życie akademickie
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego szukali pierwszych staży i prac na Wydziale Nauk Społecznych. Na Mini Targach Pracy Biura Karier UG „Moja kariera” pojawiły się jedne z największych firm na Pomorzu, w tym LPP i PwC.  Podczas wydarzenia studenci mogli nie tylko spotkać się z potencjalnymi pracodawcami, ale także przygotować się do rozmowy…
ludzie UG
Dr hab. Michał Harciarek, prof. UG. Fot. Alan Stocki/UG. W maju br. funkcję Dziekana Wydziału Nauk Społecznych objął dr. hab. Michał Harciarek, prof. UG. W głosowaniu pokonał dwie inne kontrkandydatki: dr hab. Małgorzatę Lipowską, prof. UG oraz dr hab. Danutę Plecką, prof. UG.  – Dziękuję wszystkim za głosowanie i rekomendacje.…
życie akademickie
Kształcenie osób zainteresowanych aktywnością w przestrzeni samorządowej zarówno w wymiarze decyzyjnym, jak również w wymiarze administracyjnym jest ideą nowych studiów podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych UG. Rekrutacja na SP Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych trwa do 30 września 2021 r. Dwusemestralne studia podyplomowe „Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych “ to…
życie akademickie
Studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania - terapia spektrum zaburzeń autystycznych (SAZ) nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Adresowane są do absolwentów studiów magisterskich, kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna. Rekrutacja trwa do 10 września…
współpraca
Dr Barbara Kijewska z Zakładu Polityk Publicznych i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego została powołana do Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania drugiej kadencji. Rada podejmować ma kwestie równościowe, przeciwdziałając dyskryminacji i nietolerancji. Dr Kijewska badawczo zajmuję się politykami równościowymi, nowo powstałą…
współpraca
Dr Tadeusz Sznajderski z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do Rady Programowej Polskiego Radia w Koszalinie na kolejną kadencję. Był rekomendowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, największą organizację twórczo-zawodową środowiska dziennikarskiego.…