życie akademickie

życie akademickie
Fot. Katarzyna Kopańczyk 30 września w nowej siedzibie Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego im. Pawła Adamowicza w Gdańsku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Rady Programowej szkoły powołanej przez Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego. Omówione zostały planowane działania na rzecz szkoły i…
życie akademickie
Upowszechnianiu dorobku Uniwersytetu Gdańskiego w zakresie tego, co wnosi do społeczeństwa, gospodarki, ochrony środowiska i zachowania bioróżnorodności służyć ma opublikowany niedawno raport pt. „Razem dla ludzi, środowiska i dobrobytu. Społeczne zaangażowanie Uniwersytetu Gdańskiego przez pryzmat celów zrównoważonego rozwoju”. – Określano w nim…
życie akademickie
Do morskości uczelni, otoczenia i w partnerstwie uczelni nadmorskich SEA EU nawiązywała tegoroczna centralna uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023 w Uniwersytecie Gdańskim. Nadzwyczajne posiedzenie senatu odbyło się w tym roku stacjonarnie. Goście zgromadzili się w pięknej przestrzeni czytelniczej na pierwszym piętrze Biblioteki Głównej UG. Społeczności akademickiej - Senatowi uczelni, naukowcom i…
życie akademickie
Wybitna naukowczyni, filozofka i publicystka dr hab. Agata Bielik-Robson, prof. IFiS PAN objęła uroczyście katedrę imienną prof. Marii Janion podczas Inauguracji Roku Akademickiego Wydziałów Filologicznego i Historycznego. Przypomnijmy, że decyzją Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, utworzono w uczelni trzy katedry imienne, których patronami zostali wybitni naukowcy, doktorzy honoris causa UG: prof. Maria Janion, Eugeniusz…
życie akademickie
W cyklu 10 wykładów, które mają z założenia uzupełniać wiedzę o Pomorzu i Kaszubach, refleksji badaczy z Uniwersytetu Gdańskiego i Instytutu Kaszubskiego poddane zostaną wybrane zagadnienia z historii i kultury kaszubskiej wyróżniające Kaszuby i Kaszubów, niezmiennie inspirujące czy niepokojące. Każdy wykład będzie dostępny na YouTube i poprowadzony…