współpraca
Naukowcy z czterech wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego przygotowali obszerną diagnozę Trójmiasta od strony prawnej, technologicznej czy społeczno-kulturowej. Interdyscyplinarna monografia pt. „Potencjał aglomeracji Trójmiasta i metodyka pomiaru jego wykorzystania” powstała w ramach działań Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego UG w roku akademickim 2022…
współpraca
Wizyty studyjne to ważny i ciekawy element doświadczenia edukacyjnego. Przekonali się o tym studenci Wydziału Ekonomicznego UG, którzy odwiedzili ostatnio Narodowy Bank Polski. Zapoznali się tam ze specyfiką działania banku centralnego i mieli okazję przyjrzeć się realizacji polityki pieniężnej, nadzorowaniu cykli obiegu pieniężnego oraz…
życie akademickie
Menedżer ochrony zdrowia (MHCT) i Menedżer ESG to dwie nowości w ofercie studiów podyplomowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Rekrutacja na oba kierunki trwa do 15 lutego br. Pełna oferta studiów podyplomowych Uniwersytetu Gdańskiego Ochrona zdrowia łączy w sobie biznes z pracą na rzecz dobrostanu społeczeństwa, a sektor ochrony…
życie akademickie
Jeśli jesteś ambitną studentką/ambitnym studentem i chcesz zdobyć doświadczenie, które doceni Twój przyszły pracodawca oraz już teraz budować swoją ścieżkę kariery pod okiem eksperta, dołącz do  VII edycji rocznego programu rozwojowego Top Young 100. Aby dowiedzieć się więcej, zapisz się na webinar informacyjny zaplanowany na 18 stycznia. Program Top Young 100 organizuje Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i…
życie akademickie
Gala Absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego stała się już tradycją. Od wielu lat wydział skupia w swoich murach absolwentów, ich rodziny i przyjaciół, by wspólnie świętować zakończenie drugiego etapu studiów i życzyć sobie sukcesów w przyszłości. 17 listopada 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym UG odbyła się gala wręczenia dyplomów…
nauka
Wolność czy równość? Niepewność czy bezpieczeństwo? Rozum czy emocje? Jakie dylematy stoją przed ekonomistami? M.in. na te pytania postara się odpowiedzieć dr Grzegorz Pawłowski z Katedry Polityki Gospodarczej Wydziału Ekonomicznego UG, który wygłosi wykład pt. „Rola państwa w gospodarce, czyli spór ekonomistów o interwencjonizm i protekcjonizm”. To…
współpraca
Trzy naukowczynie z Wydziału Ekonomicznego UG: dr Katarzyna Osiecka-Brzeska z Katedry Zrównoważonego Rozwoju, dr Magdalena Markiewicz z Katedry Biznesu Międzynarodowego oraz dr Joanna Czerepko z Katedry Rynku Transportowego poprowadziły wykłady podczas konferencji inaugurującej Tydzień Przedsiębiorczości Powiatu Wejherowskiego. Konferencja organizowana…
życie akademickie
Czym jest przynależność, skąd się bierze i czy jest dla nas ważna? Czy poczucie sprawczości, wpływu na kształt i działania danej grupy oraz wspólne dążenia są możliwe przy dużej różnorodności tworzących ją osób? Skąd brać siłę, by wzmacniać na co dzień poczucie tożsamości i otwartości? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy debaty zorganizowanej…
współpraca
W  2023 r. Uniwersytet Gdański dołącza do oficjalnych obchodów Światowego Dnia Wartości. Jest to ogólnopolska inicjatywa zapoczątkowana przez Association of Business Service Leaders (ABSL), największą organizację zrzeszającą firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu.  Naczelnymi wartościami Uniwersytetu Gdańskiego są: racjonalne dążenie do prawdy…
nauka
Przed nami XXVII edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XX edycja Konkursu Prac Licencjackich Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Celem konkursów jest wspieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjności w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju regionu gdańskiego. Promuje on wybitnie uzdolnionych młodych…
współpraca
- Współpracę w ramach międzynarodowej sieci NICE Network (New Initiatives and Challenges in Europe) tworzy blisko 40 instytucji partnerskich z około 30 krajów rozszerzonej Europy, Bliskiego Wschodu i Azji. Trwa ona już 20 lat i zaowocowała licznymi projektami międzynarodowymi i umowami zawartymi w ramach programu Erasmus+ - mówi dr hab. Joanna Bednarz…
życie akademickie
Fot. Alan Stocki/UG Omówienie przez przedstawicielki władz dziekańskich i rektorskich sukcesów WE w poprzednim roku akademickim i ambitnych planów na przyszłość, wykład inauguracyjny dr. hab. Giuseppe T. Cirelli, prof. UG, przemówienie gościa specjalnego Thomasa Frossela z London Stock Exchange Group, uroczyste promocje doktorskie,…
współpraca
Obustronnej współpracy na rzecz podwyższenia jakości edukacji ekonomicznej i finansowej wśród uczniów Gdańskiego Liceum Autonomicznego dotyczyło porozumienie podpisane między Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego a GLA.   Porozumienie zostało podpisane przez Dyrektor Gdańskiego Liceum Autonomicznego mgr Monikę Biblis oraz Dziekan Wydziału…
współpraca
Włączanie zagranicznych profesorów wizytujących w proces nauczania na Uniwersytecie Gdańskim to stały element budowania międzynarodowego charakteru uczelni. Tyko na Wydziale Ekonomicznym w ramach projektu ProUG zrealizowano aż 12 umów dotyczących współpracy międzynarodowej w zakresie włączania profesorów wizytujących w proces kształcenia. Wydział Ekonomiczny w okresie od 2018 do 2023 r. uczestniczył w projekcie „PROgram…
nauka
Z czym się dziś zmaga się Unia Europejska? W jaki sposób przeszłość determinuje bieżącą sytuację w UE? Jak kształtuje się i jak jest kształtowana przyszłość UE? Opowie o tym, podczas kolejnego odcinka Otwartych Wykładów Ekonomicznych, dr Aleksandra Borowicz z Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, a moderować będzie dr hab. Leszek…
życie akademickie
Po raz pierwszy w historii Top Young 100 - rocznego programu rozwojowego dla najlepszych studentów logistyki i kierunków pokrewnych, znalazło się tak liczne grono reprezentantów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Do finału zakwalifikowało się bowiem aż sześcioro studentów WE: Dominika Apanasewicz, Emilia Domagała, Jakub Durawa, Marta…
współpraca
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego podpisał kolejną umowę o współpracy z Ocean Network Express. Jej zakres obejmuje m.in. działania zmierzające do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia studentom wydziału, odpowiadającej współczesnym wymaganiom rynku pracy. Umowę o współpracy podpisali Dziekan Wydziału Ekonomicznego, dr hab. Monika Bąk, prof…
konferencje
V edycja Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich odbędzie się 24 kwietnia 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie zostało objęte patronatem Katedry im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 10 wystąpień przedstawicieli kół naukowych dotyczących szerokiego spektrum wyzwań i problemów omawianych z perspektywy ekonomicznej…
nauka
Bezkresne morze, niezwykłe statki - to obrazy poruszające wyobraźnię. Istotny jest także inny aspekt, zrównoważony rozwój w gospodarce morskiej. Zapraszamy na wykład dr Tomasza Nowosielskiego pt. „A może na morze? Turystyka morska jako element blue economy”, który porusza zagadnienia dotyczące historii turystyki morskiej, jej obecny stan i problemy…
życie akademickie
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku ogłosiło, że rozstrzygnięta została XXVI edycja Konkursu Prac Magisterskich oraz XIX edycja Konkursu Prac Licencjackich za rok 2022. Wyróżnienia w obu kategoriach trafiły w ręce studentów z UG.   Podczas spotkania, które odbyło się 22 marca br. Kapituła Konkursowa przyznała wyróżnienia. Pierwsze, w XXVI…
konferencje
Podsumowanie konferencji „Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie. Biznes w obliczu zmieniającego się świata” na Wydziale Ekonomicznym UG 15 marca 2023 r. na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbyła się XXVIII Konferencja Naukowa ,,Kierunki zmian w sektorze finansowym w Polsce i na świecie. Biznes w obliczu…
ludzie UG
Dr hab. Leszek Czerwonka, prof. UG z Katedry Mikroekonomii Wydziału Ekonomicznego UG został uhonorowany przez Miasto Chojnice Medalem Johanna Daniela Titiusa. To nagroda dla urodzonych w Chojnicach osób, w uznaniu za ich zasługi dla Miasta, w tym aktywności naukowych i popularnonaukowych. Wręczenie Nagrody…
nauka
Michał Moteka z LPP Logistics. Naukowe Koło Logistyki zaprasza do uczestnictwa w kolejnym odcinku z cyklu „Spotkania z Praktyką Logistyki”. To inicjatywa, która łączy teorię i praktykę logistyki dzięki spotkaniom z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. W roli prelegenta wystąpi tym razem Michał Moteka, Logistics…
życie akademickie
Cykl spotkań z ekonomią służyć ma pogłębianiu wiedzy w zakresie ekonomii i różnych problemów, które są opisywane i rozwiązywane w ramach nauk ekonomicznych. Otwarte Wykłady Ekonomiczne to nie tylko źródło rzetelnej wiedzy, ale też szansa i inspiracja do poszukiwań swojej drogi życiowej. V. edycję programu realizowanego przez Wydział Ekonomiczny UG…
współpraca
Fot. Pixabay Projekt pt. „Blue Supply Chains”, którego kierownikiem jest dr hab. Ernest Czermański, prof. UG z Wydziału Ekonomicznego, uzyskał finansowanie z Programu Interreg - Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie wiedzy na temat dostępnych już oraz rozwijanych technologii…
konferencje
19 i 20 września na Wydziale Ekonomicznym w Sopocie odbędzie się XVIII Międzynarodowa Konferencja naukowa Euro-Trans 2022. Transport i logistyka w kierunku błękitnej gospodarki i zielonej transformacji.   W 2021 r. Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego dołączył do grona współgospodarzy konferencji Euro-Trans. Ambicją organizatorów jest stworzenie…
życie akademickie
Kształtowanie umiejętności z zakresu tworzenia koncepcji, oceny możliwości konkurencyjnych przedsiębiorstwa, stosowania metod i narzędzi w celu usprawniania, racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów gospodarczych w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem procesów logistycznych – to główny cel zajęć oferowanych przez Wydział…
życie akademickie
Już po raz czwarty Uniwersytet Gdański gościł uczniów z Trójmiasta i okolic na Dniu Zrównoważonego Rozwoju – inicjatywie popularyzującej naukę, której tematem przewodnim była walka z konsumpcjonizmem. Wydarzenie orgaznizowane było w ramach projektu „Science Clubs - Znane i nieznane oblicza nauki”. Zgodnie z hasłem przewodnim „Mniej znaczy więcej, czyli jak pokonać konsumpcjonizm” goście mogli wysłuchać wykładów…
życie akademickie
Prof. Leszek Balcerowicz, doktor honoris causa UG, twórca polskich reform gospodarczych przełomu lat 80-tych i 90-tych odwiedzi Uniwersytet Gdański z gościnnym wykładem pt. „Omamianie i jak mu przeciwdziałać". Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych. 7 czerwca, w ramach odbywającego się w Sopocie Forum Akademickiego Europejskiego…
konferencje
Prof. dr hab. Ewa Oziewicz wzięła udział w pierwszym z cyklu seminariów organizowanych przez Stowarzyszenie Pomorskie w Chinach pt. „Zrozumieć Chiny. Sytuacja geopolityczna Chin, jej konsekwencje dla Polski i polskiego biznesu”. Seminarium odbyło się 26 maja 2022 r. Prof. Ewa Oziewicz przedstawiła swój referat pt. „Koncepcja rozwoju współdzielonego w…
konferencje
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Towarzystwem Ekonomistów Polskich i Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej im. prof. Jana Winieckiego pt. „Gospodarka bez ekonoma – którędy do dobrobytu?”. Konferencja odbędzie się 2-3 czerwca 2022 r. w Centrum Edukacji…
życie akademickie
Chcesz zdobyć kwalifikacje niezbędne w pracy menedżera logistyki, być na bieżąco z aktualnymi trendami i kierunkami rozwoju mobilności oraz sektora transportu, spedycji i logistyki? A może marzysz o nabyciu praktycznych umiejętności obsługi narzędzi informatycznych wykorzystywanych w logistyce, jak np. SAP i ARIS? Jeśli tak, poznaj nowy kierunek…
życie akademickie
Spotkania z pracodawcami, oferty pracy, staży, porady ekspertów, rozmowy z rekruterami, możliwość skonsultowania CV – przed nami Mini Targi Pracy „Dzień z karierą”. Jeśli rozglądasz się za nowymi wyzwaniami i już teraz myślisz o możliwościach rozwoju ścieżki kariery zawodowej, nie może cię tu zabraknąć. Wtorek, 24 maja, start od godz. 10 – do…
współpraca
W marcu 2022 r. ruszył Polsko-Ukraiński program naukowy organizowany przez Uniwersytet Gdański. Naukowcy z naszej uczelni mogli zaprosić badaczy z Ukrainy do wspólnych badań.  Biuro Współpracy Międzynarodowej UG zapytało naszych gości o ich doświadczenia podczas tego programu. Każdy z dwunastu ankietowanych ocenił swój pobyt tutaj jako bardzo dobry, a wśród najlepszych aspektów tej pomocy wymienione były m.in. wsparcie…
życie akademickie
Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na dwa otwarte wykłady. Podczas pierwszego prof. Grzegorz Kołodko opowie o tym, jak trafiliśmy do świata w matni i w jaki sposób można z niego wybrnąć, w czasie drugiego spotkania, organizowanego z okazji wydania monety upamiętniającej Władysława Grabskiego, sylwetkę i dokonania autora reformy…
konferencje
Po raz pierwszy na UG. Zapraszamy na konferencję naukową Euro-Trans 2022. W dniach 19-20 września b.r. przedstawiciele nauki, biznesu, Unii Europejskiej oraz władz samorządowych podzielą się wiedzą na temat aktualnego stanu funkcjonowania sektorów transportu, mobilności i logistyki Konferencja Euro-Trans już od siedemnastu lat jest…
życie akademickie
Mgr Kamil Kręt, ubiegłoroczny absolwent specjalności handel zagraniczny na kierunku MSG Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, zdobył 1. miejsce w konkursie organizowanym przez Polsko-Chińską Radę Biznesu Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu współczesnej współpracy gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z Chińską Republiką Ludową.…
życie akademickie
Światowa gospodarka zużywa znacznie więcej zasobów niż Ziemia jest w stanie odtworzyć lub dostarczyć. Już teraz ludzkość konsumuje 1,6 razy więcej zasobów niż wynoszą możliwości regeneracyjne planety. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na wykład pt. „Co to znaczy żyć na ekologiczny kredyt i jak możemy to zmienić?” dr Barbary Pawłowskiej z…
konferencje
Nauka i działalność studencka, zrównoważony rozwój, współpraca z otoczeniem, integracja międzywydziałowa i interdyscyplinarne dyskusje – to tylko niektóre z celów zrealizowanych podczas Kongresu Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich „KEEKS 2022”, który odbył się na Wydziale Ekonomicznym UG. Wydarzenie stanowiło kontynuację tradycji integracji…
życie akademickie
Zawody drugiego stopnia szóstej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno-Logistycznej odbywają się dziś, 4 marca 2022 r.. Zakwalifikowało się do nich 812 uczestników ze wszystkich województw. Wszyscy rywalizują o indeks Wydziału Ekonomicznego UG i inne atrakcyjne nagrody rzeczowe. Olimpiada jest organizowana przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu…
współpraca
Fot. Pixabay Synchronizacja różnych gałęzi transportu, zwiększenie udziału przewozów towarowych w Europie żeglugą śródlądową o 20 proc., przy jednoczesnym zapewnieniu 80 proc. niezawodności tej żeglugi – to główne cele projektu badawczo-naukowego CRISTAL, realizowanego w konsorcjum m.in. przez Wydział Ekonomiczny UG. Wartość…
portal naukowy
To, co chcę zrobić w swojej pracy doktorskiej, to stworzyć algorytm, który będzie mógł z pewnym prawdopodobieństwem wskazywać, że dany artykuł jest fake newsem. Fot. Mateusz Byczkowski. O zalewie informacji zamieszczanych w Internecie, szerzącej się dezinformacji, a także manipulacji opinią publiczną i…
życie akademickie
W ramach Otwartych Wykładów Ekonomicznych już we wtorek można będzie wysłuchać wykładu online dra Sławomira Antkiewicza pt. „ Jedno jest w życiu pewne, będziesz płacił podatki – o rodzajach podatków, które płacimy”.    Cykl spotkań z ekonomią służyć ma pogłębianiu wiedzy w zakresie ekonomii i różnych problemów, które są opisywane i rozwiązywane w…
życie akademickie
Choć piąta edycja programu rozwojowego Top Young 100 rozpocznie się wiosną 2022 roku, już teraz organizowane są cykle niezobowiązujących webinarów informacyjnych, podczas których omawiane są zasady udziału w programie i  płynące z tego korzyści. Ostatni webinar dla kandydatów odbędzie się już 9 lutego br. Top Young 100 to inicjatywa skierowana do…
życie akademickie
Fot. Sunymaritime.edu/ Jesteś studentem drugiego roku studiów licencjackich Wydziału Ekonomicznego UG? Chciałbyś zdobywać wiedzę także na uczelni zagranicznej? Jeśli tak, możesz skorzystać z jednosemestralnego programu wymiany studentów i wyjechać do SUNY Maritime College w  Nowym Jorku. Podstawowym kryterium wyboru kandydatów do…
sport
Nikola Mazur - wicemistrzyni Polski w short tracku oraz studentka ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego weszła w skład reprezentacji olimpijskiej i pojedzie na Igrzyska do Pekinu. Reprezentuje klub sportowy Stoczniowiec Gdańsk, trenuje ciężko kilka razy w tygodniu, a większość czasu spędza na zgrupowaniach kadry narodowej, w różnych miejscach w Polsce i za…
życie akademickie
Podczas kolejnego spotkania naukowego, zorganizowanego w ramach Kawiarni Naukowych na UG, można będzie wysłuchać wykładu pt. „Czy nasza przyszłość związana jest z dnem oceanów?”. Wygłosi go dr Ewa Szymczak z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego, dyrektor Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG. Spotkania otwarte w formie…
życie akademickie
Studenci Uniwersytetu Gdańskiego zaangażowali się w wiele przedświątecznych inicjatyw, których celem była pomoc potrzebującym. W zbiórce żywności na rzecz gdańskiego Sklepu Społecznego „Za Stołem”, której podjęło się Naukowe Koło Logistyki Wydziału Ekonomicznego, zebrano blisko 45 kg produktów spożywczych.   W akcję zbiórki żywności dla Banku Żywności…
życie akademickie
Na zdjęciu zwycięska drużyna Pomorskich Mistrzostw Wirtualnej Przedsiębiorczości. Fot. Aleksander Olszak Studenci interdyscyplinarnych kierunków Biznes i Technologia Ekologiczna oraz Biznes chemiczny, prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny UG i Wydział Chemii UG, zostali laureatami konkursu Pomorskie Mistrzostwa Wirtualnej…
życie akademickie
Finałowe debaty oksfordzkie o tematyce ekonomii i ochrony środowiska dobiegły końca . – Dyskusje cechował niezwykle wysoki poziom merytoryczny, a charakterystycznym dla przebiegu turnieju było respektowanie zasad fair play, życzliwej współpracy i szacunek dla drużyn przeciwnych – mówi dr Magdalena Markiewicz, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z…
życie akademickie
Naukowe Koło Logistyki zaprasza do uczestnictwa w nowym cyklu pt. „Spotkania z Praktyką Logistyki”. To inicjatywa, która ma połączyć teorię i praktykę logistyki dzięki spotkaniom z przedstawicielami dużych przedsiębiorstw produkcyjnych. Pierwsze spotkanie w ramach cyklu odbędzie się z firmą Flex, dostawcą kompleksowych rozwiązań przyszłości dla małych…
życie akademickie
W ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się cykl wykładów i warsztatów poruszających problematykę przedsiębiorczości. W programie zarówno spotkania stacjonarne, jak i wykład online. W inicjatywy organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości corocznie włączają się miliony…
absolwenci UG
Marzenia się spełniają. Świadczy o tym m.in. ścieżka kariery zawodowej absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego, Piotra Mazura, który już od czasów licealnych pragnął prowadzić własny biznes. Obecnie jest wiceprezesem Software Development Academy - firmy zajmującej się szkoleniem programistów, która właśnie wchodzi ze swoją działalnością na rynki Azjatyckie…
współpraca
Piotr Mazur. Fot. Archiwum własne Marzenia się spełniają. Świadczy o tym m.in. ścieżka kariery zawodowej absolwenta Uniwersytetu Gdańskiego, Piotra Mazura, który już od czasów licealnych pragnął prowadzić własny biznes. Obecnie jest wiceprezesem Software Development Academy - firmy zajmującej się szkoleniem programistów, która…
życie akademickie
Wiosną 2022 r. rozpocznie się V edycja Top Young 100, rozwojowego programu dla studentów, który wspiera i promuje młode talenty na rynku zawodowym. Już teraz zainteresowani żacy mogą wziąć udział w cyklu webinarów informacyjnych, podczas których zostaną omówione zasady udziału w programie i płynące z tego korzyści. Będzie to również doskonała okazja do…
życie akademickie
Nauczanie zdalne powinno zostać wprowadzone na stałe. Rozwój technologii prowadzi do wzrostu bezrobocia. Prawdziwym zagrożeniem dla środowiska jest przeludnienie. Marihuana powinna zostać zalegalizowana. To tezy, nad którymi w ramach debaty oksfordzkiej organizowanej przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dyskutować będą…
życie akademickie
Fot. Piotr Wajda Uczniowie szkół ponadpodstawowych i starszych klas szkół podstawowych, studenci, pracownicy uczelni, a także przedsiębiorcy oraz społeczność lokalna uczestniczyli w Dniu Zrównoważonego Rozwoju – wydarzeniu popularyzującym naukę, którego tematem przewodnim była woda i jej znaczenie dla życia na Planecie.…
życie akademickie
Zgodnie z hasłem przewodnim tegorocznego Dnia Zrównoważonego Rozwoju w UG: „Kropla H2O = życie na Planecie” naukowcy zaprezentują na ten temat wykłady, a studenci i koła naukowe przeprowadzą warsztaty dla młodzieży i uczniów. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Katarzyna Bosacka, polska dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka programów o tematyce…
życie akademickie
- Życzę Wam drodzy Studenci, aby nowy rok akademicki na naszym wydziale nie był dla Was tylko czasem przyswajania wiedzy. Realizujcie swoje pasje i rozszerzajcie horyzonty, angażując się w liczne inicjatywy samorządu studentów czy naukowych kół studenckich, ze wzajemnym szacunkiem i odpowiedzialnością za siebie oraz otwartością na świat, co jest tak naturalne w murach naszego wydziału – tymi słowy prof. Monika Bąk…
życie akademickie
Pogłębianiu wiedzy w zakresie ekonomii i problemów opisywanych oraz rozwiązywanych w ramach nauk ekonomicznych służyć ma cykl spotkań z ekonomią. III edycję programu otworzy wykład pt. „Anatomia inflacji - dlaczego rosną ceny dóbr i usług?, który wygłosi dr hab. Marek Szczepaniec, prof. UG. Zagadnienia poruszane w ramach cyklu przedstawiane są w sposób…
życie akademickie
Na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na pierwszą edycję Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli. Oferta skierowana jest do nauczycieli, którzy chcieliby zdobyć uprawnienia do nauczania kolejnych przedmiotów w zawodach szkolnictwa branżowego przyporządkowanych do branży spedycyjno-logistycznej: technik logistyk,…
życie akademickie
W Katedrze Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego trwa rekrutacja na kolejną edycję studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej. Są one skierowane do osób zainteresowanych tematyką logistyki, które ukończyły studia wyższe pierwszego, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie dowolnego kierunku studiów. Studia podyplomowe Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej…
życie akademickie
Skąd się bierze prawda o prawidłowościach życia gospodarczego? Jak ewoluowała metodologia badań ekonomicznych? Jak właściwie rozszyfrowywać zjawiska ekonomiczno-społeczne? Odpowiedzi m.in. na te pytania znajdziemy w nowej monografii pt. „Filozofia i metodologia nauk ekonomicznych” autorstwa prof. dra hab. Jana Burnewicza z Wydziału Ekonomicznego…
życie akademickie
Planujesz podjąć współpracę z partnerami zagranicznymi? Chcesz zdobyć wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności handlowej i strategii marketingowych na rynkach eksportowych? Zdobądź nowe kwalifikacje na studiach podyplomowych Handlu Zagranicznego, prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Dwusemestralne studia podyplomowe…
życie akademickie
Studia Podyplomowe Executive Master of Business Administration Uniwersytetu Gdańskiego, skierowane do menedżerów średniego i wyższego szczebla, kształcą kadrę kierowniczą od blisko 25 lat. – EMBA na UG to nie tylko profesjonalna wiedza i kompetencje, które nasi słuchacze zdobywają, ale także relacje nawiązywane na długie lata – mówi dr Renata Orłowska, kierownik studiów. Program tych międzywydziałowych studiów…
życie akademickie
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology" to unikatowy i interdyscyplinarny kierunek, zaprojektowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”. Jest to pierwszy w Polsce tego typu kierunek, o profilu praktycznym, prowadzony na studiach niestacjonarnych II stopnia wspólnie przez Wydział Ekonomiczny oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i łączący…
życie akademickie
19 niezwykle ciekawych artykułów napisanych przez studentów Uniwersytetu Gdańskiego można przeczytać w nowym, 11. numerze Zeszytów Naukowych "Nasze Studia" Wydziału Ekonomicznego UG. Wśród bloków tematycznych m.in. kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego, ekonomiczne aspekty zrównoważonego rozwoju, czy obecny rynek pracy i funkcjonowanie małych i…
życie akademickie
Trzech pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego uhonorowano odznaczeniami państwowymi przyznanymi przez prezydenta RP m.in. za zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej. Ceremonia wręczenia odbyła się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku. - Najlepszym komentarzem do mego uhonorowania jest jego uzasadnienie. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymuję "za wybitne zasługi w pracy naukowo…
nauka
Doktorantki ze Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Sandra Żukowska oraz mgr Beata Chmiel, zdobyły nagrodę Instytutu Wsi i Rolnictwa PAN. Wyróżnienie trafiło do nich za przygotowanie projektu, którego ideą była walka z wykluczeniem transportowym. Doktorantki I roku Szkoły Doktorskiej – mgr Sandra Żukowska oraz mgr Beata Chmiel zdobyły III miejsce w konkursie Moja smart wieś…
życie akademickie
Planujesz studia magisterskie na Wydziale Ekonomicznym, ale wciąż zastanawiasz się, jaki kierunek i specjalizację wybrać? Chcesz poznać wydział, jego ofertę? Wszystkich kandydatów na studia magisterskie zapraszamy do uczestnictwa w wirtualnych dniach otwartych WE, zaplanowanych na 25 maja br. Spotkanie live na temat studiów II stopnia na Wydziale…
życie akademickie
We wtorek, 18 maja, odbędzie się kolejny wykład w ramach akcji Otwartych Wykładów Ekonomicznych UG. Tym razem będzie można wysłuchać wystąpienia online dr hab. Anny Blajer-Gołębiewskiej pt. ”Trudne słowo oligopol oraz teoria gier w ekonomii”. Cykl spotkań z ekonomią ma służyć pogłębianiu wiedzy w zakresie ekonomii i różnych problemów, które są…
życie akademickie
Dr Leszek Reszka z Wydziału Ekonomicznego UG, opiekun akademicki i koordynator programu ds. współpracy z Uczelniami. Roczny program rozwojowy pod okiem mentora, szkolenia z kompetencji twardych i miękkich, wizyty studyjne, udział w konferencjach i webinariach – to korzyści kierowane do osób zakwalifikowanych do IV edycji programu…
życie akademickie
Decyzję o utworzeniu katedr imiennych w Uniwersytecie Gdańskim zaaprobował Senat UG i Konwent Godności Honorowych. Patronami będą wybitni doktorzy honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, osobistości nauki, kultury i życia społecznego, którzy odcisnęli trwały ślad w historii Uczelni. Zatwierdzono też patronów trzech katedr. Są to wybitne postaci świata nauki związane z Uniwersytetem Gdańskim: prof. Maria Janion, Eugeniusz…
życie akademickie
Naukowe Koło Logistyki kolejny raz zaprasza wszystkich studentów do udziału w spotkaniu pod hasłem „Piątki z logistyką”. Tym razem w roli prelegenta wystąpi Grzegorz Dziekanowski, Kierownik Zakupów NPR Supply Chain Grupy Żywiec S.A., a tematem spotkania będzie efektywne zarządzanie relacjami z dostawcami usług transportowych „LSPM”. Spotkanie odbędzie…
życie akademickie
Dobiega końca realizacja projektu Baltic Heritage Routes. Development of Heritage Tourism Infrastructure in the South Baltic Area. Konferencja podsumowująca realizację projektu odbędzie się 26 kwietnia.   Międzynarodowy projekty, które liderem był Uniwersytet Gdański, realizowano w ramach programu Interreg South Baltic. Jego głównym celem było…
współpraca
- Żegluga kontenerowa na Wiśle, podobnie jak na Odrze, ma spory potencjał, jednak nie we wszystkich przypadkach. Dotyczy to głównie ładunków, które nie są wrażliwe na czas przewozu, ale ważniejsze są dla nich niższe koszty – mówi dr hab. Ernest Czermański prof. UG z Wydziału Ekonomicznego UG. Zakończył się rejs barki z kontenerami Wisłą, którego celem było ustalenie, czy przy obecnym poziomie żeglowności rzeki, istnieje…
życie akademickie
Fot. Pixabay Kanał Sueski niemal na tydzień zablokowany został przez kontenerowiec „Ever Given”. Jak podała w poniedziałek 29 marca 2021 agencja Reutera kontenerowiec został w poniedziałek rano prawie całkowicie ściągnięty. W statku uruchomiono silniki. Więcej na gospodarkamorska.pl O komentarz do tej sprawy i nakreślenie…
życie akademickie
Konferencja naukowa pt. „Kongres Ekonomicznych i Ekologicznych Kół Studenckich”, organizowana przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu „Science Clubs – znane i nieznane oblicza nauki”, to doskonała okazja do wymiany poglądów z obszaru ekologii i ochrony  środowiska, ekonomii oraz międzynarodowych stosunków…
życie akademickie
Fot. Arek Smykowski - Chociaż dane nt. stopy bezrobocia w czasie COVID-19 sugerować mogą dodatnią korelację między kolejnymi falami pandemii i towarzyszącym im częściowym „zamykaniem gospodarki” a wielkością bezrobocia rejestrowanego, trzeba mieć świadomość, że być może to jedna z niższych cen, jaką płacimy za ratowanie życia…
sport
W wieku 10 lat zaczęła się jej przygoda z short trackiem, jedną z najmłodszych dyscyplin sportów zimowych. Jak sama przyznaje, dość przypadkowo. Nikola Mazur, studentka I roku studiów stacjonarnych kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, w miniony weekend, który zakończył sezon startowy 2020/21, została wicemistrzynią Polski w…
nauka
Projekt pt. „Innovative competence in on-line higher education” (InCompEdu), którego celem jest opracowanie metodologii i międzynarodowych narzędzi wspierania edukacji on-line, znalazł się na liście projektów dofinansowanych w ramach Programu Erasmus+. Liderem projektu jest Uniwersytet Gdański, a kierownikiem dr Olga Dębicka z Wydziału Ekonomicznego UG…
nauka
W środę, 10 lutego 2021 r., w siedzibie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku została rozstrzygnięta XVII edycja Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza oraz XXIV edycja Konkursu Prac Magisterskich im. Lucjana Hofmana za rok 2020. Wyróżnienia w konkursach trafiły do absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego.…
życie akademickie
Dr hab. Monika Bąk, prof. Uniwersytetu Gdańskiego, Dziekan Wydziału Ekonomicznego i Kierownik Katedry Ekonomiki Transportu została powołana przez Prezydenta Miasta Gdańska do grona ekspertów Rady ds. Mobilności i Transportu jako przedstawicielka Uniwersytetu Gdańskiego. Rada będzie organem doradczo-opiniodawczym Prezydenta Miasta Gdańska. Celem pracy…
życie akademickie
Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk (KPZK PAN) z udziałem naukowców Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przygotował dokument z refleksjami i sugestiami dotyczącymi udoskonalenia systemu szczepień od strony proceduralnej, w tym szczególnie w aspekcie przestrzennej dostępności.  Nierówny dostęp do szczepień,…
współpraca
Gościem audycji Indeks Gospodarczy Radia MORS będzie przedstawiciel największego polskiego terminalu kontenerowego – Dominik Landa, dyrektor handlowy Deepwater Container Terminal Gdańsk (DCT). Absolwent Transportu i Logistyki Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego zachęca obecnych studentów do zainteresowania się możliwościami pracy w branży…
nauka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki zaprasza na spotkanie naukowe w ramach projektu „Kawiarnie naukowe w Uniwersytecie Gdańskim”. Wykład „Podróż po świecie w skali nano” przedstawi dr Anna Synak.   Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 stycznia 2021 roku o godzinie 17:00, za pośrednictwem platformy MS Teams. Osoby, które mają ochotę…
życie akademickie
Chcesz robić coś więcej niż studia? Szukasz ludzi, z którymi będziesz mógł aktywnie wpływać na społeczność Twojego miasta? Zastanawiasz się, czy w Gdańsku jest miejsce, w którym rozwiniesz umiejętności miękkie i zyskasz praktyczne doświadczenie w obszarach takich jak sprzedaż, marketing, czy organizacja projektów? AIESEC to również wspaniała okazja do…
konferencje
Katedra Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na The XIIIth PLAIS EuroSymposium on Digital Transformation, którego organizatorem jest Uniwersytet Gdański i Polski Oddział Stowarzyszenia Systemów Informacyjnych (PLAIS), którego prezesem jest prof. Stanisław Wrycza z UG. XIII EuroSympozjum, które odbędzie się online 23 września 2021 r…
życie akademickie
Wydział Biologii UG w ramach akcji Szlachetna Paczka przygotował upominki dla pięcioosobowej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej. Okres przedświąteczny to czas, w którym organizowane są różne akcje charytatywne, w które od lat włącza się również społeczność Uniwersytetu Gdańskiego. Na Międzywydziałowym Wydziale…
nauka
Narodowy Bank Polski po raz osiemnasty przyznał nagrody w Konkursie im. Władysława Grabskiego najlepszym dziennikarzom ekonomicznym. W kategorii „Finanse osobiste i edukacja ekonomiczna” zwyciężyła Kinga Wasilewska, studentka Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim. Nagrodzeni zostali autorzy i redakcje, które „w przystępny i zrozumiały sposób wyjaśniają…
konferencje
Zapraszamy do oglądania odcinków „Alfabetu Ekonomicznego UG” przygotowywanego przez zespół wykładowców akademickich Wydziału Ekonomicznego. W krótkich filmach przybliżone zostały ciekawe pojęcia i zagadnienia ekonomiczne. Inicjatywa webinariów „Abecadło ekonomiczne” powstała w celu przybliżenia ciekawych pojęć i zagadnień ekonomicznych prezentowanych w…
nauka
Wiktoria Pawlos, studentka III roku ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego, zajęła I miejsce w konkursie Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego EKF 2020 na najlepszy esej. Pani Wiktoria Pawlos, studentka objęta opieką naukową na Uniwersytecie Gdańskim w ramach projektu „Szkoła Orłów", zgłosiła do konkursu esej pt. "Gospodarka o obiegu zamkniętym modelem efektywnie zarządzającym kapitałem…
sea-eu
Konsorcjum European University of the Seas – SEA-EU, którego partnerem jest Uniwersytet Gdański, uzyskało dofinansowanie na realizację projektu: „Beyond academia: broadening the career horizons of doctoral students in marine and maritime sciences in Europe” (SEA-EU_doc) w ramach akcji 2 - Partnerstwa strategiczne na rzecz szkolnictwa wyższego Programu Erasmus+. Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego…
nauka
Projekt pt.: „Professional UNcertainty Competence” (PUNC) kierowany przez dr Renatę Orłowską z Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego ma na celu wsparcie i podniesienie wiedzy,  kompetencji i umiejętności nauczycieli akademickich w szkoleniu studentów w odnalezieniu siebie w  niepewnym środowisku i  wciąż zmieniającej rzeczywistości zawodowej. Głównym celem projektu „Professional UNcertainty Competence” (PUNC)…
życie akademickie
Telemedycyna, dzięki której możemy zdalnie, bez wychodzenia z domu, uzyskać poradę lekarską, receptę, zwolnienie, czy wykonać niektóre badania diagnostyczne, to wygodne, a czasem jedyne rozwiązanie, pozwalające na kontakt pacjenta ze służbą zdrowia. To, jak ważne jest sprawne funkcjonowanie usług medycznych świadczonych z wykorzystaniem…
życie akademickie
W czwartek, 25.06.2020 r., na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się Dni Otwarte online. Studenci i wykładowcy przedstawili ofertę kształcenia – kierunki i specjalności oraz przekazali najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji. Dni Otwarte na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyły się na kanale Facebooka WE. Na spotkanie online pt. „Wydział Ekonomiczny – Twoje Drzwi do Sukcesu”…
konferencje
W dniach 5 – 6 grudnia 2019 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się XX Konferencja naukowa Modelowanie procesów i systemów logistycznych organizowana przez Katedrę Logistyki UG oraz PKP Cargo SA. To doroczne naukowe spotkanie przedstawicieli świata nauki, polityki i praktyki gospodarczej zostało objęte patronatem honorowym Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Ministra Infrastruktury, a…