życie akademickie

życie akademickie
W związku z zimową sesją egzaminacyjną zapytaliśmy studentów Uniwersytetu Gdańskiego, czy słyszeli o przesądach akademickich? Swoimi spostrzeżeniami podzielili się zarówno nowicjusze, jak i doświadczeni studenci. Inspiracją do przeprowadzenia sondy był tekst autorstwa Anny Stobieckiej pt.  "Akademickie przesądy i zwyczaje" zamieszczony w nr 3 pisma Uniwersytetu Warszawskiego, który za zgodą autorki oraz rzeczniczki…
życie akademickie
Koło Naukowe Teoretyków Literatury UG zorganizowało spotkanie poświęcone monografii Teksty internetu - internet tekstów.   W Instytucie Filologii Polskiej UG odbyło się kolejne spotkanie Koła Naukowego Teoretyków Literatury UG, które działa od 2008 r. Koło ma na swoim koncie wiele publikacji, współpracę z czasopismami oraz współorganizację kilku konferencji naukowych. Jego opiekunem jest dr Maciej Dajnowski. W minioną…
życie akademickie
Prawie 300 licealistów i studentów wzięło udział w programie edukacyjnym BETWEEN.POMIĘDZY, który prowadził dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG. Kierownik Zakładu Badań nad Sztukami Scenicznymi UG odwiedził sześć liceów oraz zaprosił uczniów z VI LO w Gdyni na Wydział Filologiczny UG. Spotkania przedstawiały współczesne zagrożenia ekologiczne na podstawie twórczości teatru Complicité. - Program Between.Edukacja…
życie akademickie
Uniwersytet Gdański, jako pierwsza uczelnia w Polsce, utworzył jednostkę wyspecjalizowaną i skoncentrowaną na zjawiskach normatywnych – „Centrum Prawa Nowych Technologii”. Będzie ona funkcjonować na Wydziale Prawa i Administracji UG i prowadzić, pod kierownictwem dra hab. Jakuba Szlachetko, działalność badawczą, wdrożeniową, edukacyjną oraz…
życie akademickie
Do sesji już zaledwie kilka tygodni! Zapraszamy na spotkania przygotowujące do tego najbardziej emocjonującego okresu w życiu studenta zorganizowane przez Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego UG.