Zdobądź kwalifikacje do pracy z osobami ze spektrum autyzmu

Zdjęcie poglądowe

Studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania - terapia spektrum zaburzeń autystycznych (SAZ) nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Adresowane są do absolwentów studiów magisterskich, kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna. Rekrutacja trwa do 10 września 2021 r.

Celem tych studiów podyplomowych, realizowanych przez Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, jest wykształcenie absolwentów w bardzo konkretnym nurcie terapeutyczno-diagnostycznym, jakim jest stosowana analiza zachowania (SAZ). Studia SAZ mają charakter kwalifikacyjny, dlatego ich celem jest również otwarcie dróg przyszłego rozwoju dla osób, które będą chciałyby certyfikować się jako terapeuci pracujący w nurcie behawioralnym.

- Stosowana Analiza Zachowania to metoda pracy diagnostyczno-terapeutycznej, której założenia teoretyczne, ale i efektywność poparte są licznymi badaniami naukowymi.  SAZ to doskonały przykład jak nauka wspiera praktykę, a praktyka doskonali naukę. Długofalowa skuteczność oddziaływania SAZ w odniesieniu do osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną, powoduje, że coraz więcej rodziców poszukuje terapeutów pracujących tą metodą. Ponadto studia prowadzone na UG wchodzą w skład procesu certyfikacji i umożliwiają ubieganie się o Certyfikat Analityka Zachowania (CAZ) - mówi dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. UG, kierownik studiów Stosowana Analiza Zachowania - terapia spektrum zaburzeń autystycznych.

Studia trwają trzy semestry i obejmują zagadnienia związane z pracą z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zgodnie ze standardami SAZ. Poza zajęciami na UG, przewidziano praktyki w Instytucie Wspomagania Rozwoju Dziecka (IWRD), jedynej w Polsce replice Princeton Child Development Institute z USA – certyfikowanej jednostce pracującej metodą SAZ.

Absolwent zostanie wyposażony w aktualną wiedzę oraz praktyczne umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Będzie potrafił trafnie analizować zachowania swoich uczniów, wytyczać cele edukacyjno-terapeutyczne, dobierać odpowiednie metody i techniki uczenia i wdrażać je do rozwijania sfer deficytowych. Dodatkowo nauczy się m.in. przeprowadzać funkcjonalną analizę zachowań niepożądanych i wdrażać odpowiednie techniki nastawione na redukowanie zachowań zakłócających naukę, konstruować programy terapeutyczne, czy prowadzić rejestrację postępów z prowadzonej terapii.

Zapisy na studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania - terapia spektrum zaburzeń autystycznych” na UG trwają do 10 września 2021 r.

Więcej informacji na str. SAZ oraz na str. studiów podyplomowych UG

EMW/Zespół Prasowy UG