Dr Tadeusz Sznajderski członkiem Rady Programowej Polskiego Radia

Dr Sznajderski

Dr Tadeusz Sznajderski z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego został powołany do Rady Programowej Polskiego Radia w Koszalinie na kolejną kadencję. Był rekomendowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, największą organizację twórczo-zawodową środowiska dziennikarskiego.

Wcześniej pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Radia ds. programowych, redaktora naczelnego Radia, a także przewodniczącego Rady Nadzorczej Radia.

- Od ponad trzydziestu lat jestem dziennikarzem. Teraz moje doświadczenia przekazuję studentom UG. Wiele lat poświęciłem Polskiemu Radiu. Najistotniejsze w tej pracy to dobry program, a Rada Programowa ocenia jego realizację i poziom – mówi dr Tadeusz Sznajderski z Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UG.

Kadencja Rady będzie trwała cztery lata.

EMW/Zespół Prasowy UG