współpraca

współpraca
W minioną niedzielę, 28 maja Górę Gradową odwiedziły licznie rodziny z dziećmi, dorośli i naukowi pasjonaci. Przez cały czas trwania wydarzenia w przygotowanych przez Uczelnie Fahrenheita i Hevelianum atrakcjach wzięło udział ponad 5000 osób. Na gości Pikniku czekała Scena naukowa i Strefa eduzabawy, które obfitowały w pouczające warsztaty, konkursy,…
współpraca
V Międzynarodowe Spotkanie Rektorów Universia zgromadziło 700 rektorów z 14 krajów, reprezentujących 14 milionów studentów z Europy, Stanów Zjednoczonych i Ameryki Łacińskiej. Z Polski udział w wydarzeniu wzięli przedstawiciele 30 uczelni w tym UG.    Spotkanie to było wyjątkowym forum debaty pod hasłem „Uczelnia a społeczeństwo”.…
współpraca
Prof. dr hab. Andrzej Dziembowski, kierownik Katedry imiennej im. Wacława Szybalskiego na Uniwersytecie Gdańskim, poprowadzi w Instytucie Biotechnologii MWB UG i GUMed wykład pt.: "Ribonucleases and poly(A) polymerases in health and disease". Prof. Dziembowski to biolog molekularny, biochemik i genetyk z Uniwersytetu Warszawskiego. W październiku 2022…
współpraca
W minioną sobotę, w Dworze Artusa, z okazji 10 rocznicy powstania, uroczyście podziękowano twórcom Gedanoopedii – internetowej encyklopedii wiedzy o Gdańsku, Gdańszczankach i Gdańszczanach. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz wręczyła Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury prof. Błażejowi Śliwińskiemu (za Gedanopedię) oraz prof. Sławomirowi Kościelakowi (za Gedanistykę).   Gedanopedia to internetowa…
współpraca
Rektorzy uniwersytetów z całej Polski obradowali w Uniwersytecie Gdańskim. Tematami, o których rozmawiano podczas Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich były m.in. dotychczasowe działania Uniwersyteckiej Komisji Umiędzynarodowienia oraz utworzenie Centrum Wymiany i Analizy Informacji dla uczelni KRUP. Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich (…