równego Traktowania jest organem doradczym, pracującym społecznie, a jej skuteczność zależeć będzie od rangi, jaką nada jej działaniom Pani Prezydent Gdańska.

EMW/Zespół Prasowy UG