Poznaj praktyczne narzędzia zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie

W Katedrze Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej. Są one skierowane do osób zainteresowanych tematyką logistyki, które ukończyły studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku studiów.

Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej trwają dwa semestry.

- Ich celem jest nie tylko wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu logistyki, ale przede wszystkim zapoznanie ich z praktycznymi narzędziami zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie - mówi dr Leszek Reszka, kierownik Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej. - Dla uczestników mogą być świetną inwestycją w osobisty rozwój zawodowy, poszerzeniem horyzontów myślowych dających nowe perspektywy na przyszłość, a dla przedsiębiorstw czynnikiem osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej.

Program obejmuje trzy moduły. W pierwszym z nich, zatytułowanym Obsługa logistyczna działalności gospodarczej, słuchacze zapoznają się z istotą logistyki oraz jej funkcjami, które przesądzają o tym, że staje się ona jednym z głównych czynników konkurencyjności we współczesnej gospodarce. Drugi moduł, zatytułowany Funkcjonowanie logistyki w ujęciu mikro- i makroekonomicznym, wprowadza uczestników studiów w szerokie spektrum zastosowań logistyki, która stanowi nieodzowne wsparcie działalności gospodarczej zarówno pojedynczych przedsiębiorstw, łańcuchów i sieci dostaw, jak i procesów gospodarczych realizowanych w wymiarze krajowym i międzynarodowym. W ramach trzeciego modułu uczestnicy poznają Narzędzia zarządzania systemami wsparcia logistycznego, wśród których wymienić należy nie tylko narzędzia informatyczne SAP ERP czy ARIS, ale także ilościowe metody i techniki prognozowania i optymalizacji.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej znaleźć można na stronie internetowej Wydziału Ekonomicznego.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG