współpraca
Fot. Błażej Zabłotny Rozpoczęła się rekrutacja na pierwszą edycję studiów podyplomowych Uczelni Fahrenheita Mitygacja i adaptacja do zmiany klimatu. Powstanie studiów i opracowanie ich programu jest wynikiem współpracy przedstawicieli Rad Uczelni Trójmiejskich oraz reprezentantów Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i…
życie akademickie
Pozwalają sprawnie się przebranżowić, zyskać nowe kwalifikacje i poszerzyć kompetencje zawodowe. Uniwersytet Gdański wciąż prowadzi rekrutację na studia podyplomowe na ponad 50 kierunkach. Studia podyplomowe UG odpowiadają na potrzeby rynku i uwzględniają współczesne cywilizacyjne wyzwania. Wśród tegorocznych nowości znalazły się: Studia Podyplomowe…
życie akademickie
Szybkie przekwalifikowanie się i podjęcie nowej pracy? A może podniesienie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie kompetencji? Uniwersytet Gdańskim prowadzi rekrutację na studia podyplomowe – sprawdź, na jakie kierunki możesz się zapisać. Oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego jest bogata i dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku…
współpraca
Na zdjęciu od lewej: dr Jacek Przybylski, dr Dagmara Budnik-Przybylska oraz dr hab. Maria Kaźmierczak – członkowie zespołu reprezentujący w projekcie UG. Stworzenie treści szkoleniowych łączących wiedzę sześciu europejskich uniwersytetów z zakresu przygotowania mentalnego sportowców i psychologii sportu to cel projektu EURO-MENTAL,…
życie akademickie
Dostarczenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności i kompetencji, które umożliwią zrozumienie i praktyczne, skuteczne zastosowanie metod, technik oraz narzędzi służących do zarządzania projektami IT – to główny cel Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT, realizowanych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rekrutacja trwa do 29…
życie akademickie
Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na pierwszą edycję Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli. Oferta skierowana jest do nauczycieli, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej: technik logistyk,…
życie akademickie
Kształcenie osób zainteresowanych aktywnością w przestrzeni samorządowej zarówno w wymiarze decyzyjnym, jak również w wymiarze administracyjnym jest ideą nowych studiów podyplomowych Wydziału Nauk Społecznych UG. Rekrutacja na SP Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych trwa do 30 września 2021 r. Dwusemestralne studia podyplomowe „Lokalne struktury władzy – kształtowanie elit samorządowych “ to…
życie akademickie
W Katedrze Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej. Są one skierowane do osób zainteresowanych tematyką logistyki, które ukończyły studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku studiów. Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej…
życie akademickie
Planujesz podjąć współpracę z partnerami zagranicznymi? Chcesz zdobyć wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności handlowej i strategii marketingowych na rynkach eksportowych? Zdobądź nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych Handlu Zagranicznego, prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Dwusemestralne studia podyplomowe…
życie akademickie
Umiejętność wydobywania wiedzy z danych, wykrywania statystycznych zależności i wzorców, ich modelowania i wizualizacji, przewidywania wartości zmiennych w czasie i przestrzeni – tego wszystkiego nauczą się słuchacze podyplomowych studiów Analiza danych – Big Data, prowadzonych przez Katedrę Statystyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Rejestracja na studia trwa do 10 października 2021 r. Analiza Danych -…
życie akademickie
Studia podyplomowe Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym na Wydziale Prawa i Administracji UG to nowa propozycja skierowana do osób, które chcą nabyć lub zwiększyć swoje kompetencje w zakresie zarządzania oświatą. Program studiów został ułożony z myślą o zarządzaniu nowoczesną i dynamicznie zmieniającą się szkołą. Podstawowym celem studiów podyplomowych Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym jest przygotowanie kadry…
życie akademickie
Studia podyplomowe Stosowana Analiza Zachowania - terapia spektrum zaburzeń autystycznych (SAZ) nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjno-terapeutycznych z osobami ze spektrum zaburzeń autystycznych. Adresowane są do absolwentów studiów magisterskich, kierunków: psychologia, pedagogika lub pedagogika specjalna. Rekrutacja trwa do 10 września…
życie akademickie
W Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego trwa obecnie nabór na studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi. - Program studiów przybliża słuchaczom najnowsze trendy na rynku nieruchomości. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez uznanych w branży wykładowców akademickich oraz ekspertów z wieloletnią praktyką - mówi dr Małgorzata Rymarzak, kierownik…
życie akademickie
Studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla, kształcą kadrę kierowniczą od blisko 25 lat. – EMBA na UG to nie tylko profesjonalna wiedza i kompetencje, które nasi słuchacze zdobywają, ale także relacje nawiązywane na długie lata – mówi dr Renata Orłowska, kierownik studiów. Program tych międzywydziałowych studiów…
nauka
Na większości wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na studia podyplomowe. W najbliższym roku akademickim nie zabraknie nowości, takich jak Psychologia edukacji czy Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. Większość kierunków studiów podyplomowych prowadzi wrześniową rekrutację. Pełna oferta studiów podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie…
życie akademickie
Uniwersytet Gdański uruchamia pierwszą edycję studiów podyplomowych Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa. To studia z potencjałem, kształcące kadrę dla jednego z najszybciej rozwijających się rynków energetycznych na świecie. - Misją Uniwersytetu Gdańskiego jest prowadzenie kształcenia na najwyższym poziomie. Dlatego…
życie akademickie
Odpowiedzią Uniwersytetu Gdańskiego na rosnącą potrzebę kształcenia specjalistów z zakresu statystycznej analizy danych jest utworzenie na Wydziale Zarządzania nowych studiów podyplomowych Analiza Danych – Big Data. Informacje o studiach Analiza Danych - Big Data to dwusemestralne studia podyplomowe o charakterze praktycznym, które będą prowadzone w…