Trwa rekrutacja na studia podyplomowe

pixabay

Szybkie przekwalifikowanie się i podjęcie nowej pracy? A może podniesienie kwalifikacji zawodowych i poszerzenie kompetencji? Uniwersytet Gdańskim prowadzi rekrutację na studia podyplomowe – sprawdź, na jakie kierunki możesz się zapisać.

Oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego jest bogata i dostosowana do zmieniających się potrzeb rynku pracy. W roku akademickim 2022/23 proponujemy słuchaczom ponad 100 kierunków studiów w tej formie kształcenia. To szansa zarówno na podniesienie kompetencji jak i zdobycie nowych kwalifikacji.

Niemal 60 kierunków nadal prowadzi rekrutację

Na UG trwa rekrutacja na blisko 60 kierunków studiów podyplomowych. Dają nie tylko specjalistyczną wiedzę, ale też konkretne umiejętności. Wśród SP, które prowadzą rekrutację są m.in.:

SP - dla kogo?

Kształcenie na studiach podyplomowych mogą podjąć kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia - czyli tytuł licencjata.

- W większości przypadków studia podyplomowe może podjąć osoba, która posiada co najmniej tytuł zawodowy licencjata, ale zdarzają się przypadki, gdy wymagany jest tytuł magistra, np. studia podyplomowe przygotowujące do doktoratu – mówi Anna Smykowska, Dyrektor Biura Kształcenia UG. - Niekiedy na studia podyplomowe mogą zostać przyjęte wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje lub uprawnienia (np. studia nauczycielskie) albo określone doświadczenie zawodowe (np. Studia Podyplomowe EMBA).

KFS - dofinansowanie do SP

Warto pamiętać o tym, że istnieje możliwość dofinansowania udziału w podnoszeniu kompetencji zawodowych, nawet w wysokości 100 proc. W tym celu należy zgłosić się do Krajowego Funduszu Szkoleń KFS. O środki z KFS może wystąpić jedynie pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

Więcej informacji: http://serwer1967492.home.pl/uploads/kfs2022.pdf

Rekrutacja

Rekrutacja na studia podyplomowe odbywa się z wykorzystaniem narzędzia Internetowej Rejestracji Kandydatów. Po zalogowaniu się, wypełnieniu formularza rejestracyjnego, dodaniu dokumentów uprawniających do podjęcia studiów i zapisaniu na  wybraną edycję studiów należy oczekiwać na wynik rekrutacji. Można go sprawdzić logując się na swoje konto w IRK.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG