współpraca

współpraca
Dr hab. Anna Żaczek, prof. MUG, Deputy Dean of the Intercollegiate Faculty of Biotechnology (MWB) of University of Gdańsk and Medical University of Gdańsk (MUG). Dr hab. Anna Żaczek, prof. GUMed, prodziekan Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed oraz kierownik Zakładu Onkologii Translacyjnej MWB, po raz kolejny…
współpraca
Absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe, realizowanych wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, mogą skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Jest to możliwe na mocy przedłużonej na czas nieokreślony umowy o…
współpraca
W dniu 21 września br. Stacja Morska im. Prof. Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego gościła grupę parlamentarzystów, którzy w tym dniu odwiedzili Hel w związku ze spotkaniami konsultacyjnymi z samorządowcami z powiatu puckiego. Wśród gości byli: Małgorzata Kidawa-Błońska – wicemarszałek Sejmu RP, Sławomir Rybicki – senator RP, Barbara Nowacka – poseł na Sejm RP, Kazimierz Plocke – poseł na…
współpraca
W wydanym niedawno przewodniku dla startupów po pomorskim ekosystemie biznesu – „Morze nowych technologii. Pomorze 2020” – znajduje się informacja o Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Gdańskiego, które wspiera pracowników naukowych w komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych. „Morze nowych technologii…” to kompendium wiedzy, pomocne dla każdego początkującego inwestora. „Morze nowych technologii…
współpraca
Czworo polskich naukowców, w tym prof. Ewa Łojkowska z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed, członkini Rady Uniwersytetu Gdańskiego, znalazło się w gronie sygnatariuszy listu otwartego wzywającego do utworzenia europejskiej fundacji humanitarnej, której celem byłoby zapobieganie i przeciwdziałanie kryzysom środowiskowym i zdrowotnym. List podpisało 75…