współpraca

współpraca
Wicemarszałkowie Senatu: Gabriela Morawska-Stanecka i Bogdan Borusewicz oraz Dziekan WOiG prof. Waldemar Surosz. fot. Marta Marchlewska-Wilczak/ Kancelaria Senatu „Tykająca bomba" na dnie Bałtyku, obserwacja dna morskiego, rejs statkiem UG r/v "Oceanograf" oraz wizyta w stacji badawczej w Helu - podczas pobytu w Trójmieście Komisja …
współpraca
Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski podpisał umowę o współpracy z firmą CURRENDA. Współpraca pomiędzy Uniwersytetem a przedsiębiorstwem będzie realizowana głównie przy pomocy przedstawicieli Katedry Informatyki  Prawniczej z Wydziału Prawa i Administracji UG. 27 czerwca br. odbyło się spotkanie, na którym Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski podpisał umowę o współpracy pomiędzy firmą CURRENDA, a Katedrą…
współpraca
We wtorek 19.07.2022 odbyło się uroczyste otwarcie międzynarodowego kursu letniego „UExt-Summer University 2022”, w którym udział bierze dr inż. arch. Hanna Obracht-Prondzyńska z Uniwersytetu Gdańskiego.   UExt-Summer University 2022 jest międzynarodowym dwutygodniowym kursem letnim organizowanym w Bogocie przez Universidad Externado de Colombia pod hasłem „Globalny rozwój: mierzenie się z przyszłością z nadzieją”. W…
współpraca
Uniwersytet Gdański został jednym z partnerów naukowych w European Network for Skin Engineering and Modeling (NETSKINMODELS), nowofinansowanej akcji COST (ang. European Cooperation in Science and Technology). Każda akcja COST to niezmiernie prestiżowe międzynarodowe przedsięwzięcie – w aktualnej uczestniczy 101 partycypujących osób z 29 krajów. W założeniach jest zbudowanie w ciągu 4 lat sieci naukowców i klinicystów…
współpraca
Niemal dwa lata temu największe uczelnie w regionie połączyły siły. Tak powstał Związek Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita. Co się zmieniło w tym czasie? Jaką pozycję ma nowy ośrodek akademicki w Polsce i za granicą? Czy ta współpraca zacieśni się jeszcze bardziej? - Analizy wyraźnie pokazują, że hipotetyczny Uniwersytet Fahrenheita znalazłby się w kraju na ok. trzeciej pozycji. Zaistnielibyśmy również w…